Kohanimi märgendid [allikas] = rööp- või >> viit põhinimele
st: staatus liik: liik mk: maakond l/v: linn või vald khk: kihelkond lähik: lähikuuluvus (asum vms)

Sikuti tn [27.06.2001 Tln_LVm_H] · [KNR]
st: P liik: u1 mk: HR l/v: Tln khk: (Tln) lähik: H: KK

Kammelja tn OSAL [-31.10.2001 Tln_LVm] >> Sikuti tn · [KNR]
st: VAR liik: u1 mk: HR l/v: Tln khk: (Tln) lähik: H: KK

Kokku kirjeid: 2