SÜNTAKS

LAUSE MOODUSTAJATE EHITUS

Lisand

SY77

Lisanditarindid, millesse kuulub nimi või nimetaoline osa (pealkiri, tsitaat, täht, sümbol, number vm)

Nime või nimetaolise osa tüüp
Tarindi tüüp

Liigisõna (või eesnimi) nimetavalise või ühilduva lisandina + nimi Nimi omastavalise lisandina + liigisõna Nimi nimetavalise lisandina +liigisõna
a) isiku- või olendinimi härra Kask
Jüri Kask
kass Miisu
Kase-härra
Kase Jüri
Kask Jüri
kohanimi
Peipsi järv
Narva linn
Tähe tänav

b) muu nimi
· ettevõte
· kaup
· autasu
· üritus

tehas Ilmarine
kompvekid Kuldkalake
auhind Suur Merevaik

Ilmarise tehas
Kuldkalakese kompvekid
Suure Merevaigu auhind
Viie Veski kross
c) pealkiri
· raamat
· sari
· üritus

antoloogia "Sõnarine"
sari "Väike luuleraamat"
kontsert "Tobiasest Pärdini"

"Sõnarise" antoloogia
"Väikese luuleraamatu" sari

muu nimetaoline osa


sirge AB
valem H20
lk 28
number 3
telg x
täht m
verb olema

x-telg
m-täht
olema-verb

Tänapäeval on kõige enam kasutatav mall: liigisõna (või eesnimi) nimetavalise või ühilduva lisandina + nimi, nt härra Kask, tehas Ilmarine jne (vt tabeli esimest veergu). Tasuks siiski meeles pidada, et nimi omastavas käändes eeslisandina (vt tabeli teist veergu) on vana rahvapärane ütlemisviis ning soovitatav tänapäeva nimedeski: kohanimedes, nt Aru vald, Elva linn, Olevi põik; ettevõttenimedes, nt Olioni kirjastus, Kännu Kuke restoran, Järveotsa kauplus, Vanemuise teater; kaubanimedes, nt Kuldse Sügise kompvekid, Madise leib, Atleedi juust, Vana Tallinna liköör; autasunimedes, nt Valge Roosi orden, Kotkaristi teenetemärk, Piisoni karikas; üritusenimedes, nt Viie Veski kross, Valgete Ööde ralli, Pealinnade matš.

NB! Omastavas käändes nimi ei esine kunagi lisandi põhjana. Väärad on väljendid Restoran Kännu Kuke asub Mustamäel, kauplus Järveotsa aga Õismäel. Kõige odavam ja parem oli juust Atleedi jne. Isikunimi omastavalise eeslisandina on kõnekeelsus, nt Marguse-härra, Juhani-onu, Kase-härra, Kase Jüri.

Eesti keelele ei ole omane nimede ja pealkirjade kasutamine nimetavalise eeslisandina, nagu vahel teiste keelte eeskujul tehakse, nt Balti Paber aktsiaselts, Olympus kaamera, Star printer. Õige on aktsiaselts Balti Paber või Balti Paberi aktsiaselts, kaamera Olympus või Olympuse kaamera, printer Star või Stari printer. Nimetavas käändes perekonnanime kasutus eesnime ees, nt Kask Jüri, kuulub kantseliiti.

NB! Iseäranis halb on nimetav tavalise eesatribuudi käändena, nagu Hermann-Reisid. Siin on ainuvõimalik omastav Hermanni Reisid.

Muud nimetaolised elemendid, eelkõige laiendamata tsitaatsõnad ja tähtsümbolid võivad esineda ka nimetavalise eeslisandina, nt klahv R või R-klahv, telg x või x-telg, täht x või x-täht, verb olema või olema-verb, liide-lik või lik-liide.