Total matching records: 46
Name labels status parallel or principal name code country adm1 adm2 adm3
Bœ̆ng Char / បឹងចារ
km P   a3 KH 10 Sambour Boeng Char
Bŏs Léav / បុសលាវ
km P   a3 KH 10 Kracheh Bos Leav
Châmbák / ចំបក់
km P   a3 KH 10 Preaek Prasab Chambak
Chângkráng / ចង្ក្រង់
km P   a3, p0 KH 10 Kracheh Changkrang
Chhlong / ឆ្លូង
km P   a3 KH 10 Chhloung Chhloung
Chroŭy Bântéay / ជ្រោយបន្ទាយ
km P   a3, p0 KH 10 Preaek Prasab Chrouy Banteay
Dâmrei Phŏng / ដំរីផុង
km P   a3 KH 10 Chhloung Damrei Phong
Dar / ដារ
km P   a3, p0 KH 10 Kracheh Dar
Hăn Chey / ហាន់ជ័យ
km P   a3 KH 10 Chhloung Han Chey
Kâmpóng Cham / កំពង់ចាម
km P   a3 KH 10 Sambour Kampong Cham
Kâmpóng Dâmrei / កំពង់ដំរី
km P   a3 KH 10 Chhloung Kampong Damrei
Kâmpóng Kôr / កំពង់គរ
km P   a3, p0 KH 10 Preaek Prasab Kampong Kor
Kânhchôr / កញ្ជរ
km P   a3, p0 KH 10 Chhloung Kanhchor
Kântuŏt / កន្ទួត
km P   a3, p0 KH 10 Kracheh Kantuot
Kaôh Chrêng / កោះច្រែង
km P   a3 KH 10 Kracheh Kaoh Chraeng
Kaôh Khnhêr / កោះខ្ញែរ
km P   a3 KH 10 Sambour Kaoh Khnhaer
Kaôh Ta Sŭy / កោះតាស៊ុយ
km P   a3 KH 10 Preaek Prasab Kaoh Ta Suy
Kaôh Tróng / កោះទ្រង់
km P   a3 KH 10 Kracheh Kaoh Trong
Kbal Dâmrei / ក្បាលដំរី
km P   a3 KH 10 Sambour Kbal Damrei
Khsăch Ândêt / ខ្សាច់អណ្ដែត
km P   a3 KH 10 Chhloung Khsach Andaet
Khsœ̆m / ឃ្សឹម
km P   a3 KH 10 Snuol Khsuem
Koŭ Loăb / គោលាប់
km P   a3 KH 10 Kracheh Kou Loab
Krâchéh / ក្រចេះ
km P   a3, p0, @1 KH 10 Kracheh Kratie
Krâkôr / ក្រគរ
km P   a3, p0 KH 10 Kracheh Krakor
Or Kriĕng / អូរគ្រៀង
km P   a3, p0 KH 10 Sambour Ou Krieng
Or Rœ̆ssei / អូរឫស្សី
km P   a3 KH 10 Kracheh Ou Ruessei
Pir Thnu / ពីរធ្នូ
km P   a3 KH 10 Snuol Pir Thnu
Pôngrô / ពង្រ
km P   a3 KH 10 Chhloung Pongro
Prêk Prâsáb / ព្រែកប្រសប់
km P   a3 KH 10 Preaek Prasab Preaek Prasab
Prêk Samăn / ព្រែកសាម៉ាន់
km P   a3, p0 KH 10 Chhloung Preaek Saman
Rœ̆ssei Kêv / ឫស្សីកែវ
km P   a3, p0 KH 10 Preaek Prasab Ruessei Keo
Rôka Kândal / រកាកណ្ដាល
km P   a3 KH 10 Kracheh Roka Kandal
Rôluŏs Méan Chey / រលួសមានជ័យ
km P   a3 KH 10 Sambour Roluos Mean Chey
Sâmbŏk / សំបុក
km P   a3, p0 KH 10 Kracheh Sambok
Sâmbor / សំបូរ
km P   a3, p0 KH 10 Sambour Sambour
Sândăn / សណ្ដាន់
km P   a3, p0 KH 10 Sambour Sandan
Saôb / សោប
km P   a3 KH 10 Preaek Prasab Saob
Snuŏl / ស្នួល
km P   a3 KH 10 Snuol Snuol
Srê Char / ស្រែចារ
km P   a3 KH 10 Snuol Srae Char
Srê Chĭh / ស្រែជិះ
km P   a3, p0 KH 10 Sambour Srae Chis
Svay Chreăh / ស្វាយជ្រះ
km P   a3 KH 10 Snuol Svay Chreah
Ta Mau / តាម៉ៅ
km P   a3 KH 10 Preaek Prasab Ta Mau
Thmâ Ândaeuk / ថ្មអណ្ដើក
km P   a3 KH 10 Kracheh Thma Andaeuk
Thmâ Krê / ថ្មគ្រែ
km P   a3 KH 10 Kracheh Thma Kreae
Thmei / ថ្មី
km P   a3, p0 KH 10 Kracheh Thmei
Vôdthônă / វឌ្ឍនៈ
km P   a3, p0 KH 10 Sambour Voadthonak