SÜNTAKS

LAUSE MOODUSTAJATE EHITUS

Kiillause

SY97

Hüüund on teise lausesse kiildunud sõna- või fraasikujuline hüüdlause, mis väljendab emotsionaalset suhtumist lausega tähistatavasse, nt Tohoh, mis lärm see on? Oi, isa tuli! Oh õnnetust, mul pole passi kaasas! Tänu taevale, oleme vist pääsenud.