Total matching records: 11
Name labels status parallel or principal name code country adm1 adm2 adm3
Aragacotn / Արագածոտն / Aragatsotn
hy P   a1 AM AG    
Ararat / Արարատ
hy P   a1 AM AR    
Armavir / Արմավիր
hy P   a1 AM AV    
Erewan / Երևան / Yerevan
hy P   a11, p100 AM ER    
Geǧarkhunikh / Գեղարքունիք / Geghark’unik’
hy P   a1 AM GR    
Kotajkh / Կոտայք / Kotayk’
hy P   a1 AM KT    
Loři / Լոռի / Lorri
hy P   a1 AM LO    
Širak / Շիրակ / Shirak
hy P   a1 AM SH    
Sjunikh / Սյունիք / Syunik’
hy P   a1 AM SU    
Tavuš / Տավուշ / Tavush
hy P   a1 AM TV    
Vajoch Dzor / Վայոց Ձոր / Vayots’ Dzor
hy P   a1 AM VD