Kohanimi märgendid [allikas] = rööp- või >> viit põhinimele
st: staatus liik: liik mk: maakond l/v: linn või vald khk: kihelkond lähik: lähikuuluvus (asum vms)

Maisi tn [22.04.1960 Tln_TKo] · [KNR]
st: P liik: u1 mk: HR l/v: Tln khk: (Tln) lähik: P: PL

Kilgi tn [25.09.1959 Tln_TKo; -1960] >> Maisi tn · [KNR]
st: VAR liik: u1 mk: HR l/v: Tln khk: (Tln) lähik: P: PL

Nurme tn [27.02.1924?; Tln1938k:C3; -1959] >> Maisi tn · [KNR]
st: VAR liik: u1 mk: HR l/v: Tln khk: (Tln) lähik: P: PL

Kokku kirjeid: 3