Kohanimi märgendid [allikas] = rööp- või >> viit põhinimele
st: staatus liik: liik mk: maakond l/v: linn või vald khk: kihelkond lähik: lähikuuluvus (asum vms)

Kaluri tn [23.06.1950 Hps_TKo; HP_tn1987n]
st: P liik: u1 mk:l/v: Hps khk: Rid (Hps) lähik: HO

Aleksandri tn [Lk1915; Hps1934k_EE:B2; -1950] >> Kaluri tn
st: VAR liik: u1 mk:l/v: Hps khk: Rid (Hps) lähik: HO

Alexanderstraße sks [Ri1913; Lk1915] >> Kaluri tn
st: VAR liik: u1 mk:l/v: Hps khk: Rid (Hps) lähik: HO

Александровская ул. vn [Ri1913; Lk1915] >> Kaluri tn
st: VAR liik: u1 mk:l/v: Hps khk: Rid (Hps) lähik: HO

Kokku kirjeid: 4