Kohanimi märgendid [allikas] = rööp- või >> viit põhinimele
st: staatus liik: liik mk: maakond l/v: linn või vald khk: kihelkond lähik: lähikuuluvus (asum vms)

Õhtu kallas [Rd1927:nm; HP_tn1987n] · [KNR]
st: P liik: u1 mk:l/v: Hps khk: Rid (Hps) lähik: VL, KL

Lääne-kallas [Hps1923k:nm; Hps1934k_EE:C1] >> Õhtu kallas · [KNR]
st: VAR liik: u1 mk:l/v: Hps khk: Rid (Hps) lähik: VL, KL

Õhtu tn LISA [Hps1923k:nm] >> Õhtu kallas · [KNR]
st: VAR liik: u1 mk:l/v: Hps khk: Rid (Hps) lähik: VL, KL

Õhtu prom(enaad) [Hps1923k:tekstis] >> Õhtu kallas · [KNR]
st: VAR liik: u1 mk:l/v: Hps khk: Rid (Hps) lähik: VL, KL

Lääne puiestee [Lk1915] >> Õhtu kallas · [KNR]
st: VAR liik: u1 mk:l/v: Hps khk: Rid (Hps) lähik: VL, KL

Westpromenade sks [Ri1913] >> Õhtu kallas · [KNR]
st: VAR liik: u1 mk:l/v: Hps khk: Rid (Hps) lähik: VL, KL

Ost-Promenade sks EKSL [Lk1915] >> Õhtu kallas · [KNR]
st: VAR liik: u1 mk:l/v: Hps khk: Rid (Hps) lähik: VL, KL

Западный променадъ vn [Ri1913; Lk1915] >> Õhtu kallas · [KNR]
st: VAR liik: u1 mk:l/v: Hps khk: Rid (Hps) lähik: VL, KL

Kokku kirjeid: 8