Kohanimi staatus rööp- või põhinimi liik riik adm1 adm2 adm3
Adriatique, mer
VAR Aadria h1 xE (AL, HR, IT, ME, SI)      
Afrique
VAR Aafrika r0 xF      
Afriqiyā / افرقيا
VAR Aafrika r0 xF      
Afrīqiyā / افريقيا
VAR Aafrika r0 xF      
Ifriqiyā / افرقيا
VAR Aafrika r0 xF      
Efrīqā / افريقا / Efriqā
VAR Aafrika r0 xF      
Āfrīqā / آفريقا / Āfriqā
VAR Aafrika r0 xF      
Tafriqt / ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵜ
VAR Aafrika r0 xF      
Afrīqā / افريقا
VAR Aafrika r0 xF      
Afrika / ئافرىقا / Afriqa
VAR Aafrika r0 xF      
Corne de l’Afrique
VAR Aafrika Sarv r5 xF: DJ, ER, ET, SO      
Tunduriq
VAR Abricki p34 LV 023 Ciblas p  
‘Adī Qayḩ / عدي قيح
VAR ‘Addi K’eyyĭḥ / ዓዲ ቀይሕ a2, p0 ER DU    
Adi Quala
VAR ‘Addi Khwala / ዓዲ ዃላ a2, p0 ER DU    
Kangiqsuk / ᑲᖏᖅᓱᒃ
VAR Admiralty laht h32 CA NU    
République islamique d’Afghanistan
VAR Afganistan a01 xA: AF      
Aihui Qu / 爱辉区
VAR Aihui / 爱辉 a3qu CN HL Heihe  
Ajni qäb / Айни хъяб
VAR Ainikab p4 RU DA Leva  
Ayrıq / Айрық / Ayryq
VAR Ajrõk p2 KZ KAR    
Aqbalıq / Ақбалық / Aqbalyq
VAR Akbalõk p2 KZ ALM    
Aqqanburlıq / Аққанбұрлық / Aqqanburlyq
VAR Akkanburlõk h4 KZ SEV    
Agsaiqên Qu / ཨག་སའེ་ཆེན་ཆུ
VAR Aksayqin He h4 CN XZ, XJ Ngari Rutog
Akesaiqin He / 阿克赛钦和
VAR Aksayqin He h4 CN XZ, XJ Ngari Rutog
Akesu Diqu / 阿克苏地区
VAR Aksu / ئاقسۇ / Aqsu a2 CN XJ Aksu  
Aqjayıq / Ақжайық / Aqzhayyq
VAR Akžajõk p2 KZ ZAP    
Aqjayıq awdanı / Ақжайық ауданы / Aqzhayyq aūdany
VAR Akžajõki rajoon a2 KZ ZAP    
Aqtumsıq / Ақтұмсық / Aqtumsyq
VAR Aktumsõk p2 KZ AKT    
Arnautlıq / Арнаутлыкъ
VAR Albaania a01 xE: AL      
République d’Albanie
VAR Albaania a01 xE: AL      
iQora
VAR Alicedale p0 ZA EC    
Aliqazǧan / Аликъазгъан
VAR Alikazgan h4 RU DA Baba  
Albiq
VAR Alpid o1" xE: AT, CH, DE, FR, IT, SI      
République algérienne démocratique et populaire
VAR Alžeeria a01 xF: DZ      
Aletai Diqu / 阿勒泰地区
VAR Altay / ئالتاي a2 CN XJ Ili (Altay)  
Amérique
VAR Ameerika r0 xN, xS      
États-Unis d’Amérique
VAR Ameerika Ühendriigid a01 xN: US      
Ameeriga Ütisriigiq
VAR Ameerika Ühendriigid a01 xN: US      
Meeriga Ütisriigiq
VAR Ameerika Ühendriigid a01 xN: US      
Anci Qu / 安次区
VAR Anci / 安次 a3qu CN HE Langfang  
Andi qqujsu / Анди къуйсу
VAR Andiiskoje Koissu h4 xA: GE, RU DA    
Handiq / Гьандихъ
VAR Andõhh p2 RU DA Šami  
Ang’angxi Qu / 昂昂溪区
VAR Ang’angxi / 昂昂溪 a3qu CN HL Qiqihar  
Amérique anglo-saxonne
VAR Angloameerika r0 xN      
République d’Angola
VAR Angola a01 xF: AO      
Ankang Diqu / 安康地区
VAR Ankang / 安康 a2sh CN SN    
Anshun Diqu / 安顺地区
VAR Anshun / 安顺 a2sh CN GZ    
Antarctique
VAR Antarktis r0 AQ      
Ġančiq / ГӀанчихъ / Ġanchiq
VAR Antšik p2 RU DA Ahva  
arabique, péninsule
VAR Araabia r22 xA: AE, BH, KW, OM, QA, SA, YE      
Araabia Ütisemiraadiq
VAR Araabia Ühendemiraadid a01 xA: AE      
Aral mañı Qaraqumı / Арал маңы Қарақұмы / Aral mangy Qaraqumy
VAR Araali Karakum f31 KZ KAR, KZY    
Haraderiq / Гьарадерихъ
VAR Aradirihh p2" RU DA Gumb  
Bazarcıq
VAR Araji / Արայի / Arayi a3, p2 AM AG Aparani šrdžan  
Aşağı Qarxın
VAR Arakhs / Արաքս / Arak’s a3, p2 AM AV Èdžmiacni šrdžan  
République argentine
VAR Argentina a01 xS: AR      
Arqalıq / Арқалық / Arqalyq
VAR Arkalõk p10 KZ KUS    
Arctique
VAR Arktika r0 xA, xE, xN      
République d’Arménie
VAR Armeenia a01 xA: AM      
Arıqbalıq / Арықбалық / Aryqbalyq
VAR Arõkbalõk p2 KZ SEV    
République azerbaïdjanaise
VAR Aserbaidžaan a01 xA: AZ      
Asıqata / Асықата / Asyqata
VAR Asõkata p11 KZ YUZ    
Asıqata awdanı / Асықата ауданы / Asyqata aūdany
VAR Asõkata rajoon a2 KZ YUZ    
Birinči Qyzburun / Биринчи Къызбурун / Birinçi Qızburun
VAR Atažukino p2 RU KB Baks  
Qarnıyarıq
VAR Atharbekjan / Աթարբեկյան / At’arbekyan p31 AM KT Hrazdani šrdžan  
Attique
VAR Atika a2 GR I A1  
Atlantique, océan
VAR Atlandi ookean h0 xE, xF, xN, xS (Atl)      
Q̇älqän Ç̌illiq / Кьялхъян ЧӀиллихъ
VAR Atrik p2 RU DA Hivs  
Zax̧an Ç̌iliq / Заъан ЧӀилихъ
VAR Atrik p2 RU DA Hivs  
République d’Autriche
VAR Austria a01 xE: AT      
Auzochiquia
VAR Auzotxikia p0 ES PV SS  
Axili Kazak Yezisi / ئاشىلى قازاق يېزىسى / Ashili Qazaq Yëzisi
VAR Axili / ئاشىلى / Ashili a4zz CN XJ Changji Changji
Aşılı Qazaq awılı / Ашылы Қазақ ауылы / Ashyly Qazaq aūyly
VAR Axili / ئاشىلى / Ashili a4zz CN XJ Changji Changji
Axtaçı Qarabucaq
VAR Axtaçı p2 AZ KUR    
Babıqburlıq / Бабықбұрлық / Babyqburlyq
VAR Babõkburlõk h4 KZ SEV    
Qikiqtaaluk / ᕿᑭᖅᑖᓗᒃ
VAR Baffini saar r1 CA NU Qikiqtaaluk  
Baicheng Diqu / 白城地区
VAR Baicheng / 白城 a2sh CN JL    
Baiquan Xian / 拜泉县
VAR Baiquan / 拜泉 a3 CN HL Qiqihar  
Baiqiong Cun / 百琼村
VAR Baiqung / སྦལ་ཆུང p0 CN XZ Lhoka Gyaca
Baise Diqu / 百色地区
VAR Baise / 百色 a2sh CN GX    
Balıqlava / Балыкълава
VAR Balaklava / Балаклава u0 UA 40    
Baliqchi tumani / Балиқчи тумани
VAR Baliqchi rajoon a2 UZ AN    
Balpıq Bï / Балпық Би / Balpyq Bī
VAR Balpõk Bi p11 KZ ALM    
Baltıq boyu / Балтыкъ бою
VAR Baltimaad a0" xE: EE, LV, LT      
Balıqşı / Балықшы / Balyqshy
VAR Balõkšõ p11 KZ ATY    
Balıqşı / Балықшы / Balyqshy
VAR Balõktšõ a21, p10 KG Y    
République populaire du Bangladesh
VAR Bangladesh a01 xA: BD      
Baodi Qu / 宝坻区
VAR Baodi / 宝坻 a3qu CN TJ (Tianjin)  
Baoshan Diqu / 保山地区
VAR Baoshan / 保山 a2sh CN YN    
Baiqên / དཔལ་ཆེན
VAR Baqên / དཔའ་ཆེན p0 CN XZ Xigazê Bainang
Basqudıq / Басқұдық / Basqudyq
VAR Baskudõk p2 KZ AKT    
Beibei Qu / 北碚区
VAR Beibei / 北碚 a3qu CN CQ (Chongqing)  
Beishi Qu / 北市区
VAR Beishi / 北市 a3qu CN HE Baoding  
Al-Biqā‘ / البقاع
VAR Bekaa a1 LB BI    
Al-Biqā‘, Muḩāfaz̧at / محافظة البقاع
VAR Bekaa a1 LB BI    
Al-Biqā‘ / البقاع
VAR Bekaa o2 LB BI    
République de Belau
VAR Belau a01, r1" xO: PW      
Belgique
VAR Belgia a01 xE: BE      
Royaume de Belgique
VAR Belgia a01 xE: BE      
Zhongshi Qu / 中市区
VAR Bengshan / 蚌山 a3qu CN AH Bengbu  
République du Bénin
VAR Benin a01 xF: BJ      
République populaire du Bénin
VAR Benin a01 xF: BJ      
République du Dahomey
VAR Benin a01 xF: BJ      
Beshariq tumani / Бешариқ тумани
VAR Beshariqi rajoon a2 UZ FA    
Bétique, Cordillère
VAR Cordillera Bética o11 ES AN    
Bétiques, chaînes
VAR Cordillera Bética o11 ES AN    
Bïdayıq / Бидайық / Bīdayyq
VAR Bidajõk p2 KZ SEV    
Bijie Diqu / 毕节地区
VAR Bijie / 毕节 a2 CN GZ    
Aqtaçı Qıyat / Акътачы Къыят
VAR Biloglõnka p2 UA 43 Simferopolskyi raion  
Binzhou Diqu / 滨州地区
VAR Binzhou / 滨州 a2sh CN SD    
Huimin Diqu / 惠民地区
VAR Binzhou / 滨州 a2sh CN SD    
Tığıq
VAR Birinci Tığik p2 AZ (Ar)LAC (Khašathaǧ)    
Bookee Xiqqoo
VAR Bokē T’īk’o p0 ET OR Mi‘irab Harerge  
Boqsıq / Боқсық / Boqsyq
VAR Boksõk h4 KZ AKM    
Ş̄oiqw / ШӀоикъу / S͟h’oiqw’
VAR Bolšoje Pseušho p2 RU KDA Tuap  
Bostandıq / Бостандық / Bostandyq
VAR Bostandõk p2 KZ SEV    
Bo‘stonliq tumani / Бўстонлиқ тумани
VAR Bo‘stonliqi rajoon a2 UZ TO    
Bołiq / Болъихъ / Bolhiq
VAR Botlihh p2 RU DA Botl  
Bołiq / Болъихъ / Bolhiq
VAR Botlihhi rajoon a2 RU DA Botl  
République du Botswana
VAR Botswana a01 xF: BW      
République fédérative du Brésil
VAR Brasiilia a01 xS: BR      
Britanniques, îles
VAR Briti saared r1" xE: GB, IE      
Colombie-Britannique
VAR Briti Columbia a1 CA BC    
Territoire britannique de l’océan Indien
VAR Briti India ookeani ala a02 xA: IO      
Vierges britanniques, îles
VAR Briti Neitsisaared a02 xS: VG      
iQonce
VAR Buffalo h4 ZA EC    
République de Bulgarie
VAR Bulgaaria a01 xE: BG      
Buniqu
VAR Bu’nyog Qu / འབུ་རྙོག་ཆུ h4 CN XZ Nagqu Amdo
Çeji Qqul / ЦӀейи Къул
VAR Burgankent p2 RU DA Taba  
République Démocratique Populaire de Burkina Faso
VAR Burkina Faso a01 xF: BF      
Voltaïque
VAR Burkina Faso a01 xF: BF      
République de Haute-Volta
VAR Burkina Faso a01 xF: BF      
Bûr Taufiq
VAR Būr Tawfīq / بور توفيق p0 EG SUZ    
Port Tawfiq
VAR Būr Tawfīq / بور توفيق p0 EG SUZ    
République du Burundi
VAR Burundi a01 xF: BI      
iQora
VAR Bushmans h4 ZA EC    
Bıźawlıq / Быҙаулыҡ
VAR Buzuluk a21, p10 RU ORE    
Biqing Cun / 毕青村
VAR Büqên / སྤུས་ཆེན p0 CN XZ Qamdo Baxoi
Biqiong Cun / 毕穷村
VAR Büqung / སྤུས་ཆུང p0 CN XZ Qamdo Baxoi
Iqaluktuuttiaq / ᐃᖃᓗᒃᑑᑦᑎᐊᖅ
VAR Cambridge Bay p0, @2 CA NU Kitikmeot  
Iqaluktuutiaq
VAR Cambridge Bay p0, @2 CA NU Kitikmeot  
Yoiqag / ཡོལ་ཆགས
VAR Camdo / ཚ་མདོ p0 CN XZ Nagqu Amdo
Cangzhou Diqu / 沧州地区
VAR Cangzhou / 沧州 a2sh CN HE    
Rexi Qu / 热西区
VAR Caqu / ཚྭ་ཆུ a4 CN XZ Nagqu Biru
Caiqiong Cun / 采琼村
VAR Caqung / ཚ་ཆུང p0 CN XZ Xigazê Namling
Casiquiare, Río
VAR Casiquiare h4 VE      
Cassiquiare
VAR Casiquiare h4 VE      
Ciqiong Cun / 次琼村
VAR Cêqung / ཚེ་ཆུང p0 CN XZ Qamdo Lhorong
Bayi Qu / 巴宜区
VAR Chagyib / བྲག་ཡིབ a3qu CN XZ Nyingchi Chagyib
Chalcidique
VAR Chalkidike / Χαλκιδική r22 GR B 64  
Changyi Qu / 昌邑区
VAR Changyi / 昌邑 a3qu CN JL Jilin  
Chaohu Diqu / 巢湖地区
VAR Chaohu / 巢湖 a2sh CN AH    
Chengbei Qu / 城北区
VAR Chengbei / 城北 a3qu CN QH Xining  
Chenghai Qu / 澄海区
VAR Chenghai / 澄海 a3qu CN GD Shantou  
Chengxi Qu / 城西区
VAR Chengxi / 城西 a3qu CN QH Xining  
Chenzhou Diqu / 郴州地区
VAR Chenzhou / 郴州 a2sh CN HN    
Qirqik / چىرچىق / Chirchiq
VAR Chirchiq / Чирчиқ a21, p10 UZ TO    
Chizhou Diqu / 池州地区
VAR Chizhou / 池州 a2sh CN AH    
Zhuoriqu
VAR Chogrü Qu / གྲོག་རུའི་ཆུ h4 CN XZ Nagqu Nyainrong
Chomomai Qü / གྲོ་མོ་སྨད་ཆུས
VAR Chomomai / གྲོ་མོ་སྨད a4, p0 CN XZ Xigazê Chomo
Chuanhui Qu / 川汇区
VAR Chuanhui / 川汇 a3qu CN HA Zhoukou  
Zhiqênsumdo
VAR Chugqênsumdo / དྲུག་ཆེན་སུམ་མདོ a41, p0, @3 CN QH Golog Jigzhi
Zhiqingsongduo / 智青松多
VAR Chugqênsumdo / དྲུག་ཆེན་སུམ་མདོ a41, p0, @3 CN QH Golog Jigzhi
Baiquan Liedao / 白犬列岛
VAR Chukuangi saared r1" CN (TW) FJ Lienchiang  
Chuxian Diqu / 滁县地区
VAR Chuzhou / 滁州 a2sh CN AH    
Kangiqtugaapik / ᑲᖏᖅᑐᒑᐱᒃ
VAR Clyde River p0 CA NU Qikiqtaaluk  
République de Colombie
VAR Colombia a01 xS: CO      
Congtai Qu / 从台区
VAR Congtai / 从台 a3qu CN HE Handan  
Salliq / ᓴᓪᓕᖅ
VAR Coral Harbour p0 CA NU Kivalliq  
République du Costa Rica
VAR Costa Rica a01 xN: CR      
Coihaique
VAR Coyhaique p0, @1 CL AI    
Daiqiu / 大邱
VAR Daegu / 대구 a11, p0 KR 27    
Delai Qu / 德来区
VAR Dagmoxar / སྟག་མོ་ཤར a4, p0 CN XZ Xigazê Xaitongmoin
Dazi Qu / 达孜区
VAR Dagzê / སྟག་རྩེ a3qu CN XZ Lhasa Dagzê
Daxing’anling Diqu / 大兴安岭地区
VAR Da Hinggan Ling a2 CN HL    
Eski Qamışlı / Эски Къамышлы
VAR Dalnje p2 UA 40    
Qamışlıq / Къамышлыкъ
VAR Dalnje p2 UA 40    
Jilliq / جلق
VAR Damaskus a1, p100 SY DI    
Daoli Qu / 道里区
VAR Daoli / 道里 a3qu CN HL Harbin  
Daowai Qu / 道外区
VAR Daowai / 道外 a3qu CN HL Harbin  
Hiriq̇wariłi / Гьирикъварилъи / Hiriq’warilhi
VAR Darjali uhtorg o23 RU (RU)IN, SE    
Dashiqiao Shi / 大石桥市
VAR Dashiqiao / 大石桥 a3sh, p0 CN LN Yingkou  
Qikiqtaaluup Ikinga / ᕿᑭᖅᑖᓘᑉ ᐃᑭᖓ
VAR Davise väin h31 xN: CA, GL      
Xi Qu / 西区
VAR Daxiang / 大祥 a3qu CN HN Shaoyang  
Daxiqü / داشىچۈ / Dashichü
VAR Daxiqu / 大西渠 a4 CN XJ Changji Changji
Diqing / 迪庆
VAR Dêqên / བདེ་ཆེན a2zz CN YN    
Diqing Zangzu Zizhizhou / 迪庆藏族自治州
VAR Dêqên / བདེ་ཆེན a2zz CN YN    
Dezhou Diqu / 德州地区
VAR Dezhou / 德州 a2sh CN SD    
Diecai Qu / 叠彩区
VAR Diecai / 叠彩 a3qu CN GX Guilin  
Aşağı Qoylasar
VAR Dimitrov / Դիմիտրով a3, p2 AM AR Artašati šrdžan  
Alpes dinariques
VAR Dinaari mäestik o1" xE: AL, BA, HR, ME, MK      
Dinghai Qu / 定海区
VAR Dinghai / 定海 a3qu CN ZJ Zhoushan  
Dingxi Diqu / 定西地区
VAR Dingxi / 定西 a2sh CN GS Dingxi  
Paiqênkar / བཻ་ཆེན་མཁར
VAR Dingxi / 定西 p0, @2, @3 CN GS Dingxi Anding
Eski Qarabay / Эски Къарабай
VAR Djatlivka p2 UA 43 Sovietskyi raion  
République de Djibouti
VAR Djibouti a01 xF: DJ      
Duobujiqu / 多布吉曲
VAR Dobqên Qu / སྟོབས་ཆེན་ཆུ h4 CN XZ Ngari Burang
Alpes dolomitiques
VAR Dolomiidid o1" IT 32, 36, 34    
Küçük Mamçıq / Кучюк Мамчыкъ
VAR Dolõnka p2 UA 43 Krasnoperekopskyi raion  
Eski Qarağurt / Эски Къарагъурт
VAR Dolõnka p2 UA 43 Sakskyi raion  
Eski Qaragurt / Эски Къарагурт
VAR Dolõnka p2 UA 43 Sakskyi raion  
Domaiquia
VAR Domaikia p0 ES PV VI  
Dominique
VAR Dominica a01, r1 xS: DM      
Commonwealth de la Dominique
VAR Dominica a01, r1 xS: DM      
République dominicaine
VAR Dominikaani Vabariik a01 xN: DO      
Dongli Qu / 东丽区
VAR Dongli / 东丽 a3qu CN TJ (Tianjin)  
Dostıq / Достық / Dostyq
VAR Dostõk p2 KZ ALM    
Pai Qu / 派区
VAR Doxong / རྟོ་གཞོང p0 CN XZ Nyingchi Mainling
Žaxdiqq / Жахдикъ
VAR Džahdõg p2 RU DA Taba Huljug
Žaxdiqqi / Жахдикъи
VAR Džahdõg p2 RU DA Taba Huljug
Džazlyq / Джазлыкъ / Cazlıq
VAR Džazlõk p2 RU KC    
Zhungar Diqu / 准噶尔地区
VAR Džungaaria r5 CN XJ    
Duji Qu / 杜集区
VAR Duji / 杜集 a3qu CN AH Huaibei  
Duiqiniulu / 堆齐牛录
VAR Duyqiniru / دۇيچىنىرۇ / Duychiniru a4 CN XJ Ili Qapqal
Deli-Qaja
VAR Dəliqaya p2 AZ QBA    
République de l’Équateur
VAR Ecuador a01 xS: EC      
Eji Qayirqan aġula / ᠡᠵᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ
VAR Eedž hajrhan o1 MN 065    
République d’Estonie
VAR Eesti a01 xE: EE      
République arabe d’Égypte
VAR Egiptus a01 xF: EG      
République de Guinée équatoriale
VAR Ekvatoriaal-Guinea a01 xF: GQ      
République de Côte d’Ivoire
VAR Elevandiluurannik a01 xF: CI      
Mirnguiqsirvik / ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᒃ
VAR Ellesmere r1 CA NU Qikiqtaaluk  
République d’El Salvador
VAR El Salvador a01 xN: SV      
Erdaohezi Qu / 二道河子区
VAR Erdao / 二道 a3qu CN JL Changchun  
Erdeniqayirqan / ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ
VAR Erdenehhajrhan a2 MN 057    
Erqi Qu / 二七区
VAR Erqi / 二七 a3qu CN HA Zhengzhou  
République fédérale démocratique d’Éthiopie
VAR Etioopia a01 xF: ET      
Ewenkizu Zizhiqi
VAR Evengi autonoomne hošuun a3zz CN NM Hulunbuir  
Ewenkezu Zizhiqi / 鄂温克族自治旗
VAR Evengi autonoomne hošuun a3zz CN NM Hulunbuir  
Fangzi Qu / 坊子区
VAR Fangzi / 坊子 a3qu CN SD Weifang  
Fengtai Qu / 丰台区
VAR Fengtai / 丰台 a3qu CN BJ (Beijing)  
République des Fidji
VAR Fidži a01, r1" xO: FJ      
Fiqīq / فقيق
VAR Figuig a2, p0 MA 02 FIG  
Fiq
VAR Fik’ / ፊቅ a2 ET SO Fik’  
Fiiq
VAR Fik’ / ፊቅ a2 ET SO Fik’  
Fiiq
VAR Fik’ / ፊቅ a3, p0 ET SO Fik’  
République des Philippines
VAR Filipiinid a01, r1" xA: PH      
Filipiiniq
VAR Filipiinid a01, r1" xA: PH      
Fularji Qu / 富拉尔基区
VAR Fularji / 富拉尔基 a3qu CN HL Qiqihar  
Fuzhou Diqu / 抚州地区
VAR Fuzhou / 抚州 a2sh CN JX    
Fuyang Diqu / 阜阳地区
VAR Fuyang / 阜阳 a2sh CN AH    
République gabonaise
VAR Gabon a01 xF: GA      
Yoiqag / ཡོས་ཕྱག
VAR Gaiding’ogma / སྒལ་སྡིངས་འོག་མ p0 CN XZ Nagqu Sêrnyê
République de Gambie
VAR Gambia a01 xF: GM      
Gangbei Qu / 港北区
VAR Gangbei / 港北 a3qu CN GX Guigang  
Ganjingzi Qu / 甘井子区
VAR Ganjingzi / 甘井子 a3qu CN LN Dalian  
Ganzhou Diqu / 赣州地区
VAR Ganzhou / 赣州 a2sh CN JX    
Ǧaraly qol / Гъаралы къол / Ğaralı qol
VAR Garalõkol h4 RU KC    
Hariq / Гьарихъ
VAR Garig p4 RU DA Hivs Ljahlja
Hariq / Гьарихъ
VAR Garik p2 RU DA Taba Kjurjag
Hesiq / Гьесихъ
VAR Gassihh p2 RU DA Taba  
Gazatiqau / გაზათიყაუ / Gazatiq’au
VAR Gazathikau p2 GE SK (Os) 23 (Džava)  
Qaranlıq
VAR Geghhovit a3, p2 AM GR Martunu šrdžan  
Kiqa
VAR Geghi a3, p2 AM SU Kapani šrdžan  
Gaiqu / 盖曲
VAR Gê Qu / ཀེ་ཆུ h4 CN XZ Qamdo Jomda, Karub
République du Ghana
VAR Ghana a01 xF: GH      
Jabal Ţāriq / جبل طارق
VAR Gibraltar a02 xE: GI      
Jabl uţ-Ţāriq / جبل‌الطارق
VAR Gibraltar a02 xE: GI      
Jabal Ţāriq, Bughāz / بغاز جبل طارق
VAR Gibraltari väin h32 xE, xF (ES, MA)      
Jabilitarik / جەبىلىتارىق / Jebilitariq
VAR Gibraltari väin h32 xE, xF (ES, MA)      
Ǧäriq / Гъярихъ
VAR Gjarik p2 RU DA Taba Kjurjag
Qqäriq / Къярихъ
VAR Gjarik p2 RU DA Taba Kjurjag
Gobi Qoli / غوبى چۆلى / Ghobi Chöli
VAR Gobi f31 xA: CN, MN      
Kuiqiong Cun / 奎琼村
VAR Goinqung / དགོན་ཆུང p0 CN XZ Xigazê Ngamring
Greekiq
VAR Greči p2 LV 023 Ciblas p  
Gribingui économique
VAR Gribingui a1pe CF KB    
Ibingui-Économique
VAR Gribingui a1pe CF KB    
Aralıq Kolanlı
VAR Gribojedov / Գրիբոյեդով / Griboyedov a3, p2 AM AV Èdžmiacni šrdžan  
Güržin bhen niqh / Гуьржин бӀен никъ
VAR Gruusia sõjatee x33 xA, xE: GE, RU      
Ghalghaj niqh / ГӀалгӀай никъ
VAR Gruusia sõjatee x33 xA, xE: GE, RU      
Guangxi Zhuangzu Zizhiqu / 广西壮族自治区
VAR Guangxi / 广西 a1zz CN GX    
République du Guatemala
VAR Guatemala a01 xN: GT      
Guichi Qu / 贵池区
VAR Guichi / 贵池 a3qu CN AH Chizhou  
République de Guinée
VAR Guinea a01 xF: GN      
République populaire et révolutionnaire de Guinée
VAR Guinea a01 xF: GN      
République de Guinée-Bissau
VAR Guinea-Bissau a01 xF: GW      
Kkuriq / Ккурихъ
VAR Gurik p2 RU DA Taba  
Guriq / Гурихъ
VAR Gurik p2 RU DA Taba  
Guržiqłi / Гуржихълъи / Gurzhiqlhi
VAR Guržihh a9 RU DA    
Ġurbaŋsayiqan / ᠭᠤᠷᠪᠠᠩᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ
VAR Gurvansajhan / Гурвансайхан / Gurvansayhan a2 MN 059    
Ġurban Sayiqanu niruġu / ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ
VAR Gurvan sajhani ahelik o11 MN 053    
République de Guyane
VAR Guyana a01 xS: GY      
Guyuan Diqu / 固原地区
VAR Guyuan / 固原 a2sh CN NX    
Jiqing Cun / 吉青村
VAR Gyaiqên / རྒྱལ་ཆེན p0 CN XZ Qamdo Riwoqê
Xiqiang Cun / 西强村
VAR Gyikyam / སྐྱིད་ཁྱམ p0 CN XZ Qamdo Karub
Jitaiqu / 吉太曲
VAR Gyita Qu / སྐྱིད་མཐའ་ཆུ h4 CN XZ Nyingchi Zayü
Hacıqabul rayonu
VAR Hacıqabuli rajoon a1 AZ HAC    
Haidong Diqu / 海东地区
VAR Haidong / 海东 a2 CN QH Haidong  
République d’Haïti
VAR Haiti a01 xN: HT      
Hami Diqu / 哈密地区
VAR Hami / 哈密 a2 CN XJ Hami  
Hanzhong Diqu / 汉中地区
VAR Hanzhong / 汉中 a2sh CN SN    
Hantai Qu / 汉台区
VAR Hantai / 汉台 a3qu CN SN Hanzhong  
Hantengri Qokkisi / خانتەڭرى چوققىسى / Xantengri Choqqisi
VAR Han-Tengri o1 xA: CN, KG, KZ      
Qayıqulu
VAR Harthašen / Հարթաշեն / Hart’ashen a3, p2 AM SH Ašochkhi šrdžan  
Hatiqwaj / Хьатикъуай / H̱atiqw’ay
VAR Hatukai p2 RU AD Kras  
Hebei Qu / 河北区
VAR Hebei / 河北 a3qu CN TJ (Tianjin)  
Hechi Diqu / 河池地区
VAR Hechi / 河池 a2sh CN GX    
Heihe Diqu / 黑河地区
VAR Heihe / 黑河 a2sh CN HL    
Hengshui Diqu / 衡水地区
VAR Hengshui / 衡水 a2sh CN HE    
Kentei Qan aġula / ᠬᠡᠨᠲᠡᠢ ᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ
VAR Hentej haan / Хэнтэй хаан / Hentey haan o1 MN 039    
Heze Diqu / 渮泽地区
VAR Heze / 菏泽 a2sh CN SD    
Hexi Qu / 河西区
VAR Hexi / 河西 a3qu CN TJ (Tianjin)  
République populaire de Chine
VAR Hiina a01 xA: CN      
Juñxwa Xalıq Respwblïkası / Жұңхуа Халық Республикасы / Zhungkhūa Khalyq Respūblīkasy
VAR Hiina a01 xA: CN      
Xiliq
VAR Hilihh p2 RU DA Čaro  
Qobıqsarı Moñğul avtonomyalı awdanı / Қобықсары Моңғұл автономялы ауданы / Qobyqsary Mongghul avtonomyaly aūdany
VAR Hoboksar / ᠬᠣᠪᠣᠭᠰᠠᠶᠢᠷ a3zz CN XJ Ili (Tacheng) Hoboksar
Osmançıq / Османчыкъ
VAR Holodivka p2 UA 43 Sudak  
République du Honduras
VAR Honduras a01 xN: HN      
Jıñğıldı Qoynaw / Жыңғылды Қойнау / Zhyngghyldy Qoynaū
VAR Hongliuwan / 红柳湾 a41, p0, @3 CN GS Jiuquan Aksay
Hongqi Qu / 红旗区
VAR Hongqi / 红旗 a3qu CN HA Xinxiang  
Hongwei Qu / 宏伟区
VAR Hongwei / 宏伟 a3qu CN LN Liaoyang  
Hurmuz, Maḑīq / مضيق هرمز
VAR Hormuzi väin h31 xA (AE, IR, OM)      
Kerqin Youyi Qianqi / 科尔沁右翼前旗
VAR Horqin Youyi Qianqi a3qi CN NM Hinggan  
République de Croatie
VAR Horvaatia a01 xE: HR      
Hetian Diqu / 和田地区
VAR Hotan / خوتەن / Xoten a2 CN XJ Hotan  
Xppiq̇
VAR Hpjuk p2 RU DA Kura  
Xi Qu / 西区 (西區)
VAR Hsi Chu a3qu CN (TW) TW CYI  
Xi Qu / 西区 (西區)
VAR Hsi Chu a3qu CN (TW) TW TXG  
Xiquan Dao / 西犬岛
VAR Hsichu r1 CN (TW) FJ Lienchiang  
Huaihua Diqu / 怀北地区
VAR Huaihua / 怀化 a2sh CN HN    
Shi Qu / 市区
VAR Hualong / 华龙 a3qu CN HA Puyang  
Huancui Qu / 环翠区
VAR Huancui / 环翠 a3qu CN SD Weihai  
Huanggang Diqu / 黄冈地区
VAR Huanggang / 黄冈 a2sh CN HB    
Huangpi Qu / 黄陂区
VAR Huangpi / 黄陂 a3qu CN HB Wuhan  
Huaxi Qu / 花溪区
VAR Huaxi / 花溪 a3qu CN GZ Guiyang  
Huiji Qu / 惠济区
VAR Huiji / 惠济 a3qu CN HA Zhengzhou  
Huli Qu / 湖里区
VAR Huli / 湖里 a3qu CN FJ Xiamen  
Ulhan Ç̌illiq / Улгьан ЧӀиллихъ
VAR Hursatil p2 RU DA Hivs  
Askkan Ç̌iliq / Асккан ЧӀилихъ
VAR Hursatil p2 RU DA Hivs  
Ulx̌an Ç̌illiq / Улхьан ЧӀиллихъ
VAR Hursatil p2 RU DA Hivs  
Aļiqo
VAR Hvarši p2 RU DA Cuma  
Ibérique, Cordillère
VAR Ibeeria mäed o1" ES      
Iqalto / იყალთო / Iq’alto
VAR Ikaltho p2 GE KA 54  
Ili Kazak Aptonom Oblasti / ئىلى قازاق ئاپتونوم ئوبلاستى / Ili Qazaq Aptonom Oblasti
VAR Ili / ئىلى a2zz CN XJ Ili  
Yiliqi / 伊里其
VAR Ilqi / ئىلچى / Ilchi a4 CN XJ Hotan Hotan Shi
Ïmanburlıq / Иманбұрлық / Īmanburlyq
VAR Imanburlõk h4 KZ SEV    
République de l’Inde
VAR India a01 xA: IN      
Hindiqini / ھىندىچىنى / Hindichini
VAR Indohiina r22 xA: KH, LA, MY, TH, VN      
République d’Indonésie
VAR Indoneesia a01 xA: ID      
indo-gangétique, plaine
VAR Induse-Gangese madalik o22 xA: BD, IN      
Ündi-Gang jazıqtığı / Үнді-Ганг жазықтығы / Ündi-Gang zhazyqtyghy
VAR Induse-Gangese madalik o22 xA: BD, IN      
Iqqo
VAR Inhokvari p2 RU DA Cuma  
Bésłenyqwem i qwaže / Беслъэныкъуэм и къуажэ / Beslhänyqw’äm i qw’azhä
VAR Inžitšišho p2 RU KC Habe  
Yiqi’airike / 依其艾日克
VAR Iqerik / ئىچېرىق / Ichëriq a4 CN XJ Aksu Xinhe
République d’Iraq
VAR Iraak a01 xA: IQ      
République islamique d’Iran
VAR Iraan a01 xA: IR      
Ekinči Qyzburun / Экинчи Къызбурун / Ekinçi Qızburun
VAR Islamei p2 RU KB Baks  
République d’Islande
VAR Island a01, r1 xE: IS      
Ismoili Somonī, qullai / қуллаи Исмоили Сомонӣ / qullai Ismoili Somoní
VAR Ismoili Somoni o1 TJ GB, Kr    
"Istiqlol", qullai / қуллаи ъИстиқлолъ
VAR Istiklol o1 TJ GB    
République italienne
VAR Itaalia a01 xE: IT      
Jiagedaqi Qu / 加格达奇区
VAR Jagdaqi a3qu, p0, @2 CN NM (HL) Da Hinggan Ling  
Jaadiqqi / Яадикъи
VAR Jagdõk p2 RU DA Taba  
Jamaïque
VAR Jamaica a01, r1 xN: JM      
Zhi Qu / འབྲི་ཆུ
VAR Jangtse h4 CN JS, AH, JX, HB, HN, SC, YN, XZ, QH    
République du Yémen
VAR Jeemen a01 xA: YE      
Eñbekşiqazaq awdanı / Еңбекшіқазақ ауданы / Engbekshiqazaq aūdany
VAR Jengbekšikazaki rajoon a2 KZ ALM    
Yeñi Qale / Енъи Къале
VAR Jenikale u0 UA 43 Kerch  
Jiqung / སྤྱིལ་ཆུང
VAR Jêqung / ལྕེ་ཆུང p0 CN XZ Lhoka Konggar
Jiqiong Cun / 吉琼村
VAR Jêqung / ལྕེ་ཆུང p0 CN XZ Lhoka Konggar
Aralıq
VAR Jerazgavors a3, p2 AM SH Axurjani šrdžan  
Ji’an Diqu / 吉安地区
VAR Ji’an / 吉安 a2sh CN JX    
Jiangbei Qu / 江北区
VAR Jiangbei / 江北 a3qu CN CQ (Chongqing)  
Jiangbei Qu / 江北区
VAR Jiangbei / 江北 a3qu CN ZJ Ningbo  
Jianghai Qu / 江海区
VAR Jianghai / 江海 a3qu CN GD Jiangmen  
Sanchazi Qu / 三岔子区
VAR Jiangyuan / 江源 a3qu CN JL Baishan  
Jianxi Qu / 涧西区
VAR Jianxi / 涧西 a3qu CN HA Luoyang  
Jili Qu / 吉利区
VAR Jili / 吉利 a3qu CN HA Luoyang  
Jimei Qu / 集美区
VAR Jimei / 集美 a3qu CN FJ Xiamen  
Jingzhou Diqu / 荆州地区
VAR Jingzhou / 荆州 a2sh CN HB    
Jinshui Qu / 金水区
VAR Jinshui / 金水 a3qu CN HA Zhengzhou  
Jinzhong Diqu / 晋中地区
VAR Jinzhong / 晋中 a2sh CN SX    
Jintai Qu / 金台区
VAR Jintai / 金台 a3qu CN SN Baoji  
Jiuli Qu / 九里区
VAR Jiuli / 九里 a3qu CN JS Xuzhou  
Jiuquan Diqu / 酒泉地区
VAR Jiuquan / 酒泉 a2sh CN GS Jiuquan  
Chiqên / ཁྲི་ཆེན
VAR Jorxung / ཅོར་གཞུང p0 CN XZ Qamdo Jomda
Chiqing / 赤清
VAR Jorxung / ཅོར་གཞུང p0 CN XZ Qamdo Jomda
Wini-Qqartasar / Вини-Къартасар
VAR Juhhari-Kartass p2 RU DA Sule  
Bei Qu / 北区
VAR Kaifu / 开福 a3qu CN HN Changsha  
Kiyilik Taglar / قىيىلىق تاغلار / Qiyiliq Taghlar
VAR Kaljumäestik o1" xN: CA, US      
Qqalmiqistan / Къалмихъистан
VAR Kalmõkkia a1re RU KL    
Kambudoiqên
VAR Kambadoqên Ri / ཁམས་པ་རྡོ་ཆེན་རི o11 CN XZ Nagqu Xainza
khmère, République
VAR Kambodža a01 xA: KH      
République du Cameroun
VAR Kamerun a01 xF: CM      
République-Unie du Cameroun
VAR Kamerun a01 xF: CM      
République fédérale du Cameroun
VAR Kamerun a01 xF: CM      
Kangiqsuk
VAR Kangirsuk / ᑲᖏᕐᓱᒃ p0 CA QC (Nunavik)  
Cantabriques, monts
VAR Kantaabria mäed o1" ES AS, CB, CL, GA    
Qapıcıq dağı
VAR Kaputdžugh o1 xA: AM, AZ      
Qarabalıq / Қарабалық / Qarabalyq
VAR Karabalõk p11 KZ KUS    
Qarabalıq awdanı / Қарабалық ауданы / Qarabalyq aūdany
VAR Karabalõki rajoon a2 KZ KUS    
Karikax / قارىقاش / Qariqash
VAR Karakax / قاراقاش / Qaraqash a3 CN XJ Hotan Moyu
Karikax / قارىقاش / Qariqash
VAR Karakax / قاراقاش / Qaraqash a41, p0, @3 CN XJ Hotan Moyu
Karekaiqike / 喀热开其克
VAR Karakeqik / قاراكېچىك / Qarakëchik a4 CN XJ Kizilsu Akto
Qarakkūl, kūli / кӯли Қараккӯл / kŭli Qarakkŭl
VAR Karakkul h2 TJ GB    
Kelamayi Qu / 克拉玛依区
VAR Karamay / قاراماي / Qaramay a3qu, p0, @2 CN XJ Karamay  
Kagilik Nahiyisi / قاغىلىق ناھىيىسى / Qaghiliq Nahiyisi
VAR Kargilik / قارغىلىق / Qarghiliq a3 CN XJ Kashi Yecheng
Qağılıq awdanı / Қағылық ауданы / Qaghylyq aūdany
VAR Kargilik / قارغىلىق / Qarghiliq a3 CN XJ Kashi Yecheng
Qağılıq / Қағылық / Qaghylyq
VAR Kargilik / قارغىلىق / Qarghiliq a41, p0, @3 CN XJ Kashi Yecheng
Yañı Qotur / Янъы Къотур
VAR Karjerne p2sl UA 43 Sakskyi raion  
Yañı Qutu / Янъы Къуту
VAR Karjerne p2sl UA 43 Sakskyi raion  
Alpes Carniques
VAR Karni Alpid o1" xE: AT, IT      
Karpaadiq
VAR Karpaadid o1" xE: HU, PL, RO, SK, UA      
Kawabaiqing Xiang / 卡瓦白庆乡
VAR Karwapêkyim / མཁར་བ་འཕེལ་ཁྱིམ a4, p0 CN XZ Qamdo Baxoi
Qarınjarıq / Қарынжарық / Qarynzharyq
VAR Karõnžarõk o2 xA: KZ, TM MAN    
République du Kazakhstan
VAR Kasahstan a01 xA: KZ      
Kashi Diqu / 喀什地区
VAR Kaxgar a2 CN XJ Kashi  
République du Kenya
VAR Keenia a01 xF: KE      
celtiques, pays
VAR Keldi maad r0 xE: FR, GB, IE      
Kendirli-Qïyasay üstirti / Кендірлі-Қиясай үстірті / Kendirli-Qīyasay üstirti
VAR Kendirli-Kijasaj platoo o14 KZ MAN    
République centrafricaine
VAR Kesk-Aafrika Vabariik a01 xF: CF      
Centrafrique
VAR Kesk-Aafrika Vabariik a01 xF: CF      
Jumhūrīyah Āfrīqiyā al-Ūsţá / جمهورية آفريقيا الاوسطى
VAR Kesk-Aafrika Vabariik a01 xF: CF      
Amérique Central
VAR Kesk-Ameerika r0 xN, xS      
médio-atlantique, dorsale
VAR Kesk-Atlandi mäestik o73 xE, xF, xN, xS (Atl)      
Zhong Xi Qu / 中西区 (中西區)
VAR Kesk- ja Lääneringkond a2 CN (HK) HK    
Khāniqīn / خانقين
VAR Khānaqīn / خانقين p0 IQ DI    
Kozatiqau / ქოზათიყაუ / Kozatiq’au
VAR Khozathikau p2 GE SK (Os) 23 (Džava)  
Kvemo Biqari / ქვემო ბიყარი / Kvemo Biq’ari
VAR Khvemo Bikari p2 GE SK (Os) 19 (Cxinvali)  
Dællag Biqar / Дӕллаг Бихъар
VAR Khvemo Bikari p2 GE SK (Os) 19 (Cxinvali)  
iQonce
VAR King William’s Town p0 ZA EC    
République de Kiribati
VAR Kiribati a01 xO: KI      
Kişi Qaraoy köli / Кіші Қараой көлі / Kishi Qaraoy köli
VAR Kiši Karaoj järv h2 KZ SEV    
Kičibalyq / Кичибалыкъ / Kiçibalıq
VAR Kitšmalka h4 RU (RU)KB, KC, STA    
Kičibalyq / Кичибалыкъ / Kiçibalıq
VAR Kitšmalka p2 RU KB Zol’  
Kivałiq / ᑭᕙᖠᖅ
VAR Kivalliq a2 CA NU Kivalliq  
Taşlı Qıpçaq / Ташлы Къыпчакъ
VAR Klepõnine p2 UA 43 Krasnohvardiiskyi raion  
Qaşlı-Qonçaq / Къашлы-Къончакъ
VAR Klepõnine p2 UA 43 Krasnohvardiiskyi raion  
Serik Dengiz / سېرىق دېڭىز / Sëriq Dëngiz
VAR Kollane meri h1 xA (CN, KP, KR)      
Komis, République des
VAR Komi / Коми a1re RU KO    
République fédérale islamique des Comores
VAR Komoorid a01, r1" xF: KM      
Baqaçıq Qıyat / Бакъачыкъ Къыят
VAR Komsomolske p2 UA 43 Simferopol  
République du Congo
VAR Kongo a01 xF: CG      
République populaire du Congo
VAR Kongo a01 xF: CG      
Congo, République démocratique du
VAR Kongo DV a01 xF: CD      
République du Zaïre
VAR Kongo DV a01 xF: CD      
République du Congo
VAR Kongo DV a01 xF: CD      
Qapçıq / Къапчыкъ
VAR Kornijivka p2 UA 43 Sovietskyi raion  
Qorıq / Қорық / Qoryq
VAR Korõk p2 KZ VOS    
République du Kosovo
VAR Kosovo / Косово a01 xE: XK      
Qostıq / Қостық / Qostyq
VAR Kostik / قوستىق / Qostiq a4 CN XJ Ili (Altay) Burqin
iQoyi
VAR Kowie h4 ZA EC    
Qosarıq / Қосарық / Qosaryq
VAR Koxerik / قوشئېرىق / Qoshëriq a4 CN XJ Kashi Shache
Kuoyiqi / 阔依其
VAR Koyqi / قويچى / Qoychi a4 CN XJ Hotan Moyu
Yañı Qapu / Янъы Къапу
VAR Krasnoperekopsk a21, p10 UA 43 Krasnoperekopsk  
hellénique, République
VAR Kreeka a01 xE: GR      
Kaŋiniq / Каӈиниӄ
VAR Kresti laht h32 RU CHU Iul’  
Kubiqu / 库比曲
VAR Kugbê Zangbo / ཁུག་པེ་གཙང་པོ h4 CN XZ Xigazê Zhongba
Eski Qızılbay / Эски Къызылбай
VAR Kumove / Кумове p2 UA 43 Rozdolnenskyi raion  
Qqaziqqumux / Къазикъумух
VAR Kumuhh p2 RU DA Laks  
Kuriiliq
VAR Kuriilid r1" RU SAK    
Çiji-Qquruš / ЦӀийи-Къуруш
VAR Kuruš p2 RU DA Hasa  
Qurıq / Құрық / Quryq
VAR Kurõk p11 KZ MAN    
Ķutiq / КӀутихъ / K’utiq
VAR Kutihh p2 RU DA Čaro  
République de Cuba
VAR Kuuba a01, r1 xN: CU      
Kuiqing Qu / 葵青区 (葵青區)
VAR Kwai Tsing a2 CN (HK) HK    
République kirghize
VAR Kõrgõzstan a01 xA: KG      
République de Chypre
VAR Küpros a01, r1 xA: CY      
Cyrénaïque
VAR Kürenaika r5 LY      
Amérique latin
VAR Ladina-Ameerika r0 xN, xS      
Liuzhou Diqu / 柳州地区
VAR Laibin / 来宾 a2sh CN GX    
Laiseniq
VAR Laizāni p2 LV 058 Pildas p  
Landuiqu / 兰堆曲
VAR Landü Qu / ལ་འདུས་ཆུ h4 CN XZ Nagqu Nyainrong
République démocratique populaire lao
VAR Laos a01 xA: LA      
Al-Lādhiqīyah / اللاذقية
VAR Latakia a1 SY LA    
Al-Lādhiqīyah / اللاذقية
VAR Latakia p0, @1 SY LA    
République de Lituanie
VAR Leedu a01 xE: LT      
Laiqiang Cun / 来强村
VAR Lêgjang / ལེགས་བྱང p0 CN XZ Xigazê Bainang
Yedi Quyu / Еди Къую
VAR Lenine / Леніне p11 UA 43 Leninskyi raion  
Yedi Quyu rayonı / Еди Къую районы
VAR Lenine rajoon a2 UA 43    
Al-Mashriq / المشرق
VAR Levant r0 xA      
Riqên / རི་ཆེན
VAR Lhari / ལྷ་རི p0 CN XZ Nagqu Amdo
Gyi Qu / སྐྱིད་ཆུ
VAR Lhasa / ལྷ་ས h4 CN XZ Lhasa  
Lhasa Gyi Qu / ལྷ་ས་དཀྱིལ་ཆུ
VAR Lhasa / ལྷ་ས h4 CN XZ Lhasa  
Shannan Diqu / 山南地区
VAR Lhoka / ལྷོ་ཁ a2sh CN XZ Lhoka  
Liaocheng Diqu / 聊城地区
VAR Liaocheng / 聊城 a2sh CN SD    
République du Libéria
VAR Libeeria a01 xF: LR      
République libanaise
VAR Liibanon a01 xA: LB      
Lijiang Diqu / 丽江地区
VAR Lijiang / 丽江 a2sh CN YN    
Lincang Diqu / 临沧地区
VAR Lincang / 临沧 a2sh CN YN    
Linfen Diqu / 临汾地区
VAR Linfen / 临汾 a2sh CN SX    
Linzi Qu / 临淄区
VAR Linzi / 临淄 a3qu CN SD Zibo  
Linwei Qu / 临渭区
VAR Linwei / 临渭 a3qu CN SN Weinan  
Linyi Diqu / 临沂地区
VAR Linyi / 临沂 a2sh CN SD    
Liquan Xian / 礼泉县
VAR Liquan / 礼泉 a3 CN SN Xianyang  
Lishi Qu / 离石区
VAR Lishi / 离石 a3qu CN SX Lüliang  
Lishui Diqu / 丽水地区
VAR Lishui / 丽水 a2 CN ZJ    
Iŋaliq / Иӈалиӄ
VAR Little Diomede r1 US AK    
Eliq / Елиӄ
VAR Little Diomede r1 US AK    
Iŋaliq
VAR Little Diomede r1 US AK    
Liubei Qu / 柳北区
VAR Liubei / 柳北 a3qu CN GX Liuzhou  
Longnan Diqu / 陇南地区
VAR Longnan / 陇南 a2sh CN GS Longnan  
Longquanyi Qu / 龙泉驿区
VAR Longquanyi / 龙泉驿 a3qu CN SC Chengdu  
Dongshi Qu / 东市区
VAR Longzihu / 龙子湖 a3qu CN AH Bengbu  
Longyan Diqu / 龙岩地区
VAR Longyan / 龙岩 a2sh CN FJ    
Loudi Diqu / 娄底地区
VAR Loudi / 娄底 a2sh CN HN    
Lu’an Diqu / 六安地区
VAR Lu’an / 六安 a2sh CN AH    
Lubei Qu / 路北区
VAR Lubei / 路北 a3qu CN HE Tangshan  
Qaranlıq dərə
VAR Lusadzor / Լուսաձոր a3, p2 AM TV Idžewani šrdžan  
Qaranlıq
VAR Lusagjugh a3, p2 AM AG Aparani šrdžan  
Luxi Qu / 芦溪区
VAR Luxi / 芦溪 a3 CN JX Pingxiang  
Zhongshi Qu / 中市区
VAR Luyang / 庐阳 a3qu CN AH Hefei  
S̄odźeiqw / Шъоджжьэикъу / S͟hojäiqw’
VAR Lõgoth p2 RU KDA gorod Soči  
Afrique australe
VAR Lõuna-Aafrika r0 xF      
Afrique du Sud
VAR Lõuna-Aafrika Vabariik a01 xF: ZA      
République d’Afrique du Sud
VAR Lõuna-Aafrika Vabariik a01 xF: ZA      
Janubiy Afrika Jumhuriyiti / جەنۇبىي ئافرىقا جۇمھۇرىيىتى / Jenubiy Afriqa Jumhuriyiti
VAR Lõuna-Aafrika Vabariik a01 xF: ZA      
Alichuri Janubī, qatorkūhi / қаторкӯҳи Аличури Ҷанубӣ / qatorkŭhi Alichuri Janubí
VAR Lõuna-Alitšuri ahelik o11 TJ GB    
Amérique du Sud
VAR Lõuna-Ameerika r0 xS      
Atlantique sud, océan
VAR Lõuna-Atlandi ookean h0 xF, xS (Atl)      
Glacial Antarctique, océan
VAR Lõuna-Jäämeri h0 xO (AQ, Atl, Ind, Pac)      
Cənubi Qafqaz
VAR Lõuna-Kaukaasia r5 xA: AM, AZ, GE      
Corée, République de
VAR Lõuna-Korea a01 xA: KR      
République du Soudan du Sud
VAR Lõuna-Sudaan a01 xF: SS      
République de Lettonie
VAR Läti a01 xE: LV      
Afrique de l’Ouest
VAR Lääne-Aafrika r0 xF      
Baltique, états de la mer
VAR Läänemere maad a0" xE      
Baltique, région de la
VAR Läänemere maad a0" xE      
Baltique, mer
VAR Läänemeri h1 xE (DE, DK, EE, FI, LT, LV, PL, RU, SE)      
Baltıq teñizi / Балтық теңізі / Baltyq tengizi
VAR Läänemeri h1 xE (DE, DK, EE, FI, LT, LV, PL, RU, SE)      
Lüliang Diqu / 吕粱地区
VAR Lüliang / 吕梁 a2sh CN SX    
iQhanqaru
VAR Maclear p0 ZA EC    
République de Madagascar
VAR Madagaskar a01, r1 xF: MG      
République démocratique de Madagascar
VAR Madagaskar a01, r1 xF: MG      
malgache, République
VAR Madagaskar a01, r1 xF: MG      
Maiji Qu / 麦积区
VAR Maiji / 麦积 a3qu CN GS Tianshui  
Maiqwap / Маиҟәаҧ / Maiqw’ap
VAR Maikop a21, p10 RU AD    
Maiqu / 麦曲
VAR Mai Qu / སྨད་ཆུ h4 CN XZ Qamdo Chagyab
République du Malawi
VAR Malawi a01 xF: MW      
République des Maldives
VAR Maldiivid a01, r1" xA: MV      
République du Mali
VAR Mali a01 xF: ML      
République soudanaise
VAR Mali a01 xF: ML      
Balyq suw / Балыкъ суу / Balıq suw
VAR Malka h4 RU (RU)KB, STA    
République de Malte
VAR Malta a01, r1 xE: MT      
Maris, République des
VAR Marimaa a1re RU ME    
Manalaiqin / 玛那莱钦
VAR Marnalhaiqên / དམར་སྣ་ལྷས་ཆེན c3 CN XZ Nagqu Amdo
Canglai Qu / 仓来区
VAR Marru / དམར་རུ a4 CN XZ Nagqu Baqên
République des Îles Marshall
VAR Marshalli Saared a01 xO: MH      
Département de la Martinique
VAR Martinique a02, r1 xS: MQ      
Aşağı Qaranlıq
VAR Martuni / Մարտունի a3, p10 AM GR Martunu šrdžan  
Qaranlıq rayonu
VAR Martuni rajoon a2 AM GR    
Mashriq / مشرق
VAR Mašrik r0 xA, xF      
Maššiqi / Мащихъи
VAR Maštšihhi a9 RU DA    
Väiguq-Tsäpsiq
VAR Mazie Tjapši p31 LV 058 Pildas p  
République islamique de Mauritanie
VAR Mauritaania a01 xF: MR      
République de Maurice
VAR Mauritius a01, r1 xF: MU      
Mawei Qu / 马尾区
VAR Mawei / 马尾 a3qu CN FJ Fuzhou  
Dushanzi Qu / 独山子区
VAR Maytag / مايتاغ / Maytagh a3qu, p0 CN XJ Karamay  
Al-Maḑīq al-Fnīdaq / المضيق الفنيدق
VAR M’diq-Fnideq a2pr MA 01 MDF  
Mexique
VAR Mehhiko a01 xN: MX      
États-Unis du Mexique
VAR Mehhiko a01 xN: MX      
Mexique, Haut plateau du
VAR Mehhiko kiltmaa o14 MX      
Mexique, golfe de
VAR Mehhiko laht h32 xN (CU, MX, US)      
Meixi Qu / 美溪区
VAR Meixi / 美溪 a3qu CN HL Yichun  
Meiqieganggen / 美切岗根
VAR Mêjêkanggain / མེ་ལྕེ་གངས་རྒན o1" CN XZ Nagqu Amdo
Ilulliq / ᐃᓗᓪᓕᖅ
VAR Melville’i saar r1 CA NT, NU    
Mendiqara awdanı / Мендіқара ауданы / Mendiqara aūdany
VAR Mendikara rajoon a2 KZ KUS    
Miqi / 米期
VAR Mêqê / མེ་ཆེ p0 CN XZ Nyingchi Zayü
Miqrelalay
VAR Meqrelalay p2 AZ (Ar, Qa)TAR (Martakert)    
Meiqu / 美曲
VAR Mê Qu / དམེ་ཆུ h4 CN XZ Qamdo Banbar
Meiriqiecuomari / 美日切错玛日
VAR Mêrijê Co / མེ་རི་ལྕེ་མཚོ h2 CN XZ Nagqu Amdo
Maiqiongcuo / 麦穷错
VAR Mêrqung Co / མེར་ཆུང་མཚོ h2 CN XZ Xigazê Zhongba
Böyük İşıqlı dağı
VAR Mets Išhanasar o1 xA: AM, AZ      
Miquan Shi / 米泉市
VAR Miquan / 米泉 a3sh, p0 CN XJ Changji Miquan
Miquan Xian / 米泉县
VAR Miquan / 米泉 a3sh, p0 CN XJ Changji Miquan
République de Moldavie
VAR Moldova a01 xE: MD      
Terekli Qoñrat / Терекли Къонърат
VAR Molotšne p2 UA 43 Sakskyi raion  
Mori Kazak Aptonom Nahiyisi / مورى قازاق ئاپتونوم ناھىيىسى / Mori Qazaq Aptonom Nahiyisi
VAR Mori / مورى a3zz CN XJ Changji Mori
Morï Qazaq avtonomïyalı awdanı / Мори Қазақ автономиялы ауданы / Morī Qazaq avtonomīyaly aūdany
VAR Mori / مورى a3zz CN XJ Changji Mori
Molidawa Daworzu Zizhiqi / 莫力达瓦达斡尔族自治旗
VAR Morin Dawa a3zz CN NM Hulunbuir  
Mortıq / Мортық / Mortyq
VAR Mortõk p2 KZ AKT    
Mortıq awdanı / Мортық ауданы / Mortyq aūdany
VAR Mortõki rajoon a2 KZ AKT    
Mozambique Channel
VAR Mosambiigi väin h31 xF (MG, MZ)      
Mozambique, canal de
VAR Mosambiigi väin h31 xF (MG, MZ)      
Moçambique, Canal de
VAR Mosambiigi väin h31 xF (MG, MZ)      
Moçambique, Straße von
VAR Mosambiigi väin h31 xF (MG, MZ)      
Mozambique, Straat
VAR Mosambiigi väin h31 xF (MG, MZ)      
Moçambique
VAR Mosambiik a01 xF: MZ      
República de Moçambique
VAR Mosambiik a01 xF: MZ      
Al-Mūzānbīq / الموزانبيق
VAR Mosambiik a01 xF: MZ      
Mozambique
VAR Mosambiik a01 xF: MZ      
Republic of Mozambique
VAR Mosambiik a01 xF: MZ      
République du Mozambique
VAR Mosambiik a01 xF: MZ      
República Popular de Moçambique
VAR Mosambiik a01 xF: MZ      
Saraylı Qıyat / Сарайлы Къыят
VAR Mõrne p2 UA 43 Simferopolskyi raion  
Yañı Qarağurt / Янъы Къарагъурт
VAR Mõtjajeve p2 UA 43 Sakskyi raion  
Yañı Qaragurt / Янъы Къарагурт
VAR Mõtjajeve p2 UA 43 Sakskyi raion  
Dağlıq Qarabağ
VAR Mägi-Karabahh r5, r5ao AZ (Ar, Qa)    
Mtiani Qarabaǧi / მთიანი ყარაბაღი / Mtiani Q’arabaghi
VAR Mägi-Karabahh r5, r5ao AZ (Ar, Qa)    
Dağlıq Qarabağ muxtar vilayəti
VAR Mägi-Karabahh r5, r5ao AZ (Ar, Qa)    
République de l’Union du Myanmar
VAR Myanmar / မြန်မာ a01 xA: MM      
Naqu Diqu / 那曲地区
VAR Nagqu / ནག་ཆུ a2sh CN XZ Nagqu  
Heihe Diqu / 黑河地区
VAR Nagqu / ནག་ཆུ a2sh CN XZ Nagqu  
Naiqing Cun / 乃庆村
VAR Naiqên / གནས་ཆེན p0 CN XZ Xigazê Kamba
Naiqung Chongdai / གནས་ཆུང་གྲོང་རྡལ
VAR Naiqung / གནས་ཆུང a41, p0 CN XZ Lhasa Doilungdêqên
Naiqiong Zhen / 乃琼镇
VAR Naiqung / གནས་ཆུང a41, p0 CN XZ Lhasa Doilungdêqên
Naiqiong Cun / 乃琼村
VAR Naiqung / གནས་ཆུང a41, p0 CN XZ Lhasa Doilungdêqên
Naiqiong / 乃琼
VAR Naiqung / གནས་ཆུང p0 CN XZ Lhasa Lhünzhub
Naiqiong Cun / 乃穷村
VAR Naiqung / གནས་ཆུང p0 CN XZ Xigazê Bainang
Naiqiong Cun / 乃琼村
VAR Naiqung / གནས་ཆུང p0 CN XZ Xigazê Lhazê
Naiqiong Cun / 乃琼村
VAR Naiqung / གནས་ཆུང p0 CN XZ Xigazê Tingri
Naiqung Chacang / གནས་ཆུང་གྲཱ་ཚང
VAR Naiqung / གནས་ཆུང x21 CN XZ Lhasa Lhasa
République de Namibie
VAR Namiibia a01 xF: NA      
Nanchong Diqu / 南充地区
VAR Nanchong / 南充 a2sh CN SC Nanchong  
Nanhai Qu / 南海区
VAR Nanhai / 南海 a3qu CN GD Foshan  
Nanhui Qu / 南汇区
VAR Nanhui / 南汇 a3qu CN SH (Shanghai)  
Nankai Qu / 南开区
VAR Nankai / 南开 a3qu CN TJ (Tianjin)  
Nanping Diqu / 南平地区
VAR Nanping / 南平 a2sh CN FJ    
Nanshi Qu / 南市区
VAR Nanshi / 南市 a3qu CN HE Baoding  
Nanyang Diqu / 南阳地区
VAR Nanyang / 南阳 a2sh CN HA    
République de Nauru
VAR Nauru a01, r1 xO: NR      
Naxi Qu / 纳溪区
VAR Naxi / 纳溪 a3qu CN SC Luzhou  
Neiqiu Xian / 内丘县
VAR Neiqiu / 内丘 a3 CN HE Xingtai  
République fédérale démocratique du Nepal
VAR Nepal a01 xA: NP      
Naiqiong Cun / 乃琼村
VAR Nêqung / ནེའུ་ཆུང p0 CN XZ Nagqu Sêrnyê
Niqiong Cun / 尼穷村
VAR Nêqung / སྣེའུ་ཆུང p0 CN XZ Qamdo Baxoi
Niqiongguo / 尼穷果
VAR Nêqung / སྣེའུ་ཆུང p0 CN XZ Qamdo Baxoi
Aşağı Qarakoymaz
VAR Nerkhin Sasnašen / Ներքին Սասնաշեն / Nerk’in Sasnashen a3, p2 AM AG Thalini šrdžan  
Nouveau-Mexique
VAR New Mexico a1 US NM    
Ali Diqu / 阿里地区
VAR Ngari / མངའ་རིས a2 CN XZ Ngari  
Aiqu / 埃曲
VAR Ngê Qu / རྔེ་ཆུ h4 CN XZ Qamdo Karub
Jiqu / 吉曲
VAR Ngom Qu / ངོམ་ཆུ h4 CN XZ, QH Qamdo, Yushu  
République du Nicaragua
VAR Nicaragua a01 xN: NI      
République fédérale du Nigéria
VAR Nigeeria a01 xF: NG      
République du Niger
VAR Niger a01 xF: NE      
Nīqūsiyā / نيقوسيا
VAR Nikosia a1, p100 CY 01    
Ningde Diqu / 宁德地区
VAR Ningde / 宁德 a2sh CN FJ    
Ningxia Huizu Zizhiqu / 宁夏回族自治区
VAR Ningxia / 宁夏 a1zz CN NX    
Echiquier
VAR Ninigo saared r1" PG MRL    
Niţriqar / НитӀрихъар
VAR Nitrikar a9 RU DA Hivs  
Yañı Qat / Янъы Къат
VAR Nove Žõttja p2 UA 43 Dzhankoiskyi raion  
Qaşıq Degirmen / Къашыкъ Дегирмен
VAR Novoandrijivka p2 UA 43 Simferopolskyi raion  
Naurze iqwtyr / Наурзэ икъутыр / Naurzä iqw’tyr
VAR Novo-Russov p4 RU AD?    
Otarçıq / Отарчыкъ
VAR Novouljanovka p2 UA 43 Bakhchysaraiskyi raion  
Džaŋy Qaračaj / Джангы Къарачай / Cangı Qaraçay
VAR Novõi Karatšai p11 RU KC Kara  
Nolmut Lisu shit Ziqzhiqzhou
VAR Nujiang / 怒江 a2zz CN YN    
Nol-müt Li-su shït Ziq-jïq-zhou
VAR Nujiang / 怒江 a2zz CN YN    
Noğaylı Qırq / Ногъайлы Къыркъ
VAR Nõzõnne p2 UA 43 Dzhankoiskyi raion  
Aşağı Fındıqlı / Ашагъы Фындыкълы
VAR Nõžni Orišnõkõ p2 UA 43 Bilohirskyi raion  
Linzhi Diqu / 林芝地区
VAR Nyingchi / ཉིང་ཁྲི a2sh CN XZ Nyingchi  
Niqia Cun / 尼恰村
VAR Nyiqab / ཉི་ཆབ p0 CN XZ Qamdo Baxoi
Ohrit, Liqeni i
VAR Ohridi järv h2 xE: AL, MK      
Oiquina
VAR Oikia p0 ES PV SS  
Waiqing Cun / 外青村
VAR Oiqên / འོད་ཆེན p0 CN XZ Qamdo Jomda
Duiqingnang / 堆庆囊
VAR Oiqên / འོད་ཆེན p0 CN XZ Qamdo Jomda
Weiqu / 伟曲
VAR Oi Qu / འོད་ཆུ h4 CN XZ Nyingchi, Qamdo Zayü, Zogang
Weiqu / 威曲
VAR Oiqu / འོད་ཆུ p0 CN XZ Nyingchi Zayü
Oyıq / Ойық / Oyyq
VAR Ojõk p2 KZ ZHA    
Bayğonçıq / Байгъончыкъ
VAR Oktjabr p2 UA 43 Dzhankoiskyi raion  
Oltiariq tumani / Олтиариқ тумани
VAR Oltiariqi rajoon a2 UZ FA    
Onči Qayirqan aġula / ᠣᠨᠴᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ
VAR Ontš hajrhan uul o1 MN 053    
Qamışlıq / Къамышлыкъ
VAR Opõtne p2 UA 43 Bilohirskyi raion  
Oroqen Zizhiqi
VAR Oroqen a3zz CN NM Hulunbuir  
Elunchun Zizhiqi / 鄂伦春自治旗
VAR Oroqen a3zz CN NM Hulunbuir  
O‘rta Chirchiq tumani / Ўрта Чирчиқ тумани
VAR O‘rta Chirchiqi rajoon a2 UZ TO    
Otatiqau / ოთათიყაუ / Otatiq’au
VAR Otatikau p2 GE SK (Os) 19 (Cxinvali)  
Ouhai Qu / 瓯海区
VAR Ouhai / 瓯海 a3 CN ZJ Wenzhou  
Pagariqu
VAR Paggar Qu / བྲག་དཀར་ཆུ h4 CN XZ Nagqu Nyainrong
Siqing Cun / 斯青村
VAR Painqi / ཕན་ཕྱི a4, p0 CN XZ Xigazê Zhongba
République islamique du Pakistan
VAR Pakistan a01 xA: PK      
Pambıqdərə
VAR Pambugdere p4 RU DA Derb Mugarty
République du Panama
VAR Panama a01 xS: PA      
Panniqtuuq / ᐸᓐᓂᖅᑑᖅ
VAR Pangnirtung p0 CA NU Qikiqtaaluk  
Panji Qu / 潘集区
VAR Panji / 潘集 a3qu CN AH Huainan  
République du Paraguay
VAR Paraguay a01 xS: PY      
Bağçacıq
VAR Partizak / Պարտիզակ a3, p2 AM AG Thalini šrdžan  
Payariq tumani / Паяриқ тумани
VAR Payariqi rajoon a2 UZ SA    
Bei Qu / 北区 (北區)
VAR Pei Chu a3qu CN (TW) TW HSZ  
Bei Qu / 北区 (北區)
VAR Pei Chu a3qu CN (TW) TW TNN  
Bei Qu / 北区 (北區)
VAR Pei Chu a3qu CN (TW) TW TXG  
Xanbalıq / Ханбалык
VAR Peking a1sh, p100 CN BJ    
Pentélique
VAR Pentéli / Πεντέλη o1 GR I A1  
Peiqing Cun / 培庆村
VAR Pêrqên / བེར་ཆེན p0 CN XZ Xigazê Sa’gya
République du Pérou
VAR Peruu a01 xS: PE      
Petaẖ-Tiqwa
VAR Petaẖ-Tikva / פֶּתַח־תִּקְוָה p0 IL M    
Piliqqi / Пиликъи
VAR Pilig p2 RU DA Taba  
Piliqq / Пиликъ
VAR Pilig p2 RU DA Taba  
Pingliang Diqu / 平凉地区
VAR Pingliang / 平凉 a2sh CN GS Pingliang  
Piqan Nahiyisi / پىچان ناھىيىسى / Pichan Nahiyisi
VAR Piqan / پىچان / Pichan a3 CN XJ Turpan Shanshan
Pẋili-Q̇öngiy-Yurt / Пхьили-Къоьнгий-Юрт
VAR Plijevo p2, x41 RU IN Nazr  
Alğazı Qoñrat / Алгъазы Къонърат
VAR Pobjedine p2 UA 43 Krasnohvardiiskyi raion  
Pontiques, chaînes
VAR Pontos / Πόντος o1" TR      
République de Pologne
VAR Poola a01 xE: PL      
République portugaise
VAR Portugal a01 xE: PT      
Bazarçıq / Базарчыкъ
VAR Poštove p11 UA 43 Bakhchysaraiskyi raion  
Terres australes et antarctiques françaises
VAR Prantsuse Lõunaalad a02 xO: TF      
République française
VAR Prantsusmaa a01 xE: FR      
Prespës, Liqeni i
VAR Prespa järv h2 xE: AL, GR, MK      
Rendui Qu / 仁堆区
VAR Pudoi / ཕུ་སྟོད p0 CN XZ Xigazê Namling
Simao Diqu / 思茅地区
VAR Pu’er / 普洱 a2sh CN YN    
Afrique du Nord
VAR Põhja-Aafrika r0 xF      
Shamāl Afrīqiyā / شمال افريقيا
VAR Põhja-Aafrika r0 xF      
Tafriqt ugafa / ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵜ ⵓⴳⴰⴼⴰ
VAR Põhja-Aafrika r0 xF      
Alichuri Shimolī, qatorkūhi / қаторкӯҳи Аличури Шимолӣ / qatorkŭhi Alichuri Shimolí
VAR Põhja-Alitšuri ahelik o11 TJ GB    
Amérique du Nord
VAR Põhja-Ameerika r0 xN      
nord atlantique, dérive
VAR Põhja-Atlandi hoovus h5 xE, xN (Atl)      
Atlantique nord, océan
VAR Põhja-Atlandi ookean h0 xE, xN (Atl)      
Glacial Arctique, océan
VAR Põhja-Jäämeri h0 xA, xE, xN (CA, GL, NO, RU, US)      
Corée, République populaire démocratique de
VAR Põhja-Korea a01 xA: KP      
nordiques, pays
VAR Põhjamaad r0 xE: DK, FI, IS, NO, SE      
République de Macédoine
VAR Põhja-Makedoonia a01 xE: MK      
l’ex-République yougoslave de Macédoine
VAR Põhja-Makedoonia a01 xE: MK      
Bei Qu / 北区 (北區)
VAR Põhjaringkond a2 CN (HK) HK    
Persique, golfe
VAR Pärsia laht h32 xA (AE, BH, IQ, IR, KW, QA, SA)      
Arabo-Persique, golfe
VAR Pärsia laht h32 xA (AE, BH, IQ, IR, KW, QA, SA)      
Arabique, golfe
VAR Pärsia laht h32 xA (AE, BH, IQ, IR, KW, QA, SA)      
Ibérique, péninsule
VAR Pürenee poolsaar r22 xE: ES, PT      
Hispanique, péninsule
VAR Pürenee poolsaar r22 xE: ES, PT      
Chahar Youyi Qianqi / 察哈尔右翼前旗
VAR Qahar Youyi Qianqi a3qi CN NM Ulan Qab  
Changdu Diqu / 昌都地区
VAR Qamdo / ཆབ་མདོ a2sh CN XZ Qamdo  
Xaiqê / ཞལ་ཕྱེ
VAR Qangdoi / བྱང་སྟོད a4, p0 CN XZ Xigazê Bainang
Qiapeiqu
VAR Qapoi Qu / བྱ་ཕོའི་ཆུ h4 CN XZ Nagqu Nyainrong
Qakilik Nahiyisi / چاقىلىق ناھىيىسى / Chaqiliq Nahiyisi
VAR Qarkilik / چارقىلىق / Charqiliq a3 CN XJ Bayingolin Ruoqiang
Çaqılıq awdanı / Чақылық ауданы / Chaqylyq aūdany
VAR Qarkilik / چارقىلىق / Charqiliq a3 CN XJ Bayingolin Ruoqiang
Çaqılıq / Чақылық / Chaqylyq
VAR Qarkilik / چارقىلىق / Charqiliq a41, p0, @3 CN XJ Bayingolin Ruoqiang
Qiasameiqite / 恰萨美其特
VAR Qasameqit / چاسامېچىت / Chasamëchit a4 CN XJ Kashi Yecheng
Qianfnanf Buxqyaix Buxyeeuz Ziqziqzouy
VAR Qiannan / 黔南 a2zz CN GZ    
Qianfxiynanf Buxqyaix Ziqziqzouy
VAR Qianxinan / 黔西南 a2zz CN GZ    
Qiaoxi Qu / 桥西区
VAR Qiaoxi / 桥西 a3qu CN HE Shijiazhuang  
Qiaoxi Qu / 桥西区
VAR Qiaoxi / 桥西 a3qu CN HE Zhangjiakou  
Qiaoxi Qu / 桥西区
VAR Qiaoxi / 桥西 a3qu CN HE Xingtai  
Qikiqtani Region
VAR Qikiqtaaluk / ᕿᑭᖅᑖᓗᒃ a2 CA NU Qikiqtaaluk  
Qinbei Qu / 钦北区
VAR Qinbei / 钦北 a3qu CN GX Qinzhou  
Şındıqqozı / Шындыққозы / Shyndyqqozy
VAR Qingshuihe / 清水河 a4zz CN XJ Changji Manas
Şındıqqozı Qazaq awılı / Шындыққозы Қазақ ауылы / Shyndyqqozy Qazaq aūyly
VAR Qingshuihe / 清水河 a4zz CN XJ Changji Manas
Qingyang Diqu / 庆阳地区
VAR Qingyang / 庆阳 a2sh CN GS Qingyang  
Qinhuai Qu / 秦淮区
VAR Qinhuai / 秦淮 a3qu CN JS Nanjing  
Qinzhou Diqu / 钦州地区
VAR Qinzhou / 钦州 a2sh CN GX    
Qiqia / 其恰
VAR Qiqag / ཕྱི་ཆགས p0 CN XZ Lhoka Comai
Qiquanhu / 七泉湖
VAR Qiqan / چىچان / Chichan a41, p0 CN XJ Turpan Turpan
Qiqihar Shi / 齐齐哈尔市
VAR Qiqihar / 齐齐哈尔 a2sh CN HL    
Qiqihar Shixiaqu / 齐齐哈尔市辖区
VAR Qiqihar / 齐齐哈尔 p0, @2 CN HL Qiqihar  
Qiziriq tumani / Қизириқ тумани
VAR Qiziriqi rajoon a2 UZ SU    
Qoinshui Qu / ཆོན་ཧྲུའེ་ཆུ
VAR Quanshui He / 泉水河 h4 CN XZ Ngari Gêrzê
Qujing Diqu / 曲靖地区
VAR Qujing / 曲靖 a2sh CN YN    
iQumra
VAR Qumra p0 ZA EC    
Quyi Chirchiq tumani / Қуйи Чирчиқ тумани
VAR Quyi Chirchiqi rajoon a2 UZ TO    
Qo‘yi Chirchiq tumani / Қўйи Чирчиқ тумани
VAR Quyi Chirchiqi rajoon a2 UZ TO    
Empire britannique
VAR Rahvaste Ühendus a0" xA, xE, xF, xN, xO, xS      
Kangiqłiniq / ᑲᖏᖅᖠᓂᖅ
VAR Rankin Inlet p0, @2 CA NU Kivalliq  
Imaqłiq / Имаӄлъиӄ
VAR Ratmanovi saar r1 RU CHU Čuko  
Alpes Rhétiques
VAR Reetia Alpid o1" xE: AT, CH, IT      
Rique / 日却
VAR Rêjo / རེ་ཅོ p0 CN XZ Ngari Rutog
Reiquejavique
VAR Reykjavík a21, p100, @1 IS 1    
Riqe / რიყე / Riq’e
VAR Rike p2 GE SZ 63  
Riqeti / რიყეთი / Riq’eti
VAR Rikethi p2 GE AJ 32  
Riqin / 日钦
VAR Riqên / རི་ཆེན p0 CN XZ Qamdo Markam
Riqiong Cun / 日琼村
VAR Riqung / རི་ཆུང p0 CN XZ Xigazê Namling
République du Cap-Vert
VAR Roheneemesaared a01 xF: CV      
République rwandaise
VAR Rwanda a01 xF: RW      

Leitud ja väljastatud esimesed 750 kirjet
Osa tulemusi jäi väljastamata