SÜNTAKS

LAUSE MOODUSTAJATE EHITUS

Kiillause

SY95

Osalause võib lauses esineda ka üldlaiendina, väljendades suhtumist lauses avaldatud mõttesse või nimetades seda, kelle poole lausega pöördutakse, nt Siin -- sa pane hästi tähele -- mängleb ta näol petlik muie. Kas sul, Peeter, naine ka on? Sellised laused on ülejäänud lausega grammatiliselt seostamata, justkui kiilutud lause liikmete vahele, mistõttu neid nimetataksegi kiillauseteks ehk kiiludeks.

Kiilud on väga sageli vaeglaused, nt Küll on lugu, niit jälle otsas! Saatke, palun, mulle kiri! Oma Lancia juhtimisega ei tulnud toime Jaan Ratas (Laulupeo 3). Teie, tähendab, olete ka üliõpilane. (Kiil tähendab on muutunud parasiitväljendiks ja seetõttu püütagu seda võimalikult vähe kasutada.) Ainult vaeglause kujul esinevad kiilu eriliigid -- üte ja hüüund.