SÜNTAKS

LAUSE MOODUSTAJATE EHITUS

Muid fraasitüüpe

SY86

Osalause

Osalause on lause moodustaja, millel on omakorda lause kuju. Lauset, mis sisaldab üht või mitut osalauset, nimetatakse liitlauseks.

Osalaused on omavahel kas rinnastus- või alistusseoses. Rinnastatud (suhteliselt samaväärsete) osalausetega liitlause on rindlause:


   Taevas läks tumedaks   ja    peagi hakkas sadama
   I osalause            II osalause

Liitlause, mille üks osalause (kõrvallause) alistub teise osalause (pealause) mingile liikmele või kogu teisele osalausele, on põimlause:


     Elli ütles,     et kõik on korras
     Ma hilinesin,    sest auto läks rikki
     pealause       kõrvallause