Kohanimi märgendid [allikas] = rööp- või >> viit põhinimele
st: staatus liik: liik mk: maakond l/v: linn või vald khk: kihelkond lähik: lähikuuluvus (asum vms)

Linda tn [18.02.1926 Hps_LVKo; Rd1927:nm; HP_tn1987n] · [KNR]
st: P liik: u1 mk:l/v: Hps khk: Rid (Hps) lähik: VL

Saksa tn [Hps1924k; -1926; Hps1934k_EE:C2] >> Linda tn · [KNR]
st: VAR liik: u1 mk:l/v: Hps khk: Rid (Hps) lähik: VL

Deutsche Straße sks [Ri1913; Lk1915] >> Linda tn · [KNR]
st: VAR liik: u1 mk:l/v: Hps khk: Rid (Hps) lähik: VL

Нѣмецкая ул. vn [Ri1913; Lk1915] >> Linda tn · [KNR]
st: VAR liik: u1 mk:l/v: Hps khk: Rid (Hps) lähik: VL

Kokku kirjeid: 4