Total matching records: 21
Name labels status parallel or principal name code country adm1 adm2 adm3
Bu Chri / ប៊ូជ្រី
km P   a3 KH 11 Pech Chenda Bu Chri
Bu Sra / ប៊ូស្រា
km P   a3 KH 11 Pech Chenda Bu Sra
Chŏng Phlăh / ចុងផ្លះ
km P   a3 KH 11 Kaev Seima Chong Phlah
Dăk Dăm / ដាក់ដាំ
km P   a3 KH 11 Ou Reang Dak Dam
Krâng Téh / ក្រងតេះ
km P   a3 KH 11 Pech Chenda Krang Teh
Mé Máng / មេម៉ង់
km P   a3 KH 11 Kaev Seima Me Mang
Mônoŭrômy / មនោរម្យ
km P   a3 KH 11 Saen Monourom Monourom
Nâng Khilœ̆k / ណងឃីលឹក
km P   a3 KH 11 Kaoh Nheaek Nang Khi Loek
Or Buŏn Leu / អូរបួនលើ
km P   a3 KH 11 Kaoh Nheaek Ou Buon Leu
Rômônéa / រមនា
km P   a3 KH 11 Saen Monourom Romonea
Rôyâ / រយ៉
km P   a3, p0 KH 11 Kaoh Nheaek Roya
Sên Mônoŭrômy / សែនមនោរម្យ
km P   a3, @1 KH 11 Ou Reang Saen Monourom
Sŏkh Dŏm / សុខដុម
km P   a3 KH 11 Saen Monourom Sokh Dom
Sŏkh Sant / សុខសាន្ត
km P   a3 KH 11 Kaoh Nheaek Sokh Sant
Spéan Méan Chey / ស្ពានមានជ័យ
km P   a3 KH 11 Saen Monourom Spean Mean Chey
Srê Âmpum / ស្រែអំពូម
km P   a3 KH 11 Pech Chenda Srae Ampum
Srê Chhuk / ស្រែឈូក
km P   a3 KH 11 Kaev Seima Srae Chhuk
Srê Hŭy / ស្រែហ៊ុយ
km P   a3, p0 KH 11 Kaoh Nheaek Srae Huy
Srê Khtŭm / ស្រែខ្ទុំ
km P   a3, p0 KH 11 Kaev Seima Srae Khtum
Srê Preăh / ស្រែព្រះ
km P   a3, p0 KH 11 Kaev Seima Srae Preah
Srê Sângkôm / ស្រែសង្គម
km P   a3 KH 11 Kaoh Nheaek Srae Sangkom