SÜNTAKS

LAUSE MOODUSTAJATE EHITUS

Otsekõne kirjavahemärgid

SY93

1. Otsekõne pannakse alati jutumärkidesse, nt "Mulle see asi ei meeldi," ütles Juku.

2. Kui otsekõne on saatelause järel, siis pannakse tema ette koolon, nt Maire ütles: "Ma lähen koju." Kui otsekõne on saatelause keskel, siis tema ette vahemärki ei panda, nt Vaikse hüüdega "Ma tulen, kallim!" kaob ta autokasti.

3. Otsekõne järele pannakse olenevalt tema suhtluseesmärgist küsi- või hüümärk, väitlause puhul koma, kui saatelause järgneb otsekõnele, või punkt, kui lause lõpeb. "Kas ma olen õiges kohas?" küsis külaline. Ta hüüdis: "Tule siia!" "See on tõsi," vastas ta. Ta vastas: "See on tõsi."

NB! Järelmärgid pannakse enne jutumärke. Vaid küsi- ja hüüumärk, kui see käib ainult saatelause kohta, pannakse pärast jutumärke, nt Miks ta ütles mulle: "Sa oled väsinud näoga"? Kui solvav oli öelda mulle: "Sa ei pese ennast"!