Kohanimi märgendid [allikas] = rööp- või >> viit põhinimele
st: staatus liik: liik mk: maakond l/v: linn või vald khk: kihelkond lähik: lähikuuluvus (asum vms)

Marana tn [11.08.1953 Tln_TKo; -1958; 08.07.1966 Tln_TKo; -27.07.1984 Tln_TKo]
st: HIST liik: u1 mk: HR l/v: Tln khk: (Tln) lähik: H: MJ

Marani tn [14.02.1958 Tln_TKo; Tln1966k; -1966] >> Marana tn
st: HIST liik: u1 mk: HR l/v: Tln khk: (Tln) lähik: H: MJ

Kokku kirjeid: 2