SÜNTAKS

LAUSE MOODUSTAJATE EHITUS

Lauselühendid

SY99

Osalause on üks sündmust väljendava moodustaja tüüpe. Teine, lühem ja ajalooliselt vanem, on lauselühend. Lauselühend on aluse ja öeldiseta moodustaja, mille peasõnaks on käändeline verbivorm, nt Seda kuuldes läks ta tuju paremaks. Jõudnud koju, otsustasin natuke puhata. Nii nagu lause võib erijuhul koosneda ainult öeldisest, võib ka lauselühendiks olla ilma laienditeta käändeline verbivorm, nt Süües kasvab isu. Käändeline verbivorm lauselühendi peasõnana (või lauselühendi endana) näitab ise moodustaja süntaktilist funktsiooni, vajamata selleks vaste ja sidendi abi.

Lauselühendi eriliigiks on verbita lauselühend, mis on saadud olema-verbi väljajätmisega lausest, nt Poiss läks, kepp käes / vile huulil / seljakott üle õla / süda kerge / pea püsti / jalad puhanud / juuksed kammitud / hõlmad lehvimas.

Nii nagu osalaused võivad ka lauselühendid esineda aluse, sihitise, öeldistäite, määruse ja täiendina.

Lühendi liik Peasõna vorm Näide
aluslühend
da-tegevusnimi Vaikida tähendab nõus olla
sihitislühend
da-tegevusnimi
vat-vorm
Jaan kavatses kinno minna
Kuulsin õues karjutavat
öeldistäidelühend
da-tegevusnimi
v-kesksõna
tav-kesksõna
nud-kesksõna
tud-kesksõna
mata-vorm
Tema soov oli karjääri teha
Reklaam peab olema lööv
See puuvili on söödav
Isa on tööst väsinud
Õpetaja oli juhtunust ärritatud
Ta on söömata
määruslühend
da-tegevusnimi
vat-vorm
ma-tegevusnime vormid:
ma-vorm
mas-vorm
mast-vorm
maks-vorm
mata-vorm
 
des-vorm
nud-kesksõna
 
tud-kesksõna
 
v-kesksõna
tav-kesksõna
verbita lühend
Tigu kõlbab süüa
Nägin teda venda ootavat

Aino läks baari kohvi jooma
Aino käis baaris kohvi joomas
Aino tuli baarist kohvi joomast
Ants tahtis tõusta, rõhutamaks sellega, et ta lahkub
Unustasin avaldusele alla kirjutamata
Kära tekitamata ronisid mehed narile
Telegrammi lugedes läksid tal jalad nõrgaks
Kõrge mäe otsa jõudnud, vaatame huviga ringi
Siin veetis ta seltskonnast kõrvale tõmbununa siiski sisukaid päevi
Üksi koju jäetud, oli poiss algul nukker
Kaaslastest mahajäetuna kõmpis poiss nukralt kodu poole
Daam näib kergesti ärrituvana
Daam tundub kergesti haavatavana
Mees läks metsa, kirves käes
täiendlühend
omadussõnaline täiend v-kesksõna
tav-kesksõna
nud-kesksõna
tud-kesksõna
mata-vorm
Põgenev loom tormas metsa poole
Tagaaetav loom tormas metsa poole
Hirmust hullunud loom tormas metsa poole
Koertest ehmatatud loom tormas metsa poole
Poisi pesemata käed pahandasid õpetajat
määrus- või sihitistäiend mis tahes käändeline verbivorm: Lootus karjääri teha ei täitunud
Meid ootab ees matkama minek
Sõber oli tulnud minu söömas oleku ajal
Selgitamast keeldumine tähendab mahasalgamist
Lamades lugemine rikub silmi