Kokku kirjeid: 25
Kohanimi märgendid allikas staatus rööp- või põhinimi liik maak. linn või vald kihelk. lähik.
Orjakatku t
  EE1930k_50 P   p4 HR Sau Hag Kirikla k
 koordinaadid: 59°07’51"N : 24°31’40"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Orjakatko A2 Näita kõiki variante eraldi
Orjaku alumine tulepaak
  EVA:513,1994; EETM1995 P   x23: #M711 HI Hii Käi Kassari
 koordinaadid: 58°47’25"N : 22°46’16"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
Orjaku idapoi
  EETM1995 P   x23: #M705 HI Hii Käi Kassari
 koordinaadid: 58°42’41"N : 22°45’37"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
Orjaku k · [KNR]
  EE1945n; EE1970n; EE1978n P   p20 HI Hii Käi Kassari
 koordinaadid: 58°47’21"N : 22°46’26"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: д. Орьяку Näita kõiki variante eraldi
Orjaku kaituli
  EETM1995 P   x23: #M716 HI Hii Käi Kassari
 koordinaadid: 58°47’19"N : 22°46’15"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
Orjaku ms
  EE1922n:end; EM1994 HIST   p4ms HI Hii Käi Orjaku k
 koordinaadid: 58°47’49"N : 22°45’54"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Orjako m(ois); (Beigut) Orjak; Ninna; Мз. Орьякъ; (им.) Орьякъ Näita kõiki variante eraldi
Orjaku sadam · [KNR]
  EVA:513,1994 P   x11 HI Hii Käi Kassari
 variandid: пристань Орьяку Näita kõiki variante eraldi
Orjaku sadama alumine tulepaak
  EETM1995 P   x23: #M713 HI Hii Käi Kassari
 koordinaadid: 58°47’13"N : 22°46’04"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
Orjaku sadama läänemuuli tuli
  EETM1995 P   x23: #M713 HI Hii Käi Kassari
 koordinaadid: 58°47’10"N : 22°45’58"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
Orjaku sadama ülemine tulepaak
  EETM1995 P   x23: #M715 HI Hii Käi Kassari
 koordinaadid: 58°48’01"N : 22°45’35"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
Orjaku vald
  VKS1892; -1860. a-d? HIST   a2 HI   Käi  
 variandid: Gemeinde Orjak; Орьякская волость Näita kõiki variante eraldi
Orjaku ülemine tulepaak
  EVA:513,1994; EETM1995 P   x23: #M712 HI Hii Käi Kassari
 koordinaadid: 58°47’42"N : 22°46’18"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
Orjaku-Kuriste plms
  EM1994 HIST   p4ms HI Hii Käi Orjaku k
 koordinaadid: 58°47’00"N : 22°47’25"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: (Landstelle) Orjak-Kurriste; Orjak-Kurrist; Ф. Орьякъ Näita kõiki variante eraldi
Orjassaare nukk · [KNR]
  EVA:515,1994,519,1995; B:1996 P   r21 SA Sma Khk Vilsandi
 koordinaadid: 58°23’41"N : 21°52’35"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: мыс Орьяссаре-Нукк Näita kõiki variante eraldi
Orjatu (k)
  EE1922n; EE1945n; EE1970n P   p2 VD Vil Pst Pahuvere k
 koordinaadid: 58°11’50"N : 25°41’37"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: (д.) Орьято Näita kõiki variante eraldi
Sagorja, pk
  EE_PK:1997 P   p31 Set Se (Jsu) Kremessova k
 koordinaadid: 57°59’04"N : 27°38’43"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Liivaku; (д.) Лийваку Näita kõiki variante eraldi
Korjadi k · [KNR]
  EE1922n VAR Korjuti, pk p31 LV Rak Rak Papiaru k, Roodevälja k
 koordinaadid: 59°22’28"N : 26°23’17"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Koorja järv · [KNR]
  Mä1977# VAR Kuulja järv h2: #J1169 VA Tõr Hel  
 koordinaadid: 57°55’40"N : 25°55’17"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Orjakatko A2
KATASTRIS EE1930k_SK:nm,1938 VAR Orjakatku t p4 HR Sau Hag Kirikla k
 koordinaadid: 59°07’51"N : 24°31’40"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Orjako m(ois)
VAN K-VIISIS THe1732 HIST Orjaku ms p4ms HI Hii Käi Orjaku k
 koordinaadid: 58°47’49"N : 22°45’54"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Orjak, (Beigut)
sks Ri1913; EM1994~ HIST Orjaku ms p4ms HI Hii Käi Orjaku k
 koordinaadid: 58°47’49"N : 22°45’54"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Orjak, Gemeinde
sks Ri1913:end HIST Orjaku vald a2 HI   Käi  
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Orjak-Kurriste, (Landstelle)
sks Ri1913 HIST Orjaku-Kuriste plms p4ms HI Hii Käi Orjaku k
 koordinaadid: 58°47’00"N : 22°47’25"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Orjak-Kurrist
sks EM1994 HIST Orjaku-Kuriste plms p4ms HI Hii Käi Orjaku k
 koordinaadid: 58°47’00"N : 22°47’25"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Orjaku säär · [KNR]
  B:1996 VAR Sääretirp r21 HI Hii Phl Kassari
 koordinaadid: 58°45’19"N : 22°47’17"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi