Kokku kirjeid: 50
Kohanimi märgendid allikas staatus rööp- või põhinimi liik maak. linn või vald kihelk. lähik.
Allu kari
    P   r1 HR Jõe Jõe Rammu
 koordinaadid: 59°34’20"N : 25°14’41"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Alu kari Näita kõiki variante eraldi
Balti SEJ juurdevoolukanal
  EJOK1986 P   h4: #V0655 IV Nrv Vai (Nrv) JL, KU
Balti SEJ väljavoolukanal · [KNR]
  EJOK1986 P   h4: #V0656 IV Nrv Vai (Nrv) KS
Eesti SEJ juurdevoolukanal · [KNR]
  EJOK1986 P   h4: #V0649 IV NJs Vai Mustajõgi, p
Illuka k · [KNR]
  EE1922n; EE1945n; 1977o; EE1978n P   p20 IV Alu Jõh  
 koordinaadid: 59°14’11"N : 27°29’21"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Illuka as; д. Иллука Näita kõiki variante eraldi
Illuka kirik
    P   x21lu IV Alu Iis Illuka k
 koordinaadid: 59°13’00"N : 27°30’59"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: EELK Illuka kogudus Näita kõiki variante eraldi
Illuka ms
  EM1994 P   p4ms IV Alu Jõh Illuka k
 koordinaadid: 59°14’10"N : 27°29’36"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Illuka m(ois); Illuka mois; (Gut) Illuck; Мз. Иллукъ; Им. Иллукъ Näita kõiki variante eraldi
Illuka vald · [KNR]
  VKS1892; EE1922n; -1950; 13.02.1992 ÜNPsd; -22.06.2017 VVm_095 HIST   a2 IV   Jõh  
 variandid: Illuka kn; Gemeinde Illuck; Иллукская волость; волость Иллукъ Näita kõiki variante eraldi
Ilmatsalu kalatiigid · [KNR]
  Kask1975 P   h2": #J0841-3 TA Trt TMr  
 koordinaadid: 58°23’06"N : 26°31’45"E -- 58°24’15"N : 26°33’16"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
Kailuka k · [KNR]
  EE1922n; EE1945n; EE1970n; EE1978n P   p20 SA Sma Pha  
 koordinaadid: 58°14’52"N : 22°42’00"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: д. Кайлука; (д.) Кайлюка Näita kõiki variante eraldi
Kaluka k · [KNR]
  EE1970n; 1997o P   p20 Rõu Rõu  
 koordinaadid: 57°39’37"N : 26°51’22"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Kaloga k; Kaluga k; Kalluga k; д. Калука Näita kõiki variante eraldi
Kelluka hotell
    P   u37 HR Tln Jõe (Tln) I: KS
 koordinaadid: 59°27’23"N : 24°52’46"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
Kelluka kauplus
  1980. a-d P   u35 HR Tln Jõe (Tln) I: KS
 koordinaadid: 59°27’25"N : 24°52’48"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
Kelluka tee · [KNR]
  13.06.1958 Tln_TKo P   u1 HR Tln (Tln) I: KS
 variandid: ул. Келлука-теэ Näita kõiki variante eraldi
Kelluka tee, b-ps
    P   x4bu HR Tln Jõe (Tln) L: PS
 koordinaadid: 59°27’17"N : 24°52’46"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
Kelluka tn · [KNR]
  1993KJv? P   u1 IV KJv Jõh (KJv) S
 koordinaadid: 59°20’09"N : 27°17’31"E -- 59°20’18"N : 27°17’19"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Mihhail Frunze tn; ул. Келлука; ул. Фрунзе Näita kõiki variante eraldi
Kelluka tn · [KNR]
  Krs1993k; EE1999a:191:D4 P   u1 SA Sma Kaa (Krs) Kuressaare linn: MA
Kelluka tn
  Regio:2000 P   u1 Võr Rõu Kose alevik
Luka plms
  EM1994 P   p4ms HR Hrk Kei Tabasalu alevik
 koordinaadid: 59°26’07"N : 24°32’44"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Luka m(ois); (Landstelle) Lukka; Дача Лукка (Сувемойзъ) Näita kõiki variante eraldi
Lukakülä
  EE_PK:1995 P   p32 Võr Plv Navi k
 koordinaadid: 57°52’30"N : 26°56’56"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
Lukatsi (k)
  EE1922n; EE_PK:1999 P   p2 Kan Plv Ihamaru k
 koordinaadid: 58°02’23"N : 26°54’27"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
Meeluka, pk
  EE_PK P   p31 Prn Tõs Ranniku k
 koordinaadid: 58°19’44"N : 23°56’06"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
Meeluka nina
  KN? P   r21 Prn Tõs Ranniku k
 koordinaadid: 58°19’17"N : 23°56’17"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
Mokoluka nulk
    P   r5   Se (Mer)  
 koordinaadid: 57°48’00"N : 27°21’00"E -- 57°50’00"N : 27°27’00"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Mokroluga nulk; Mokoluva nulk Näita kõiki variante eraldi
Muuluka tn · [KNR]
  25.09.1959 Tln_TKo P   u1 HR Tln (Tln) N: PK
 variandid: Maasika tn; Marja tn; Keila tn; Erdbeerstraße; ул. Муулука; Земляничная ул.; Кегельская ул. Näita kõiki variante eraldi
Muuluka tn · [KNR]
  08.09.2005 Trt_LVKm P   u1 TA Trt (Trt) Tartu linn: TL
Paluka tn
  29.04.1936 Tln_LVKo; Tln1938k:E4; -27.07.1984 Tln_TKo HIST   u1 HR Tln (Tln) R: LKl
 variandid: Moosbeerenstraße Näita kõiki variante eraldi
Päälukare
  KNN:23.04.2008 P   r1 SA Sma Pöi  
 koordinaadid: 58°34’40"N : 23°02’11"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
Uulu kanal · [KNR]
  EJOK1986 P   h4: #V1486 Hää Pär Pärnu laht
Vana-Luka
  EE_PK:1995 P   p32 Võr Plv Navi k
 koordinaadid: 57°53’00"N : 26°58’01"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Vanaluka k Näita kõiki variante eraldi
Alu kari
  KNN:23.04.2008 VAR Allu kari r1 HR Jõe Jõe Rammu
 koordinaadid: 59°34’20"N : 25°14’41"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Paluka tn · [KNR]
  -1970 VAR Hao tn u1 HR Tln (Tln) N: RD
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Illuka as · [KNR]
  EE1970n; -1977 VAR Illuka k p20 IV Alu Jõh  
 koordinaadid: 59°14’11"N : 27°29’21"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
EELK Illuka kogudus
    VAR Illuka kirik x21lu IV Alu Iis Illuka k
 koordinaadid: 59°13’00"N : 27°30’59"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Illuka m(ois)
  Ri1913 VAR Illuka ms p4ms IV Alu Jõh Illuka k
 koordinaadid: 59°14’10"N : 27°29’36"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Illuka mois
VAN K-VIISIS THe1732 VAR Illuka ms p4ms IV Alu Jõh Illuka k
 koordinaadid: 59°14’10"N : 27°29’36"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Illuka kn · [KNR]
  EE1970n; EE1978n; -1992 HIST Illuka vald a2 IV   Jõh  
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Muuluka tn · [KNR]
  -1970 VAR Kume tn u1 HR Tln (Tln) N: RD
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Küti-Kuluka pkr · [KNR]
    VAR Küti oja h4: #V1206 Lnr Var Paatsalu laht
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Lepaluka 67
KATASTRIS EE1930k_SK VAR Lepaluku t p4 RP Rap Rap Äherdi k
 koordinaadid: 59°04’55"N : 24°43’28"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Luka m(ois)
  Ri1913 VAR Luka plms p4ms HR Hrk Kei Tabasalu alevik
 koordinaadid: 59°26’07"N : 24°32’44"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Lukareinu 6
KATASTRIS EE1930k_SK VAR Luukareinu t p4 RP Rap Rap Mõisaaseme k
 koordinaadid: 59°03’47"N : 24°45’49"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Lukate 81
KATASTRIS EE1930k_SK VAR Lükati t p4 HR Tln Jõe (Tln) I: KL
 koordinaadid: 59°28’15"N : 24°52’52"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Palu-Kahala pkr · [KNR]
    VAR Palu pkr h4: #V1245 Jär, Pde Pee Esna jõgi, v
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Viiluka laid
    VAR Papilaid r1 SA Sma Krj Parasmetsa laht
 koordinaadid: 58°35’08"N : 22°40’46"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Kuluka soo
    VAR Piha soo f2   Var  
 koordinaadid: 58°27’00"N : 23°47’00"~E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Paluka k
ETTEP 05.05.1939 PE_MV; 16.02.1940 KN VAR Treski, pk p2 Set Se (Jsu) Treski k
 koordinaadid: 57°56’47"N : 27°33’20"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Vanaluka k
  EE1922n VAR Vana-Luka p32 Võr Plv Navi k
 koordinaadid: 57°53’00"N : 26°58’01"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Villukama t
  EE_PK VAR Villakmäe t p4 Tür Tür Laupa k
 koordinaadid: 58°45’32"N : 25°20’24"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi
Villukama A38
KATASTRIS EE1930k_SK VAR Villakmäe t p4 Tür Tür Laupa k
 koordinaadid: 58°45’32"N : 25°20’24"E Maa-amet OpenstreetMap Wikimapia Google maps
 variandid: Näita kõiki variante eraldi