SÜNTAKS

LAUSE MOODUSTAJATE EHITUS

Hulgafraas

SY84

Hulgasõna määralaiendeist

Arvsõnalisi hulgasõnu võivad laiendada määramäärsõnad peaaegu = peagu, vähemalt, umbes, ligikaudu, täpselt, napilt jpt. Vältida võiks kohamäärsõna kuskil kasutamist ligikaudsust väljendavate määrsõnade (umbes, ligikaudu jt) asemel, nt Väikevend kaalub kuskil/kusagil kakskümmend kilo, parem Väikevend kaalub umbes/ligikaudu kakskümmend kilo.