Kohanimi märgendid [allikas] = rööp- või >> viit põhinimele
st: staatus liik: liik mk: maakond l/v: linn või vald khk: kihelkond lähik: lähikuuluvus (asum vms)

Tagakolga k [EE1922n; EE1945n; 1977o; EE1978n] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu

Тагаколга, д. vn >> Tagakolga k · [KNR]
st: VAR liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu

Kokku kirjeid: 2