Kohanimi märgendid [allikas] = rööp- või >> viit põhinimele
st: staatus liik: liik mk: maakond l/v: linn või vald khk: kihelkond lähik: lähikuuluvus (asum vms)

Aabra k [1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: д. Аабра Näita kõiki variante eraldi

Ahitsa k [1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Ahitse k; Ahitsõ k; д. Ахитса Näita kõiki variante eraldi

Ala-Palo k [EE_PK:1996; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Ala-Palu k; Alapalu k; Ala-Palu k; Alapalo k; д. Ала-Пало Näita kõiki variante eraldi

Ala-Suhka k [EE1930k_50; EE1970n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Suhka-Ala k; д. Ала-Сухка; (д.) Ала-Сухка Näita kõiki variante eraldi

Ala-Tilga k [EE1930k_50; EE1970n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Tilga-Ala k; д. Ала-Тилга Näita kõiki variante eraldi

Andsumäe k [EE_PK:1996; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Antsumäe k; д. Андсумяэ Näita kõiki variante eraldi

Augli k [EE1945n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: д. Аугли Näita kõiki variante eraldi

Haabsilla k [EE1945n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: д. Хаабсилла Näita kõiki variante eraldi

Haanja k [EE1930k_50; EE1945n; 1977o; EE1978n] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Haanja as; Haani k; д. Хаанья Näita kõiki variante eraldi

Haavistu k [EE1922n; EE1970n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: д. Хаависту Näita kõiki variante eraldi

Haki k [EE1930k_50; EE1970n; EE1978n] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: д. Хаки; (д.) Хакки Näita kõiki variante eraldi

Hallimäe k [EE1930k_50; EE1970n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: д. Халлимяэ Näita kõiki variante eraldi

Handimiku k [1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: д. Хандимику Näita kõiki variante eraldi

Hanija k [EE1900k_1v:5t; EE1922n; EE1930k_50; EE1970n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: д. Хания Näita kõiki variante eraldi

Hansi k [EE1970n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Märdi k; Hantsi k; д. Ханси Näita kõiki variante eraldi

Hapsu k [EE1922n; EE1930k_50; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: д. Хапсу Näita kõiki variante eraldi

Harjuküla [EE1945n; 20.01.2010 RMm]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Harjukülä; Harju k; д. Харьюкюла Näita kõiki variante eraldi

Heedu k [EE1930k_50; EE1970n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Kolo k; д. Хеэду Näita kõiki variante eraldi

Heibri k [EE1930k_50; EE1945n; EE1970n; EE1978n] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: д. Хейбри Näita kõiki variante eraldi

Hino k [EE1922n#; EE1945n; EE1970n; EE1978n] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Vas
variandid: Pullihino k; Henno k; д. Хино Näita kõiki variante eraldi

Hintsiko k [EE1945n; 1977o; EE1978n] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Har
variandid: Hindsiku k; Hintsiko as; д. Хинтсико Näita kõiki variante eraldi

Hinu k [1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Hino k; д. Хину Näita kõiki variante eraldi

Holdi k [EE1922n; EE1930k_50; EE1945n; EE1970n; EE1978n] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: д. Холди; (д.) Хольди Näita kõiki variante eraldi

Horoski k [EE1922n; EE1930k_50; EE1945n; EE1970n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: д. Хороски; (д.) Гороски Näita kõiki variante eraldi

Horosuu k [EE_PK:1996; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Vas
variandid: Horosa k; Horosoo k; Morosoo k; д. Хоросуу Näita kõiki variante eraldi

Horsa k [EE1930k_50; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Laagri k; д. Хорса Näita kõiki variante eraldi

Hotõmäe k [1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Hote k; Hotle k; д. Хотымяэ; (д.) Готте Näita kõiki variante eraldi

Hulaku k [EE1978n] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Hul’aku k; Huläku k; д. Хулаку; Huľaku k Näita kõiki variante eraldi

Hurda k [EE1930k_50; EE1945n; EE1970n; EE1978n] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: д. Хурда; (д.) Гурда Näita kõiki variante eraldi

Hämkoti k [EE1922n; EE1930k_50; EE1970n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: д. Хямкоти; (д.) Гямкоти Näita kõiki variante eraldi

Härämäe k [1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Häramäe k; Herra k; Hära k; д. Хярямяэ; (д.) Хера Näita kõiki variante eraldi

Häärmäni k [1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Vas
variandid: Häärmani k; Härmani k; Hermani k; д. Хяэрмяни Näita kõiki variante eraldi

Hürova k [EE1970n; EE1978n] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Har
variandid: Hürüvä k; д. Хюрова Näita kõiki variante eraldi

Hürsi k [EE1900k_1v:9t; EE1922n; EE1930k_50; EE1945n; EE1970n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Vas
variandid: д. Хюрси Näita kõiki variante eraldi

Hüti k [EE1970n; EE1978n] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Har
variandid: Hütü k; д. Хюти Näita kõiki variante eraldi

Ihatsi k [EE1922n; EE1930k_50; EE1945n; EE1970n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: д. Ихатси; (д.) Ихатси Näita kõiki variante eraldi

Jaanimäe k [EE1922n; EE1930k_50; EE1945n; EE1970n; EE1978n] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: д. Яанимяэ; (д.) Янимяэ Näita kõiki variante eraldi

Jaanipeebu k [EE1922n; EE1930k_50; EE1970n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: д. Яанипеэбу; (д.) Янипебу Näita kõiki variante eraldi

Jugu k [1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: д. Югу Näita kõiki variante eraldi

Järvekülä k [1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Järve k; (Df) Jerwe; д. Ярвекюля; (д.) Ярве Näita kõiki variante eraldi

Järvepalu k [EE1945n; EE1970n; EE1978n] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Järepalu k; д. Ярвепалу Näita kõiki variante eraldi

Kaaratautsa k [EE1922n; EE1930k_50; EE1970n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Kaarataudsa k; д. Кааратаутса; (д.) Каратауца Näita kõiki variante eraldi

Kadõni k [1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Kadeni k; д. Кадыни Näita kõiki variante eraldi

Kahrila-Mustahamba k [2017o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Mustahamba k; Musthamba k; д. Кахрила-Мустахамба; (д.) Киргесе Näita kõiki variante eraldi

Kahru k [EE1922n; EE1930k_50; EE1945n; EE1970n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Kahro k; Kalma k; д. Кахру; (д.) Кахру Näita kõiki variante eraldi

Kaku k [EE1945n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: д. Каку Näita kõiki variante eraldi

Kaldemäe k [1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Kaldõmäe k; д. Калдемяэ Näita kõiki variante eraldi

Kallaste k [EE1970n; EE1978n] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Har
variandid: Kallastõ k; Mäe k; д. Калласте Näita kõiki variante eraldi

Kaloga k [EE1922n; EE1930k_50; EE1970n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: д. Калога; (д.) Калога Näita kõiki variante eraldi

Kaluka k [EE1970n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Kaloga k; Kaluga k; Kalluga k; д. Калука Näita kõiki variante eraldi

Kangsti k [EE1970n; EE1978n] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Kangistõ k; Pütsepa k; д. Кангсти Näita kõiki variante eraldi

Karaski k [EE1970n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: д. Караски Näita kõiki variante eraldi

Karba k [1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: д. Карба Näita kõiki variante eraldi

Karisöödi k [EE1945n; EE1970n; EE1978n] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Har
variandid: Karissöödä k; Karisöödi as; д. Карисёэди Näita kõiki variante eraldi

Kaubi k [EE1900k_1v:3t; EE1922n; EE1945n; EE1970n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Vas
variandid: д. Кауби Näita kõiki variante eraldi

Kaugu k [EE1922n#; EE1930k_50; 1977o; EE1978n] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: 2. Kaugu k; Raudsepa k; Kauga k; д. Каугу; (д.) Кауго Näita kõiki variante eraldi

Kavõldi k [1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Kaveldi k; д. Кавылди Näita kõiki variante eraldi

Kellämäe k [1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Kellamäe k; д. Келлямяэ Näita kõiki variante eraldi

Kergatsi k [EE1922n; EE1930k_50; EE1945n; EE1970n; EE1978n] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Kergätsi k; д. Кергатси; (д.) Кергатси Näita kõiki variante eraldi

Kiidi k [1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: д. Кийди Näita kõiki variante eraldi

Kilomani k [EE1970n; EE1978n] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Ape (Rõu)
variandid: Puurna k; Kilomanni k; Spoorna k; д. Киломани Näita kõiki variante eraldi

Kimalasõ k [1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Vas
variandid: Kimalase k; д. Кималазы Näita kõiki variante eraldi

Kirbu k [EE1922n; EE1930k_50; EE1945n; EE1970n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: д. Кирбу; (д.) Кирбу Näita kõiki variante eraldi

Kiviora k ee, vro [1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Vas
variandid: Kivioru k; д. Кивиора Näita kõiki variante eraldi

Koemetsa k [EE1930k_200; EE1945n; EE1970n; EE1978n] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Krl
variandid: Koemõtsa k; д. Коэметса; (д.) Коемецъ Näita kõiki variante eraldi

Kogrõ k [1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Kogre k; д. Когры Näita kõiki variante eraldi

Kokõ k [1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Koke k; Kokke k; д. Кокы; (д.) Кокке Näita kõiki variante eraldi

Kokõjüri k [1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Kokejüri k; Koke-Jüri k; Kokkejüri k; д. Кокыюри; (д.) Коккеюри Näita kõiki variante eraldi

Kokõmäe k [1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Kokemäe k; Kokkemäe k; д. Кокымяэ; (д.) Коккемяэ Näita kõiki variante eraldi

Kolga k [EE1922n; EE1930k_50; EE1945n; EE1970n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: д. Колга; (д.) Колга Näita kõiki variante eraldi

Korgõssaarõ k [1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Vas
variandid: Kõrgessaare k; Kõrgesaare k; д. Коргыссаары Näita kõiki variante eraldi

Kotka k [EE1900k_1v:3t; EE1922n; EE1970n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Kodka k; д. Котка Näita kõiki variante eraldi

Krabi k [EE1930k_50; EE1945n; 1977o; EE1978n] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Krabi as; д. Краби Näita kõiki variante eraldi

Kriguli k [EE1922n; EE1930k_50; EE1970n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Kruguli k; д. Кригули Näita kõiki variante eraldi

Kuiandi k [EE1970n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Kujandi k; д. Куйанди Näita kõiki variante eraldi

Kuklase k [EE1922n; EE1945n; EE1970n; EE1978n] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Kuklasõ k; Kukla k; д. Куклазе Näita kõiki variante eraldi

Kuklasõ k [1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Kuklase k; д. Куклазы; (д.) Кукласе Näita kõiki variante eraldi

Kundsa k [1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Vas
variandid: Konsa k; Sveda k; Kansa k; д. Кундса Näita kõiki variante eraldi

Kurgjärve k [EE1922n; EE1930k_50; EE1945n; EE1970n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: д. Кургъярве; (д.) Кургъярве Näita kõiki variante eraldi

Kurvitsa k [EE1930k_50; EE1970n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: д. Курвитса Näita kõiki variante eraldi

Kurõ k [1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Vas
variandid: Kure k; д. Куры Näita kõiki variante eraldi

Kuuda k [EE1922n; EE1930k_50; EE1945n; EE1970n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: д. Кууда; (д.) Симмула Näita kõiki variante eraldi

Kuura k [EE1970n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Muri k; д. Куура Näita kõiki variante eraldi

Kuutsi k [EE1970n; EE1978n] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Har
variandid: Kuudsi k; (Df) Kutsi; д. Куутси Näita kõiki variante eraldi

Kõomäe k [EE1922n; EE1930k_50; EE1945n; EE1970n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: д. Кыомяэ; (д.) Лухде (Кеумя) Näita kõiki variante eraldi

Kõrgepalu k [EE1930k_50; EE1945n; 1977o; EE1978n] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Korgõpalu k; Kõrgepalu as; д. Кыргепалу Näita kõiki variante eraldi

Käbli k [EE1900k_1v:3t; EE1922n; EE1945n; EE1970n; EE1978n] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Vas
variandid: д. Кябли Näita kõiki variante eraldi

Kähri k [1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: д. Кяхри; (д.) Кяхри Näita kõiki variante eraldi

Kängsepä k [1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Kingsepa k; Ansiedlung Kengseppa; д. Кянгсепя Näita kõiki variante eraldi

Kärinä k [1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Vas
variandid: Kärina k; д. Кяриня Näita kõiki variante eraldi

Käänu k [EE1970n; EE1978n] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Käänü k; Pütsepa k; д. Кяэну Näita kõiki variante eraldi

Kääraku k [EE1922n; EE1945n; EE1970n; EE1978n] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Kääräku k; д. Кяэраку Näita kõiki variante eraldi

Külma k [EE1922n; EE1930k_50; EE1970n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Külmä k; д. Кюлма; (д.) Кюльма Näita kõiki variante eraldi

Laisi k [EE1900k_1v:5t; EE1922n; EE1970n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Vas
variandid: Laisi vabariik; Laitsi k; д. Лайзи Näita kõiki variante eraldi

Laitsna-Hurda k [2017o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Ape (Rõu)
variandid: Hurda k; д. Лайтсна-Хурда Näita kõiki variante eraldi

Laossaarõ k [1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Laossaare k; д. Лаоссаары Näita kõiki variante eraldi

Lauri k [EE1922n; EE1930k_50; EE1945n; EE1970n; EE1978n] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: д. Лаури; (д.) Лаури Näita kõiki variante eraldi

Laurimäe k [1977o; EE1978n] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Har
variandid: Laurimäe-Trooda k; д. Лауримяэ Näita kõiki variante eraldi

Leoski k [EE1930k_50; EE1945n; EE1970n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Leoksi k; д. Леоски; (д.) Леоски Näita kõiki variante eraldi

Liguri k [EE1900k_1v; EE1970n; EE1978n] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Ligera k; д. Лигури Näita kõiki variante eraldi

Liivakupalu k [EE1922n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: д. Лийвакупалу Näita kõiki variante eraldi

Lillimõisa k [EE1970n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Lilli ms; Laia-Tamme k; д. Лиллимыйза Näita kõiki variante eraldi

Listaku k [EE1930k_50; EE1945n; EE1970n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Listako k; д. Листаку Näita kõiki variante eraldi

Loogamäe k [EE1970n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Ape (Rõu)
variandid: Looga k; Shloka k; д. Лоогамяэ Näita kõiki variante eraldi

Lutika k [EE1930k_50; EE1945n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Luttika k; д. Лутика; (д.) Луттика Näita kõiki variante eraldi

Luutsniku k [EE1930k_50; EE1945n; 1977o; EE1978n] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Luutsnigi; Luutsniku as; д. Луутснику Näita kõiki variante eraldi

Lükkä k [1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Lükka k; Lükke k; д. Люккя Näita kõiki variante eraldi

Lüütsepa k [EE1900k_1v:13t; EE1922n; EE1930k_50; EE1945n; EE1970n; EE1978n] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Lüütsepä k; д. Люйтсепа Näita kõiki variante eraldi

Mahtja k [EE1970n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: д. Махтья Näita kõiki variante eraldi

Mallika k [EE1922n; EE1930k_50; EE1945n; EE1970n; EE1978n] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: д. Маллика; (д.) Маллика Näita kõiki variante eraldi

Matsi k [EE1930k_50; EE1945n; EE1970n; EE1978n] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Matsi-Naadi as; Matsi as; д. Матси Näita kõiki variante eraldi

Mauri k [EE1922n; EE1930k_50; EE1945n; EE1970n; EE1978n] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Vas
variandid: д. Маури; (д.) Маури Näita kõiki variante eraldi

Meelaku k [EE1922n; EE1930k_50; EE1970n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Leevaku k; д. Меэлаку; (д.) Мелако Näita kõiki variante eraldi

Metstaga k [EE1900k_1v:29t; EE1922n; EE1930k_50; EE1945n; EE1970n; EE1978n] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Mõtstaga k; д. Метстага Näita kõiki variante eraldi

Miilimäe k [EE1970n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: д. Мийлимяэ Näita kõiki variante eraldi

Mikita k [EE1930k_50; EE1945n; EE1970n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: д. Микита; (д.) Микита Näita kõiki variante eraldi

Misso alevik [EE1930k_50; EE1945n; EE1970n; EE1978n] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Vas
variandid: сель. пос. Миссо; Misśo Näita kõiki variante eraldi

Missokülä k [1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Vas
variandid: Missoküla k; Misso as; Misso k; д. Миссокюля Näita kõiki variante eraldi

Misso-Saika k [2017o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Vas
variandid: Saika k; д. Миссо-Сайка Näita kõiki variante eraldi

Muduri k [EE1930k_50; EE1970n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: д. Мудури; (д.) Мудури Näita kõiki variante eraldi

Muhkamõtsa k [1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Muhkametsa k; д. Мухкамытса Näita kõiki variante eraldi

Muna k [EE1922n; EE1930k_50; EE1945n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: д. Муна; (д.) Муна Näita kõiki variante eraldi

Muraski k [EE1900k_1v:11t; EE1922n; EE1945n; EE1970n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Vas
variandid: д. Мураски Näita kõiki variante eraldi

Murati k [EE1945n; 1977o; EE1978n] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Murati as; д. Мурати Näita kõiki variante eraldi

Murdõmäe k [1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Murdemäe k; д. Мурдымяэ Näita kõiki variante eraldi

Mustahamba k [EE1900k_1v:6t; EE1922n; EE1930k_50; EE1945n; EE1970n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Ape (Rõu)
variandid: д. Мустахамба Näita kõiki variante eraldi

Mutemetsa k [EE1945n; EE1970n; EE1978n] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Mutõmõtsa k; Mute k; Mudamets; Mutumets (k); д. Мутеметса Näita kõiki variante eraldi

Mõniste k [EE1930k_50; EE1945n; 1977o; EE1978n] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Har
variandid: Mõniste as; д. Мынисте; Mynistõ Näita kõiki variante eraldi

Mõõlu k [EE1930k_50; EE1970n; EE1978n] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Paabumiku k; д. Мыылу; (д.) Меелу Näita kõiki variante eraldi

Mäe-Lüütsepä k [2017o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Lüütsepä k; Lüütsepa k; д. Мяэ-Люйтсепя Näita kõiki variante eraldi

Mäe-Palo k [1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Mäe-Palu k; Mäepalu k; Kändra k; д. Мяэ-Пало Näita kõiki variante eraldi

Mäe-Suhka k [EE1930k_50; EE1970n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Suhka-Mäe k; д. Мяэ-Сухка; (д.) Сухка-Мяэ Näita kõiki variante eraldi

Mäe-Tilga k [EE1930k_50; EE1970n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Mäetilga k; Tilga-Mäe k; д. Мяэ-Тилга Näita kõiki variante eraldi

Märdi k [EE1922n; EE1930k_50; EE1970n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Märdiküla k; Ansiedlung Märdiküll; д. Мярди; (д.) Марди Näita kõiki variante eraldi

Märdimiku k [EE1945n; EE1970n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: д. Мярдимику Näita kõiki variante eraldi

Möldre k [EE1900k_1v:5t; EE1922n; EE1930k_50; EE1945n; EE1970n; EE1978n] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Vas
variandid: Möldri k; Rebase-Möldre k; д. Мёлдре Näita kõiki variante eraldi

Möldri k [EE1970n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: д. Мёлдри Näita kõiki variante eraldi

Naapka k [EE1922n; EE1970n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Nabka k; д. Наапка Näita kõiki variante eraldi

Nilbõ k [1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Nilbe k; д. Нилбы; (д.) Нильбе Näita kõiki variante eraldi

Nogu k [EE1930k_50; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Nogo k; д. Ногу; (д.) Ноггу Näita kõiki variante eraldi

Nursi k [1977o; EE1978n] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Vahtsõ-Nursi k; Vastse-Nursi as; Uue-Nursi k; Vastse-Nursi k; д. Нурси Näita kõiki variante eraldi

Ortumäe k [1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Ortimäe k; д. Ортумяэ; (д.) Ортимяэ Näita kõiki variante eraldi

Paaburissa k [EE1945n; EE1970n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Paborissa k; д. Паабурисса; (д.) Паборисса Näita kõiki variante eraldi

Paeboja k [1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Paepoja k; д. Паэбоя Näita kõiki variante eraldi

Paganamaa k [EE1945n; EE1970n; EE1978n] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: д. Паганамаа Näita kõiki variante eraldi

Palanumäe k [EE1970n; EE1978n] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Palunumäe k; д. Паланумяэ Näita kõiki variante eraldi

Palli k [EE1900k_1v:12t; EE1922n; EE1930k_50; EE1945n; EE1970n; EE1978n] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Ape (Rõu)
variandid: Melsobi k; д. Палли Näita kõiki variante eraldi

Palujüri k [EE1900k_1v:2t; EE1930k_50; EE1970n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Palpjüri k; Palojüri k; д. Палуюри Näita kõiki variante eraldi

Parmu k [EE1945n; EE1970n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Vas
variandid: Parmo k; д. Парму Näita kõiki variante eraldi

Parmupalu k [EE1900k_1v:2t; EE1970n; EE1978n] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Har
variandid: д. Пармупалу Näita kõiki variante eraldi

Pausakunnu k [EE1970n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Pausakunda k; Pasakunda k; д. Паузакунну Näita kõiki variante eraldi

Pedejä k [1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Vas
variandid: Pedeja k; Pelli k; д. Педея; (д.) Педи Näita kõiki variante eraldi

Peebu k [EE1970n; EE1978n] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Har
variandid: Peebo k; д. Пеэбу Näita kõiki variante eraldi

Peedo k [EE1922n; EE1930k_50; EE1970n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: д. Пеэдо Näita kõiki variante eraldi

Petrakuudi k [1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: д. Петракууди Näita kõiki variante eraldi

Piipsemäe k [EE1922n; EE1970n; EE1978n] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Piipse k; д. Пийпсемяэ; (д.) Пійпсе Näita kõiki variante eraldi

Pillardi k [EE1930k_50; EE1970n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Ape (Rõu)
variandid: д. Пилларди Näita kõiki variante eraldi

Plaani k [EE1930k_50; EE1945n; EE1970n; EE1978n] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: д. Плаани Näita kõiki variante eraldi

Plaksi k [EE1922n; EE1930k_50; EE1945n; EE1970n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: д. Плакси; (д.) Плакси Näita kõiki variante eraldi

Posti k [EE1900k_1v:3t; EE1922n; EE1930k_50; EE1970n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Ape (Rõu)
variandid: Oshup; д. Пости Näita kõiki variante eraldi

Preeksa k [EE1900k_1v:8t; EE1922n; EE1970n; EE_PK:1996; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Vas
variandid: Preeksa-Savioja k; д. Преэкса Näita kõiki variante eraldi

Pressi k [EE1922n; EE1930k_50; EE1945n; EE1970n; EE1978n] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: д. Пресси; (д.) Пресси Näita kõiki variante eraldi

Pugõstu k [1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Pugestu k; д. Пугысту Näita kõiki variante eraldi

Pulli k [EE1930k_50; EE1970n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: д. Пулли; (д.) Пулли Näita kõiki variante eraldi

Pundi k [EE1900k_1v:2t; EE1922n; EE1930k_50; EE1970n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: д. Пунди Näita kõiki variante eraldi

Punsa k [EE1900k_1v:2t; EE1945n; EE1970n; EE1978n] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Har
variandid: Pundsa k; д. Пунса Näita kõiki variante eraldi

Pupli k [EE1900k_1v:4t; EE1922n; EE1930k_50; EE1970n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Vas
variandid: Papli k; д. Пупли Näita kõiki variante eraldi

Purka k [EE1922n; EE1930k_50; EE1970n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Turka k; д. Пурка; (д.) Пурка Näita kõiki variante eraldi

Puspuri k [EE1922n; EE1930k_50; EE1970n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Vas
variandid: д. Пуспури; (д.) Пуспури Näita kõiki variante eraldi

Põdra k [EE1900k_1v:2t; EE1930k_50; EE1970n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: д. Пыдра Näita kõiki variante eraldi

Põdramõtsa k [2017o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Vas
variandid: Pulli k; Pullipõrda k; д. Пыдрамытса Näita kõiki variante eraldi

Põnni k [EE1900k_1v:12t; EE1922n; EE1930k_50; EE1945n; EE1970n; EE1978n] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Vas
variandid: д. Пынни Näita kõiki variante eraldi

Põru k [EE1930k_50; EE1945n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Perro k; Perro k; д. Пыру Näita kõiki variante eraldi

Pähni k [EE1900k_1v; EE1930k_50; EE1970n; EE1978n] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: д. Пяхни Näita kõiki variante eraldi

Pältre k [EE1945n; EE1970n; EE1978n] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Vas
variandid: Pältri k; Pärtli k; д. Пялтре Näita kõiki variante eraldi

Pärlijõe k [1977o; EE1978n] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: д. Пярлийыэ Näita kõiki variante eraldi

Püssä k [1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Püssa k; д. Пюсся; (д.) Пюсса Näita kõiki variante eraldi

Raagi k [EE1900k_1v:2t; EE1930k_50; EE1970n; EE1978n] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: д. Рааги Näita kõiki variante eraldi

Rammuka k [EE1900k_1v:8t; EE1922n; EE1945n; EE1970n; EE1978n] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Vas
variandid: д. Раммука Näita kõiki variante eraldi

Rasva k [EE1922n; EE1930k_50; EE1945n; EE1970n; EE1978n] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: д. Расва; (д.) Расва Näita kõiki variante eraldi

Raudsepa k [EE1900k_1v:11t; EE1922n; EE1930k_50; EE1945n; 1977o; EE1978n] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Raudsepä k; 2. Raudsepa k; д. Раудсепа Näita kõiki variante eraldi

Raudsepä k [1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Raudsepa k; д. Раудсепя; (д.) Раутсепа Näita kõiki variante eraldi

Rebäse k [1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Rebase k; д. Ребязе; (д.) Рабо Näita kõiki variante eraldi

Rebäsemõisa k [1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Rebase k; Rebasemõisa k; Ansiedlung Rebasemois; д. Ребяземыйза Näita kõiki variante eraldi

Resto k [1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Restu k; д. Ресто; (д.) Ресто Näita kõiki variante eraldi

Riitsilla k [EE1970n; EE1978n] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Riitsilla, pk; д. Рийтсилла Näita kõiki variante eraldi

Ristemäe k [EE1970n; EE1978n]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: (Df) Ristimäe; д. Ристемяэ Näita kõiki variante eraldi

Ritsiko k [EE1900k_1v:5t; EE1922n; 1977o; EE1978n] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Vas
variandid: Ritsika k; Matsi k; д. Ритсико Näita kõiki variante eraldi

Rogosi-Mikita k [2017o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Mikita k; 2. Mikita k; д. Рогози-Микита Näita kõiki variante eraldi

Roobi k [EE1922n; EE1930k_50; EE1945n; EE1970n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: д. Рооби; (д.) Рооби Näita kõiki variante eraldi

Rusa k [EE1900k_1v:4t; EE1930k_50; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Rusha k; Ruska k; д. Руза Näita kõiki variante eraldi

Ruuksu k [1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Rooksu k; д. Рууксу; (д.) Рооксу Näita kõiki variante eraldi

Ruusmäe k [EE1945n; 1977o; EE1978n] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Rogosi; Ruusmäe as; Rogosi as; д. Руусмяэ Näita kõiki variante eraldi

Rõuge alevik [EE1930k_50; 1977o; EE1978n] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Ala-Rõuge k; Rõugu; Rõugõ; Rõuge as; сель. пос. Рыуге Näita kõiki variante eraldi

Rõuge-Matsi k [2017o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Matsi k; 1. Matsi k; д. Рыуге-Матси; (д.) Матси Näita kõiki variante eraldi

Saagri k [EE1922n; EE1930k_50; EE1945n; EE1970n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: д. Саагри; (д.) Саагри Näita kõiki variante eraldi

Saagrimäe k [EE1900k_1v; EE1922n; EE1923n; VÕ1926t; PE1939n; EE1970n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Se (Mis)
variandid: Sagrimäe k; д. Саагримяэ; Краукова, t Näita kõiki variante eraldi

Saarlasõ k [1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Saarlase k; д. Саарлазы Näita kõiki variante eraldi

Sadramõtsa k [1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Sadrametsa k; Sadra k; Panga talud; д. Садрамытса Näita kõiki variante eraldi

Saika k [EE1922n; EE1930k_50; EE1945n; EE1970n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: д. Сайка; (д.) Сайка Näita kõiki variante eraldi

Saki k [EE1970n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: д. Саки Näita kõiki variante eraldi

Sakudi k [EE_PK:1996; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Vas
variandid: Sakuti k; д. Сакуди Näita kõiki variante eraldi

Sakurgi k [EE1922n; EE1970n; EE1978n] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Har
variandid: д. Сакурги; (д.) Сакурга Näita kõiki variante eraldi

Saluora k [EE1970n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Ape (Rõu)
variandid: Saulora k; д. Салуора Näita kõiki variante eraldi

Sandi k [EE1900k_1v:5t; EE1922n; EE1930k_50; EE1945n; EE1970n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Vas
variandid: Vinnora k; д. Санди Näita kõiki variante eraldi

Sandisuu k [1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: д. Сандисуу Näita kõiki variante eraldi

Sapi k [EE1930k_50; EE1945n; EE1970n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Vas
variandid: Sappi k; д. Сапи; (д.) Хермани Näita kõiki variante eraldi

Sarise k [EE1922n; EE1970n; EE1978n] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Ape (Rõu)
variandid: Sarisõ k; д. Саризе Näita kõiki variante eraldi

Saru k [EE1945n; EE1970n; EE1978n] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Har
variandid: Alaküla k; Alaküla k; д. Сару; (д.) Ала-Кюля Näita kõiki variante eraldi

Savimäe k [EE1900k_1v; EE1922n; SE1928t; PE1939n; EE1945n; EE1970n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Se (Mis)
variandid: Savimäe t-d; д. Савимяэ Näita kõiki variante eraldi

Savioja k [EE1945n; EE1970n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Vas
variandid: д. Савиоя Näita kõiki variante eraldi

Savioru k [EE1900k_1v:2t; EE1930k_50; EE1945n; EE1970n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: д. Савиору Näita kõiki variante eraldi

Sika k [EE1930k_50; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Sikka k; д. Сика; (д.) Сикка Näita kõiki variante eraldi

Sikalaanõ k [1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Sikalaane k; д. Сикалааны Näita kõiki variante eraldi

Siksälä k [1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Vas
variandid: Siksali k; Siksäli k; д. Сиксяля Näita kõiki variante eraldi

Simmuli k [EE1970n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Simuli k; Simmula k; Simula k; д. Симмули; (д.) Симули Näita kõiki variante eraldi

Simula k [EE1930k_50; EE1970n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Simmula k; д. Симула Näita kõiki variante eraldi

Singa k [EE1922n#; EE1970n; EE1978n] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Har
variandid: Metsakolga k; д. Синга; (д.) Синьга Näita kõiki variante eraldi

Soekõrdsi k [1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Soekõrtsi k; Soe k; д. Соэкырдси Näita kõiki variante eraldi

Soemõisa k [EE1970n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Ansiedlung Soemois; д. Соэмыйза Näita kõiki variante eraldi

Soodi k [EE1922n; EE1930k_50; EE1970n; EE1978n] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: д. Сооди; (д.) Сооди Näita kõiki variante eraldi

Soolätte k [EE1945n; EE1970n; EE1978n] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Suulätte k; Sooletto k; Sooleto k; д. Соолятте Näita kõiki variante eraldi

Soomõoru k [1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Soomeoru k; д. Соомыору Näita kõiki variante eraldi

Sormuli k [EE1900k_1v; EE1922n; EE1930k_50; EE1970n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Ape (Rõu)
variandid: д. Сормули Näita kõiki variante eraldi

Suurõ-Ruuga k [1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Suure-Ruuga k; Ruuga-Suur k; д. Сууры-Рууга; (д.) Сууре-Рууга Näita kõiki variante eraldi

Suurõsuu k [1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Vas
variandid: Suuresoo k; Suursoo k; д. Суурысуу Näita kõiki variante eraldi

Sänna k ee [EE1930k_50; 1977o; EE1978n] = Sännä k · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Sänna as; д. Сянна (Сяння); Сяння Näita kõiki variante eraldi

Söödi k [EE1900k_1v:5t; EE1922n; EE1930k_50; EE1945n; EE1970n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Ape (Rõu)
variandid: Söödü k; Suutants; д. Сёэди Näita kõiki variante eraldi

Tagakolga k [EE1922n; EE1945n; 1977o; EE1978n] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: д. Тагаколга Näita kõiki variante eraldi

Tallima k [EE1922n; EE1945n; EE1970n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Tallimaa k; Tallimäe k; д. Таллима; (д.) Таллимяэ Näita kõiki variante eraldi

Taudsa k [1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Tautsa k; д. Таудса; (д.) Тауца Näita kõiki variante eraldi

Tialasõ k [1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Tealase k; д. Тиалазы; (д.) Теалазе Näita kõiki variante eraldi

Tiidu k [EE1922n; EE1930k_50; EE1945n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: д. Тийду Näita kõiki variante eraldi

Tiitsa k [EE1970n; EE1978n] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Har
variandid: Tiidsa k; Tiitsa as; д. Тийтса Näita kõiki variante eraldi

Tika k [EE1930k_50; EE1945n; EE1970n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Vas
variandid: Tikka k; д. Тика Näita kõiki variante eraldi

Tilgu k [EE1922n; EE1930k_50; EE1945n; EE1970n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: д. Тилгу; (д.) Тильгу Näita kõiki variante eraldi

Tindi k [EE1922n; EE1930k_50; EE1970n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Kirikumõisa k; д. Тинди Näita kõiki variante eraldi

Toodsi k [1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Tootsi k; д. Тоодси; (д.) Тоотси Näita kõiki variante eraldi

Trolla k [EE1922n; EE1930k_50; EE1945n; EE1970n; EE1978n] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Troll’a k; д. Тролла; (д.) Тролла Näita kõiki variante eraldi

Tsiamäe k [1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Tseamäe k; Zeamäe k; Tsemäe k; д. Тсиамяэ; (д.) Цеамяэ Näita kõiki variante eraldi

Tsiiruli k [EE1970n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Ape (Rõu)
variandid: д. Тсийрули Näita kõiki variante eraldi

Tsiistre k [EE1945n; EE1970n; EE1978n] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Vas
variandid: Tsüstre k; Ziistre k; Süstre k; (Df) Ziistre; д. Тсийстре Näita kõiki variante eraldi

Tsilgutaja k [EE_PK:1996; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Mauri k; Zilgutaja k; Tilgutaja k; д. Тсилгутая Näita kõiki variante eraldi

Tsirgupalu k [1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: д. Тсиргупалу Näita kõiki variante eraldi

Tsolli k [EE1930k_50; EE1945n; EE1970n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Zolli k; д. Тсолли; (д.) Цолли Näita kõiki variante eraldi

Tsutsu k [EE1930k_50; EE1945n; EE1970n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Zutsu k; д. Тсутсу; (д.) Цутсу Näita kõiki variante eraldi

Tummelka k [EE1922n; EE1970n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Tummõlka k; Tumelka k; д. Туммелка; (д.) Туммелка Näita kõiki variante eraldi

Tundu k [EE1945n; EE1970n; EE1978n] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Har
variandid: Tundo k; д. Тунду Näita kõiki variante eraldi

Tursa k [EE1922n; EE1970n; EE1978n] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Har
variandid: д. Турса; (д.) Вингри Näita kõiki variante eraldi

Tuuka k [EE1900k_1v:8t; EE1922n; EE1930k_50; EE1970n; EE1978n] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Vas
variandid: д. Туука Näita kõiki variante eraldi

Tõnkova k [EE1922n; EE1930k_50; EE1970n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Vas
variandid: Tänkova k; д. Тынкова Näita kõiki variante eraldi

Tüütsi k [1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: д. Тюйтси Näita kõiki variante eraldi

Udsali k [EE1922n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Utsali k; д. Удсали; (д.) Утсали Näita kõiki variante eraldi

Utessuu k [1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Utesoo k; д. Утессуу Näita kõiki variante eraldi

Uue-Saaluse k [EE1930k_50~; EE1945n; 1977o; EE1978n] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Vahtsõ-Saalussõ k; Uue-Saaluse as; д. Ууэ-Саалузе; Vahtsõ-Saalusõ Näita kõiki variante eraldi

Vaalimäe k [EE1970n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Vorsti k; Vahesaare k; д. Ваалимяэ Näita kõiki variante eraldi

Vaarkali k [EE1945n; EE1970n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Ape (Rõu)
variandid: Veerkali k; Varkali k; д. Вааркали Näita kõiki variante eraldi

Vadsa k [EE1922n; EE1930k_50; EE1970n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Vatsa k; д. Вадса; (д.) Вадза Näita kõiki variante eraldi

Vakari k [EE1922n; EE1930k_50; EE1970n; EE1978n] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: д. Вакари; (д.) Ваккари Näita kõiki variante eraldi

Vanamõisa k [EE1945n; EE1970n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Viitina-Vanamõisa k; д. Ванамыйза Näita kõiki variante eraldi

Vana-Roosa k ee, vro [EE1930k_50; 1977o; EE1978n] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Roosa k; Vana-Roosna k; Roosa as; д. Вана-Рооза Näita kõiki variante eraldi

Varstu alevik [EE1930k_50; EE1970n; EE1978n] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Varstu k; (Df) Warsto; сель. пос. Варсту; Варста; Varstu Näita kõiki variante eraldi

Vastsekivi k [EE1922n; EE1970n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Vahtsõkivi k; д. Вастсекиви Näita kõiki variante eraldi

Vastse-Roosa k [EE1945n; 1977o; EE1978n] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Ape (Har)
variandid: Vahtsõ-Roosa k; Vastse-Roosa as; Roosa-Vastse as; д. Вастсе-Рооза Näita kõiki variante eraldi

Vihkla k [EE1922n; EE1970n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Ape (Rõu)
variandid: Vigla k; д. Вихкла Näita kõiki variante eraldi

Viitina k [EE1930k_50; EE1945n; 1977o; EE1978n] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Viitina as; Viitenä; Viitinä; д. Вийтина Näita kõiki variante eraldi

Viliksaarõ k [1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Villiksaare k; Viliksaare k; д. Виликсаары Näita kõiki variante eraldi

Villa k [EE1922n; EE1930k_50; EE1945n; EE1970n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: д. Вилла; (д.) Вилла Näita kõiki variante eraldi

Villike k [1977o; EE1978n] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Har
variandid: Villigä k; д. Виллике Näita kõiki variante eraldi

Viru k [EE1922n; EE1970n; EE1978n] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Viruküla k; Virunukk; д. Виру; (д.) Виру Näita kõiki variante eraldi

Vodi k [2017o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Kallaste k; Kallastõ k; Kallase k; Kallasse k; д. Води; (д.) Калласе Näita kõiki variante eraldi

Vorstimäe k [EE1970n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Vorsti k; д. Ворстимяэ Näita kõiki variante eraldi

Vungi k [EE1900k_1v:2t; EE1922n; EE1970n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: д. Вунги Näita kõiki variante eraldi

Väiko-Tiilige k [1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Se (Mis)
variandid: Väike-Tiilike k; Tiilike-Väike k; д. Вяйко-Тийлиге; Пус. Грикова Näita kõiki variante eraldi

Väiku-Ruuga k [1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Väike-Ruuga k; Ruuga-Väike k; д. Вяйку-Рууга; (д.) Вейко-Рууга Näita kõiki variante eraldi

Vänni k [EE1922n; EE1930k_50; EE1945n; EE1970n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: д. Вянни; (д.) Вянни Näita kõiki variante eraldi

Kokku kirjeid: 276