Kohanimi märgendid [allikas] = rööp- või >> viit põhinimele
st: staatus liik: liik mk: maakond l/v: linn või vald khk: kihelkond lähik: lähikuuluvus (asum vms)

Aabra k [1997o] · [KNR]
st: P liik: p20: #H1005 mk:l/v: Rõu khk: Rõu

Ahitsa k [1997o] · [KNR]
st: P liik: p20: #H1111 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Ahitse k; Ahitsõ k Näita kõiki variante eraldi

Augli k [EE1945n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20: #H1456 mk:l/v: Rõu khk: Rõu

Haabsilla k [EE1945n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20: #H1676 mk:l/v: Rõu khk: Rõu

Haki k [EE1930k_50; EE1970n; EE1978n] · [KNR]
st: P liik: p20: #H1728 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: (д.) Хакки Näita kõiki variante eraldi

Hallimäe k [EE1930k_50; EE1970n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20: #H1745 mk:l/v: Rõu khk: Rõu

Handimiku k [1997o] · [KNR]
st: P liik: p20: #H1753 mk:l/v: Rõu khk: Rõu

Hansi k [EE1970n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20: #H1758 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Märdi k; Hantsi k Näita kõiki variante eraldi

Hapsu k [EE1922n; EE1930k_50; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20: #H1756 mk:l/v: Rõu khk: Rõu

Heedu k [EE1930k_50; EE1970n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20: #H1789 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Kolo k Näita kõiki variante eraldi

Heibri k [EE1930k_50; EE1945n; EE1970n; EE1978n] · [KNR]
st: P liik: p20: #H1791 mk:l/v: Rõu khk: Rõu

Hinu k [1997o] · [KNR]
st: P liik: p20: #H1861 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Hino k Näita kõiki variante eraldi

Horsa k [EE1930k_50; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20: #H1898 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Laagri k Näita kõiki variante eraldi

Hotõmäe k [1997o] · [KNR]
st: P liik: p20: #H1896 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Hote k; Hotle k; (д.) Готте Näita kõiki variante eraldi

Hurda k [EE1930k_50; EE1945n; EE1970n; EE1978n] · [KNR]
st: P liik: p20: #H1911 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: (д.) Гурда Näita kõiki variante eraldi

Härämäe k [1997o] · [KNR]
st: P liik: p20: #H1956 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Häramäe k; Herra k; Hära k; (д.) Хера Näita kõiki variante eraldi

Jaanipeebu k [EE1922n; EE1930k_50; EE1970n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20: #H2146 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: (д.) Янипебу Näita kõiki variante eraldi

Jugu k [1997o] · [KNR]
st: P liik: p20: #H2206 mk:l/v: Rõu khk: Rõu

Järvekülä k [1997o] · [KNR]
st: P liik: p20: #H2358 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Järve k; (Df) Jerwe; (д.) Ярве Näita kõiki variante eraldi

Järvepalu k [EE1945n; EE1970n; EE1978n] · [KNR]
st: P liik: p20: #H2357 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Järepalu k Näita kõiki variante eraldi

Kadõni k [1997o] · [KNR]
st: P liik: p20: #H2491 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Kadeni k Näita kõiki variante eraldi

Kahru k [EE1922n; EE1930k_50; EE1945n; EE1970n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20: #H2513 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Kahro k; Kalma k; (д.) Кахру Näita kõiki variante eraldi

Kaku k [EE1945n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20: #H2554 mk:l/v: Rõu khk: Rõu

Kaluka k [EE1970n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20: #H2627 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Kaloga k; Kaluga k; Kalluga k Näita kõiki variante eraldi

Karaski k [EE1970n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20: #H2704 mk:l/v: Rõu khk: Rõu

Karba k [1997o] · [KNR]
st: P liik: p20: #H2708 mk:l/v: Rõu khk: Rõu

Kaugu k [EE1922n#; EE1930k_50; 1977o; EE1978n] · [KNR]
st: P liik: p20: #H2866 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: 2. Kaugu k; Raudsepa k; Kauga k; (д.) Кауго Näita kõiki variante eraldi

Kavõldi k [1997o] · [KNR]
st: P liik: p20: #H2899 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Kaveldi k Näita kõiki variante eraldi

Kellämäe k [1997o] · [KNR]
st: P liik: p20: #H2936 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Kellamäe k Näita kõiki variante eraldi

Kiidi k [1997o] · [KNR]
st: P liik: p20: #H3026 mk:l/v: Rõu khk: Rõu

Kogrõ k [1997o] · [KNR]
st: P liik: p20: #H3256 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Kogre k Näita kõiki variante eraldi

Kokõ k [1997o] · [KNR]
st: P liik: p20: #H3329 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Koke k; Kokke k; (д.) Кокке Näita kõiki variante eraldi

Kokõjüri k [1997o] · [KNR]
st: P liik: p20: #H3327 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Kokejüri k; Koke-Jüri k; Kokkejüri k; (д.) Коккеюри Näita kõiki variante eraldi

Kokõmäe k [1997o] · [KNR]
st: P liik: p20: #H3318 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Kokemäe k; Kokkemäe k; (д.) Коккемяэ Näita kõiki variante eraldi

Kolga k [EE1922n; EE1930k_50; EE1945n; EE1970n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20: #H3334 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: (д.) Колга Näita kõiki variante eraldi

Kuklasõ k [1997o] · [KNR]
st: P liik: p20: #H3558 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Kuklase k; (д.) Кукласе Näita kõiki variante eraldi

Kurgjärve k [EE1922n; EE1930k_50; EE1945n; EE1970n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20: #H3664 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: (д.) Кургъярве Näita kõiki variante eraldi

Kurvitsa k [EE1930k_50; EE1970n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20: #H3698 mk:l/v: Rõu khk: Rõu

Kuuda k [EE1922n; EE1930k_50; EE1945n; EE1970n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20: #H3706 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: (д.) Симмула Näita kõiki variante eraldi

Kähri k [1997o] · [KNR]
st: P liik: p20: #H3861 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: (д.) Кяхри Näita kõiki variante eraldi

Kängsepä k [1997o] · [KNR]
st: P liik: p20: #H3873 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Kingsepa k; Ansiedlung Kengseppa Näita kõiki variante eraldi

Laossaarõ k [1997o] · [KNR]
st: P liik: p20: #H4111 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Laossaare k Näita kõiki variante eraldi

Lauri k [EE1922n; EE1930k_50; EE1945n; EE1970n; EE1978n] · [KNR]
st: P liik: p20: #H4158 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: (д.) Лаури Näita kõiki variante eraldi

Liivakupalu k [EE1922n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20: #H4358 mk:l/v: Rõu khk: Rõu

Listaku k [EE1930k_50; EE1945n; EE1970n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20: #H4422 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Listako k Näita kõiki variante eraldi

Lutika k [EE1930k_50; EE1945n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20: #H4568 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Luttika k; (д.) Луттика Näita kõiki variante eraldi

Lükkä k [1997o] · [KNR]
st: P liik: p20: #H4670 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Lükka k; Lükke k Näita kõiki variante eraldi

Matsi k [EE1922n; EE1930k_50; EE1945n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20: #H4822 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: 1. Matsi k; (д.) Матси Näita kõiki variante eraldi

Mikita k [EE1930k_50; EE1945n; EE1970n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20: #H4947 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: (д.) Микита Näita kõiki variante eraldi

Muduri k [EE1930k_50; EE1970n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20: #H4996 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: (д.) Мудури Näita kõiki variante eraldi

Muhkamõtsa k [1997o] · [KNR]
st: P liik: p20: #H5001 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Muhkametsa k Näita kõiki variante eraldi

Muna k [EE1922n; EE1930k_50; EE1945n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20: #H5024 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: (д.) Муна Näita kõiki variante eraldi

Murdõmäe k [1997o] · [KNR]
st: P liik: p20: #H5042 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Murdemäe k Näita kõiki variante eraldi

Mustahamba k [EE1930k_50; EE1945n; EE1970n; EE1978n] · [KNR]
st: P liik: p20: #H5056 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Musthamba k; (д.) Киргесе Näita kõiki variante eraldi

Mõõlu k [EE1930k_50; EE1970n; EE1978n] · [KNR]
st: P liik: p20: #H5176 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Paabumiku k; (д.) Меелу Näita kõiki variante eraldi

Märdi k [EE1922n; EE1930k_50; EE1970n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20: #H5283 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Märdiküla k; Ansiedlung Märdiküll; (д.) Марди Näita kõiki variante eraldi

Möldri k [EE1970n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20: #H5306 mk:l/v: Rõu khk: Rõu

Nilbõ k [1997o] · [KNR]
st: P liik: p20: #H5423 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Nilbe k; (д.) Нильбе Näita kõiki variante eraldi

Nogu k [EE1930k_50; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20: #H5434 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Nogo k; (д.) Ноггу Näita kõiki variante eraldi

Nursi k [1977o; EE1978n] · [KNR]
st: P liik: p20: #H5477 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Vahtsõ-Nursi k; Vastse-Nursi as; Uue-Nursi k; Vastse-Nursi k Näita kõiki variante eraldi

Ortumäe k [1997o] · [KNR]
st: P liik: p20: #H5732 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Ortimäe k; (д.) Ортимяэ Näita kõiki variante eraldi

Paaburissa k [EE1945n; EE1970n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20: #H5770 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Paborissa k; (д.) Паборисса Näita kõiki variante eraldi

Paeboja k [1997o] · [KNR]
st: P liik: p20: #H5822 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Paepoja k Näita kõiki variante eraldi

Petrakuudi k [1997o] · [KNR]
st: P liik: p20: #H6128 mk:l/v: Rõu khk: Rõu

Pugõstu k [1997o] · [KNR]
st: P liik: p20: #H6386 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Pugestu k Näita kõiki variante eraldi

Pulli k [EE1930k_50; EE1970n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20: #H6433 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: (д.) Пулли Näita kõiki variante eraldi

Põdra k [EE1900k_1v:2t; EE1930k_50; EE1970n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20: #H6485 mk:l/v: Rõu khk: Rõu

Põru k [EE1930k_50; EE1945n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20: #H6545 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Perro k; Perro k Näita kõiki variante eraldi

Pärlijõe k [1977o; EE1978n] · [KNR]
st: P liik: p20: #H6611 mk:l/v: Rõu khk: Rõu

Püssä k [1997o] · [KNR]
st: P liik: p20: #H6670 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Püssa k; (д.) Пюсса Näita kõiki variante eraldi

Rasva k [EE1922n; EE1930k_50; EE1945n; EE1970n; EE1978n] · [KNR]
st: P liik: p20: #H6839 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: (д.) Расва Näita kõiki variante eraldi

Raudsepä k [1997o] · [KNR]
st: P liik: p20: #H6859 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Raudsepa k; (д.) Раутсепа Näita kõiki variante eraldi

Rebäse k [1997o] · [KNR]
st: P liik: p20: #H6892 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Rebase k; (д.) Рабо Näita kõiki variante eraldi

Rebäsemõisa k [1997o] · [KNR]
st: P liik: p20: #H6895 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Rebase k; Rebasemõisa k; Ansiedlung Rebasemois Näita kõiki variante eraldi

Riitsilla k [EE1970n; EE1978n] · [KNR]
st: P liik: p20: #H6991 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Riitsilla, pk Näita kõiki variante eraldi

Ristemäe k [EE1970n; EE1978n]
st: P liik: p20: #H7008 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: (Df) Ristimäe Näita kõiki variante eraldi

Roobi k [EE1922n; EE1930k_50; EE1945n; EE1970n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20: #H7052 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: (д.) Рооби Näita kõiki variante eraldi

Ruuksu k [1997o] · [KNR]
st: P liik: p20: #H7144 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Rooksu k; (д.) Рооксу Näita kõiki variante eraldi

Rõuge alevik [EE1930k_50; 1977o; EE1978n] · [KNR]
st: P liik: p20: #H7181 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Ala-Rõuge k; Rõugu; Rõugõ; Rõuge as Näita kõiki variante eraldi

Saarlasõ k [1997o] · [KNR]
st: P liik: p20: #H7305 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Saarlase k Näita kõiki variante eraldi

Sadramõtsa k [1997o] · [KNR]
st: P liik: p20: #H7321 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Sadrametsa k; Sadra k; Panga talud Näita kõiki variante eraldi

Saki k [EE1970n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20: #H7346 mk:l/v: Rõu khk: Rõu

Sandisuu k [1997o] · [KNR]
st: P liik: p20: #H7409 mk:l/v: Rõu khk: Rõu

Savioru k [EE1900k_1v:2t; EE1930k_50; EE1945n; EE1970n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20: #H7507 mk:l/v: Rõu khk: Rõu

Sika k [EE1930k_50; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20: #H7574 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Sikka k; (д.) Сикка Näita kõiki variante eraldi

Sikalaanõ k [1997o] · [KNR]
st: P liik: p20: #H7575 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Sikalaane k Näita kõiki variante eraldi

Simmuli k [EE1970n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20: #H7600 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Simuli k; Simmula k; Simula k; (д.) Симули Näita kõiki variante eraldi

Soekõrdsi k [1997o] · [KNR]
st: P liik: p20: #H7650 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Soekõrtsi k; Soe k Näita kõiki variante eraldi

Soemõisa k [EE1970n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20: #H7656 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Ansiedlung Soemois Näita kõiki variante eraldi

Soomõoru k [1997o] · [KNR]
st: P liik: p20: #H7721 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Soomeoru k Näita kõiki variante eraldi

Suurõ-Ruuga k [1997o] · [KNR]
st: P liik: p20: #H7146 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Suure-Ruuga k; Ruuga-Suur k; (д.) Сууре-Рууга Näita kõiki variante eraldi

Sänna k ee [EE1930k_50; 1977o; EE1978n] = Sännä k · [KNR]
st: P liik: p20: #H7930 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Sänna as; Сяння Näita kõiki variante eraldi

Tallima k [EE1922n; EE1945n; EE1970n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20: #H8086 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Tallimaa k; Tallimäe k; (д.) Таллимяэ Näita kõiki variante eraldi

Taudsa k [1997o] · [KNR]
st: P liik: p20: #H8170 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Tautsa k; (д.) Тауца Näita kõiki variante eraldi

Tialasõ k [1997o] · [KNR]
st: P liik: p20: #H8200 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Tealase k; (д.) Теалазе Näita kõiki variante eraldi

Tiidu k [EE1922n; EE1930k_50; EE1945n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20: #H8218 mk:l/v: Rõu khk: Rõu

Tilgu k [EE1922n; EE1930k_50; EE1945n; EE1970n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20: #H8237 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: (д.) Тильгу Näita kõiki variante eraldi

Tindi k [EE1922n; EE1930k_50; EE1970n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20: #H8241 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Kirikumõisa k Näita kõiki variante eraldi

Toodsi k [1997o] · [KNR]
st: P liik: p20: #H8284 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Tootsi k; (д.) Тоотси Näita kõiki variante eraldi

Tsirgupalu k [1997o] · [KNR]
st: P liik: p20: #H8366 mk:l/v: Rõu khk: Rõu

Tsutsu k [EE1930k_50; EE1945n; EE1970n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20: #H8379 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Zutsu k; (д.) Цутсу Näita kõiki variante eraldi

Tüütsi k [1997o] · [KNR]
st: P liik: p20: #H8603 mk:l/v: Rõu khk: Rõu

Udsali k [EE1922n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20: #H8623 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Utsali k; (д.) Утсали Näita kõiki variante eraldi

Utessuu k [1997o] · [KNR]
st: P liik: p20: #H8738 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Utesoo k Näita kõiki variante eraldi

Vadsa k [EE1922n; EE1930k_50; EE1970n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20: #H8817 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Vatsa k; (д.) Вадза Näita kõiki variante eraldi

Vanamõisa k [EE1945n; EE1970n; 1997o] · [KNR]
st: P liik: p20: #H9030 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Viitina-Vanamõisa k Näita kõiki variante eraldi

Viitina k [EE1930k_50; EE1945n; 1977o; EE1978n] · [KNR]
st: P liik: p20: #H9307 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Viitina as; Viitenä; Viitinä Näita kõiki variante eraldi

Viliksaarõ k [1997o] · [KNR]
st: P liik: p20: #H9329 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Villiksaare k; Viliksaare k Näita kõiki variante eraldi

Väiku-Ruuga k [1997o] · [KNR]
st: P liik: p20: #H9643 mk:l/v: Rõu khk: Rõu
variandid: Väike-Ruuga k; Ruuga-Väike k; (д.) Вейко-Рууга Näita kõiki variante eraldi

Kokku kirjeid: 109