Total matching records: 21
Name labels status parallel or principal name code country adm1 adm2 adm3
Dawukou / 大武口
zh P   a3qu CN 64 Shizuishan  
Haiyuan / 海原
zh P   a3 CN 64 Zhongwei  
Helan / 贺兰
zh P   a3 CN 64 Yinchuan  
Huinong / 惠农
zh P   a3qu CN 64 Shizuishan  
Jinfeng / 金凤
zh P   a3qu CN 64 Yinchuan  
Jingyuan / 泾源
zh P   a3 CN 64 Guyuan  
Lingwu / 灵武
zh P   a3sh CN 64 Yinchuan  
Litong / 利通
zh P   a3qu CN 64 Wuzhong  
Longde / 隆德
zh P   a3 CN 64 Guyuan  
Pengyang / 彭阳
zh P   a3 CN 64 Guyuan  
Pingluo / 平罗
zh P   a3 CN 64 Shizuishan  
Qingtongxia / 青铜峡
zh P   a3sh, p0 CN 64 Wuzhong  
Shapotou / 沙坡头
zh P   a3qu CN 64 Zhongwei  
Tongxin / 同心
zh P   a3 CN 64 Wuzhong  
Xiji / 西吉
zh P   a3 CN 64 Guyuan  
Xingqing / 兴庆
zh P   a3qu CN 64 Yinchuan  
Xixia / 西夏
zh P   a3qu CN 64 Yinchuan  
Yanchi / 盐池
zh P   a3 CN 64 Wuzhong  
Yongning / 永宁
zh P   a3 CN 64 Yinchuan  
Yuanzhou / 原州
zh P   a3qu CN 64 Guyuan  
Zhongning / 中宁
zh P   a3 CN 64 Wuzhong