Total matching records: 166
Name labels status parallel or principal name code country adm1 adm2 adm3
Abay awdanı / Абай ауданы / Abay aūdany
kk P   a2 KZ KAR    
Abay awdanı / Абай ауданы / Abay aūdany
kk P   a2 KZ VOS    
Alaköl awdanı / Алакөл ауданы / Alaköl aūdany
kk P   a2 KZ ALM    
Alğa awdanı / Алға ауданы / Algha aūdany
kk P   a2 KZ AKT    
Altınsarïn awdanı / Алтынсарин ауданы / Altynsarīn aūdany
kk P   a2 KZ KUS    
Amankeldi awdanı / Аманкелді ауданы / Amankeldi aūdany
kk P   a2 KZ KUS    
Aqjar awdanı / Ақжар ауданы / Aqzhar aūdany
kk P   a2 KZ SEV    
Aqjayıq awdanı / Ақжайық ауданы / Aqzhayyq aūdany
kk P   a2 KZ ZAP    
Aqköl awdanı / Ақкөл ауданы / Aqköl aūdany
kk P   a2 KZ AKM    
Aqqw awdanı / Аққу ауданы / Aqqū aūdany
kk P   a2 KZ PAV    
Aqsw awdanı / Ақсу ауданы / Aqsū aūdany
kk P   a2 KZ ALM    
Aqtoğay awdanı / Ақтоғай ауданы / Aqtoghay aūdany
kk P   a2 KZ KAR    
Aqtoğay awdanı / Ақтоғай ауданы / Aqtoghay aūdany
kk P   a2 KZ PAV    
Aral awdanı / Арал ауданы / Aral aūdany
kk P   a2 KZ KZY    
Arıs awdanı / Арыс ауданы / Arys aūdany
kk P   a2 KZ YUZ    
Arşalı awdanı / Аршалы ауданы / Arshaly aūdany
kk P   a2 KZ AKM    
Asıqata awdanı / Асықата ауданы / Asyqata aūdany
kk P   a2 KZ YUZ    
Astrahanskij rajon / Астраханский район / Astrakhanskiy rayon
ru P   a2 KZ AKM    
Atbasar awdanı / Атбасар ауданы / Atbasar aūdany
kk P   a2 KZ AKM    
Äwlïeköl awdanı / Әулиекөл ауданы / Äūlīeköl aūdany
kk P   a2 KZ KUS    
Ayaköz awdanı / Аякөз ауданы / Ayaköz aūdany
kk P   a2 KZ VOS    
Ayırtaw awdanı / Айыртау ауданы / Ayyrtaū aūdany
kk P   a2 KZ SEV    
Äytekebï awdanı / Әйтекеби ауданы / Äytekebī aūdany
kk P   a2 KZ AKT    
Balqaş awdanı / Балқаш ауданы / Balqash aūdany
kk P   a2 KZ ALM    
Bayanawıl awdanı / Баянауыл ауданы / Bayanaūyl aūdany
kk P   a2 KZ PAV    
Bäydibek awdanı / Бәйдібек ауданы / Bäydibek aūdany
kk P   a2 KZ YUZ    
Bayğanïn awdanı / Байғанин ауданы / Bayghanīn aūdany
kk P   a2 KZ AKT    
Bayzaq awdanı / Байзақ ауданы / Bayzaq aūdany
kk P   a2 KZ ZHA    
Belağaş awdanı / Белағаш ауданы / Belaghash aūdany
kk P   a2 KZ VOS    
Besqarağay awdanı / Бесқарағай ауданы / Besqaraghay aūdany
kk P   a2 KZ VOS    
Beynew awdanı / Бейнеу ауданы / Beyneū aūdany
kk P   a2 KZ MAN    
Börili awdanı / Бөрілі ауданы / Börili aūdany
kk P   a2 KZ ZAP    
Botaqara awdanı / Ботақара ауданы / Botaqara aūdany
kk P   a2 KZ KAR    
Bwlaev awdanı / Булаев ауданы / Būlaev aūdany
kk P   a2 KZ SEV    
Bwlandı awdanı / Буланды ауданы / Būlandy aūdany
kk P   a2 KZ AKM    
Celïnnıy awdanı / Целинный ауданы / Tselīnnyy aūdany
kk P   a2 KZ SEV    
Celïnograd awdanı / Целиноград ауданы / Tselīnograd aūdany
kk P   a2 KZ AKM    
Denïsov awdanı / Денисов ауданы / Denīsov aūdany
kk P   a2 KZ KUS    
Egindiköl awdanı / Егіндікөл ауданы / Egindiköl aūdany
kk P   a2 KZ AKM    
Eñbekşilder awdanı / Еңбекшілдер ауданы / Engbekshilder aūdany
kk P   a2 KZ SEV    
Eñbekşiqazaq awdanı / Еңбекшіқазақ ауданы / Engbekshiqazaq aūdany
kk P   a2 KZ ALM    
Ereymentaw awdanı / Ерейментау ауданы / Ereymentaū aūdany
kk P   a2 KZ AKM    
Ertis awdanı / Ертіс ауданы / Ertis aūdany
kk P   a2 KZ PAV    
Esil awdanı / Есіл ауданы / Esil aūdany
kk P   a2 KZ AKM    
Esil awdanı / Есіл ауданы / Esil aūdany
kk P   a2 KZ SEV    
Glwbokoe awdanı / Глубокое ауданы / Glūbokoe aūdany
kk P   a2 KZ VOS    
İle awdanı / Іле ауданы / Ile aūdany
kk P   a2 KZ ALM    
Ïnder awdanı / Индер ауданы / Īnder aūdany
kk P   a2 KZ ATY    
Irğız awdanı / Ырғыз ауданы / Yrghyz aūdany
kk P   a2 KZ AKT    
Ïsatay awdanı / Исатай ауданы / Īsatay aūdany
kk P   a2 KZ ATY    
Jalağaş awdanı / Жалағаш ауданы / Zhalaghash aūdany
kk P   a2 KZ KZY    
Jambıl awdanı / Жамбыл ауданы / Zhambyl aūdany
kk P   a2 KZ ALM    
Jambıl awdanı / Жамбыл ауданы / Zhambyl aūdany
kk P   a2 KZ SEV    
Jambıl awdanı / Жамбыл ауданы / Zhambyl aūdany
kk P   a2 KZ ZHA    
Jañaarqa awdanı / Жаңаарқа ауданы / Zhangaarqa aūdany
kk P   a2 KZ KAR    
Jañadala awdanı / Жаңадала ауданы / Zhangadala aūdany
kk P   a2 KZ AKM    
Jañaqala awdanı / Жаңақала ауданы / Zhangaqala aūdany
kk P   a2 KZ ZAP    
Jañaqorğan awdanı / Жаңақорған ауданы / Zhangaqorghan aūdany
kk P   a2 KZ KZY    
Jangeldi awdanı / Жангелді ауданы / Zhangeldi aūdany
kk P   a2 KZ KUS    
Jänibek awdanı / Жәнібек ауданы / Zhänibek aūdany
kk P   a2 KZ ZAP    
Jaqsı awdanı / Жақсы ауданы / Zhaqsy aūdany
kk P   a2 KZ AKM    
Jarkent awdanı / Жаркент ауданы / Zharkent aūdany
kk P   a2 KZ ALM    
Jarköl awdanı / Жаркөл ауданы / Zharköl aūdany
kk P   a2 KZ KUS    
Jarma awdanı / Жарма ауданы / Zharma aūdany
kk P   a2 KZ VOS    
Jarqayıñ awdanı / Жарқайың ауданы / Zharqayyng aūdany
kk P   a2 KZ AKM    
Jelezïnka awdanı / Железинка ауданы / Zhelezīnka aūdany
kk P   a2 KZ PAV    
Jılıoy awdanı / Жылыой ауданы / Zhylyoy aūdany
kk P   a2 KZ ATY    
Jitiqara awdanı / Жітіқара ауданы / Zhitiqara aūdany
kk P   a2 KZ KUS    
Jwalı awdanı / Жуалы ауданы / Zhūaly aūdany
kk P   a2 KZ ZHA    
Kaçïrı awdanı / Качиры ауданы / Kachīry aūdany
kk P   a2 KZ PAV    
Katonqarağay awdanı / Катонқарағай ауданы / Katonqaraghay aūdany
kk P   a2 KZ VOS    
Kaztalovka awdanı / Казталовка ауданы / Kaztalovka aūdany
kk P   a2 KZ ZAP    
Kerbulaq awdanı / Кербұлақ ауданы / Kerbulaq aūdany
kk P   a2 KZ ALM    
Kökpekti awdanı / Көкпекті ауданы / Kökpekti aūdany
kk P   a2 KZ VOS    
Köksu awdanı / Көксұ ауданы / Köksu aūdany
kk P   a2 KZ ALM    
Krasnogor awdanı / Красногор ауданы / Krasnogor aūdany
kk P   a2 KZ ZHA    
Kürşim awdanı / Күршім ауданы / Kürshim aūdany
kk P   a2 KZ VOS    
Mamlyut awdanı / Мамлют ауданы / Mamlyut aūdany
kk P   a2 KZ SEV    
Mañğıstaw awdanı / Маңғыстау ауданы / Mangghystaū aūdany
kk P   a2 KZ MAN    
Maqat awdanı / Мақат ауданы / Maqat aūdany
kk P   a2 KZ ATY    
Maqtaaral awdanı / Мақтаарал ауданы / Maqtaaral aūdany
kk P   a2 KZ YUZ    
Marïnov awdanı / Маринов ауданы / Marīnov aūdany
kk P   a2 KZ AKM    
Maxambet awdanı / Махамбет ауданы / Makhambet aūdany
kk P   a2 KZ ATY    
May awdanı / Май ауданы / May aūdany
kk P   a2 KZ PAV    
Mendiqara awdanı / Мендіқара ауданы / Mendiqara aūdany
kk P   a2 KZ KUS    
Merke awdanı / Мерке ауданы / Merke aūdany
kk P   a2 KZ ZHA    
Mortıq awdanı / Мортық ауданы / Mortyq aūdany
kk P   a2 KZ AKT    
Moyınqum awdanı / Мойынқұм ауданы / Moyynqum aūdany
kk P   a2 KZ ZHA    
Muğaljar awdanı / Мұғалжар ауданы / Mughalzhar aūdany
kk P   a2 KZ AKT    
Nawrzım awdanı / Наурзым ауданы / Naūrzym aūdany
kk P   a2 KZ KUS    
Nura awdanı / Нұра ауданы / Nura aūdany
kk P   a2 KZ KAR    
Orda awdanı / Орда ауданы / Orda aūdany
kk P   a2 KZ ZAP    
Ordabası awdanı / Ордабасы ауданы / Ordabasy aūdany
kk P   a2 KZ YUZ    
Osakarovka awdanı / Осакаровка ауданы / Osakarovka aūdany
kk P   a2 KZ KAR    
Otırar awdanı / Отырар ауданы / Otyrar aūdany
kk P   a2 KZ YUZ    
Oyıl awdanı / Ойыл ауданы / Oyyl aūdany
kk P   a2 KZ AKT    
Pavlodar awdanı / Павлодар ауданы / Pavlodar aūdany
kk P   a2 KZ PAV    
Qamıstı awdanı / Қамысты ауданы / Qamysty aūdany
kk P   a2 KZ KUS    
Qarabalıq awdanı / Қарабалық ауданы / Qarabalyq aūdany
kk P   a2 KZ KUS    
Qaraqïya awdanı / Қарақия ауданы / Qaraqīya aūdany
kk P   a2 KZ MAN    
Qarasay awdanı / Қарасай ауданы / Qarasay aūdany
kk P   a2 KZ ALM    
Qarasw awdanı / Қарасу ауданы / Qarasū aūdany
kk P   a2 KZ KUS    
Qaratal awdanı / Қаратал ауданы / Qaratal aūdany
kk P   a2 KZ ALM    
Qaratöbe awdanı / Қаратөбе ауданы / Qaratöbe aūdany
kk P   a2 KZ ZAP    
Qarğalı awdanı / Қарғалы ауданы / Qarghaly aūdany
kk P   a2 KZ AKT    
Qarmaqşı awdanı / Қармақшы ауданы / Qarmaqshy aūdany
kk P   a2 KZ KZY    
Qarqaralı awdanı / Қарқаралы ауданы / Qarqaraly aūdany
kk P   a2 KZ KAR    
Qazalı awdanı / Қазалы ауданы / Qazaly aūdany
kk P   a2 KZ KZY    
Qazığurt awdanı / Қазығұрт ауданы / Qazyghurt aūdany
kk P   a2 KZ YUZ    
Qïma awdanı / Қима ауданы / Qīma aūdany
kk P   a2 KZ AKM    
Qızıljar awdanı / Қызылжар ауданы / Qyzylzhar aūdany
kk P   a2 KZ SEV    
Qızılqoğa awdanı / Қызылқоға ауданы / Qyzylqogha aūdany
kk P   a2 KZ ATY    
Qobda awdanı / Қобда ауданы / Qobda aūdany
kk P   a2 KZ AKT    
Qorday awdanı / Қордай ауданы / Qorday aūdany
kk P   a2 KZ ZHA    
Qorğaljın awdanı / Қорғалжын ауданы / Qorghalzhyn aūdany
kk P   a2 KZ AKM    
Qostanay awdanı / Қостанай ауданы / Qostanay aūdany
kk P   a2 KZ KUS    
Qulandı awdanı / Құланды ауданы / Qulandy aūdany
kk P   a2 KZ ZHA    
Qurmanğazı awdanı / Құрманғазы ауданы / Qurmanghazy aūdany
kk P   a2 KZ ATY    
Rayımbek awdanı / Райымбек ауданы / Rayymbek aūdany
kk P   a2 KZ ALM    
Şalqar awdanı / Шалқар ауданы / Shalqar aūdany
kk P   a2 KZ AKT    
Sandıqtaw awdanı / Сандықтау ауданы / Sandyqtaū aūdany
kk P   a2 KZ AKM    
Şarbaqtı awdanı / Шарбақты ауданы / Sharbaqty aūdany
kk P   a2 KZ PAV    
Şardara awdanı / Шардара ауданы / Shardara aūdany
kk P   a2 KZ YUZ    
Sarıağaş awdanı / Сарыағаш ауданы / Saryaghash aūdany
kk P   a2 KZ YUZ    
Sarıköl awdanı / Сарыкөл ауданы / Saryköl aūdany
kk P   a2 KZ KUS    
Sarısw awdanı / Сарысу ауданы / Sarysū aūdany
kk P   a2 KZ ZHA    
Sarqant awdanı / Сарқант ауданы / Sarqant aūdany
kk P   a2 KZ ALM    
Sayram awdanı / Сайрам ауданы / Sayram aūdany
kk P   a2 KZ YUZ    
Şemonaïxa awdanı / Шемонаиха ауданы / Shemonaīkha aūdany
kk P   a2 KZ VOS    
Sergeev awdanı / Сергеев ауданы / Sergeev aūdany
kk P   a2 KZ SEV    
Şet awdanı / Шет ауданы / Shet aūdany
kk P   a2 KZ KAR    
Şïeli awdanı / Шиелі ауданы / Shīeli aūdany
kk P   a2 KZ KZY    
Şıñğırlaw awdanı / Шыңғырлау ауданы / Shyngghyrlaū aūdany
kk P   a2 KZ ZAP    
Sırdarïya awdanı / Сырдария ауданы / Syrdarīya aūdany
kk P   a2 KZ KZY    
Sırım awdanı / Сырым ауданы / Syrym aūdany
kk P   a2 KZ ZAP    
Şolaqaşa awdanı / Шолақаша ауданы / Sholaqasha aūdany
kk P   a2 KZ KUS    
Şortandı awdanı / Шортанды ауданы / Shortandy aūdany
kk P   a2 KZ AKM    
Şortandi awdanı / Шортанді ауданы / Shortandi aūdany
kk P   a2 KZ SEV    
Sovet awdanı / Совет ауданы / Sovet aūdany
kk P   a2 KZ SEV    
Sozaq awdanı / Созақ ауданы / Sozaq aūdany
kk P   a2 KZ YUZ    
Şw awdanı / Шу ауданы / Shū aūdany
kk P   a2 KZ ZHA    
Talas awdanı / Талас ауданы / Talas aūdany
kk P   a2 KZ ZHA    
Taldı awdanı / Талды ауданы / Taldy aūdany
kk P   a2 KZ KAR    
Taldıqorğan awdanı / Талдықорған ауданы / Taldyqorghan aūdany
kk P   a2 KZ ALM    
Talğar awdanı / Талғар ауданы / Talghar aūdany
kk P   a2 KZ ALM    
Taran awdanı / Таран ауданы / Taran aūdany
kk P   a2 KZ KUS    
Tarbağatay awdanı / Тарбағатай ауданы / Tarbaghatay aūdany
kk P   a2 KZ VOS    
Tasqala awdanı / Тасқала ауданы / Tasqala aūdany
kk P   a2 KZ ZAP    
Tayınşa awdanı / Тайынша ауданы / Tayynsha aūdany
kk P   a2 KZ SEV    
Temir awdanı / Темір ауданы / Temir aūdany
kk P   a2 KZ AKT    
Terekti awdanı / Теректі ауданы / Terekti aūdany
kk P   a2 KZ ZAP    
Tïmïryazev awdanı / Тимирязев ауданы / Tīmīryazev aūdany
kk P   a2 KZ SEV    
Töle Bï awdanı / Төле Би ауданы / Töle Bī aūdany
kk P   a2 KZ YUZ    
Tülkibas awdanı / Түлкібас ауданы / Tülkibas aūdany
kk P   a2 KZ YUZ    
Tüpqarağan awdanı / Түпқараған ауданы / Tüpqaraghan aūdany
kk P   a2 KZ MAN    
Türkistan awdanı / Түркістан ауданы / Türkistan aūdany
kk P   a2 KZ YUZ    
Ulan awdanı / Ұлан ауданы / Ulan aūdany
kk P   a2 KZ VOS    
Ulıtaw awdanı / Ұлытау ауданы / Ulytaū aūdany
kk P   a2 KZ KAR    
Ürjar awdanı / Үржар ауданы / Ürzhar aūdany
kk P   a2 KZ VOS    
Uyğır awdanı / Ұйғыр ауданы / Uyghyr aūdany
kk P   a2 KZ ALM    
Uzınköl awdanı / Ұзынкөл ауданы / Uzynköl aūdany
kk SUPP P   a2 KZ KUS    
Wälïxanov awdanı / Уәлиханов ауданы / Ūälīkhanov aūdany
kk P   a2 KZ SEV    
Wspen awdanı / Успен ауданы / Ūspen aūdany
kk P   a2 KZ PAV    
Xromtaw awdanı / Хромтау ауданы / Khromtaū aūdany
kk P   a2 KZ AKT    
Zaysan awdanı / Зайсан ауданы / Zaysan aūdany
kk P   a2 KZ VOS    
Zelenıy awdanı / Зеленый ауданы / Zelenyy aūdany
kk P   a2 KZ ZAP