Total matching records: 46
Name labels status parallel or principal name code country adm1 adm2 adm3
Baima / པད་མ
bo P   a3 CN 63 Golog  
Chengbei / 城北
zh P   a3qu CN 63 Xining  
Chengdong / 城东
zh P   a3qu CN 63 Xining  
Chengxi / 城西
zh P   a3qu CN 63 Xining  
Chengzhong / 城中
zh P   a3qu CN 63 Xining  
Chindu / ཁྲི་འདུ
bo P   a3 CN 63 Yushu  
Da Qaidam
zh+mvf ENDONYM P   a3 CN 63 Haixi  
Darlag / དར་ལག
bo P   a3 CN 63 Golog  
Datong / 大通
zh P   a3zz CN 63 Xining  
Delhi / ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ
mvf P   a3sh CN 63 Haixi  
Dulan / ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ
mvf P   a3 CN 63 Haixi  
Gadê / དགའ་བདེ
bo P   a3 CN 63 Golog  
Gangca / རྐང་ཚ
bo P   a3 CN 63 Haibei  
Golmud / ᠭᠣᠯᠮᠤᠳ
mvf P   a3sh CN 63 Haixi  
Gonghe / 共和
zh P   a3 CN 63 Hainan  
Guide / 贵德
zh P   a3 CN 63 Hainan  
Guinan / 贵南
zh P   a3 CN 63 Hainan  
Haiyan / 海晏
zh P   a3 CN 63 Haibei  
Henan / 河南
zh P   a3zz CN 63 Huangnan  
Hualong / 化隆
zh P   a3zz CN 63 Haidong  
Huangyuan / 湟源
zh P   a3 CN 63 Xining  
Huangzhong / 湟中
zh P   a3 CN 63 Xining  
Huzhu / 互助
zh P   a3zz CN 63 Haidong  
Jainca / གཅན་ཚ
bo P   a3 CN 63 Huangnan  
Jigzhi / གཅིག་སྒྲིལ
bo P   a3 CN 63 Golog  
Ledu / 乐都
zh P   a3 CN 63 Haidong  
Lenghu / 冷湖
zh P   a3 CN 63 Haixi  
Madoi / རྨ་སྟོད
bo P   a3 CN 63 Golog  
Mangya / 茫崖
zh P   a3 CN 63 Haixi  
Maqên / རྨ་ཆེན
bo P   a3 CN 63 Golog  
Menyuan / 门源
zh P   a3zz CN 63 Haibei  
Minhe / 民和
zh P   a3zz CN 63 Haidong  
Nangqên / ནང་ཆེན
bo P   a3 CN 63 Yushu  
Ping’an / 平安
zh P   a3 CN 63 Haidong  
Qilian / 祁连
zh P   a3 CN 63 Haibei  
Qumarlêb / ཆུ་དམར་ལེབ
bo P   a3 CN 63 Yushu  
Tianjun / 天峻
zh P   a3 CN 63 Haixi  
Tongde / 同德
zh P   a3 CN 63 Hainan  
Tongren / 同仁
zh P   a3 CN 63 Huangnan  
Ulan
mvf P   a3 CN 63 Haixi  
Xinghai / 兴海
zh P   a3 CN 63 Hainan  
Xunhua / 循化
zh P   a3zz CN 63 Haidong  
Yushu / 玉树
zh P   a3 CN 63 Yushu  
Zadoi / རྫ་སྟོད
bo P   a3 CN 63 Yushu  
Zêkog / རྫེ་ཁོག
bo P   a3 CN 63 Huangnan  
Zhidoi / འབྲི་སྟོད
bo P   a3 CN 63 Yushu