SÜNTAKS

LAUSE MOODUSTAJATE EHITUS

Fraas

SY75

Muus vormis täiendid

Täiendid, mis pole omadussõnalised või nimisõna omastava kujulised, on harilikult määruse vormis ja määruse tähendusega, nt kiri sõpradelt, portfell paberitega, vaade õue, puhkus pärast tööd, kõik viimseni, tööstaaž õpetajana, rinnuni rohi, meheks kasvamine, valjusti hüüdmine. On ka sihitise vormis ja sihitise tähendusega täiendeid, nt soov õppida.

Märkus. Vormilise ja sisulise sarnasuse tõttu määruse või sihitisega analüüsitaksegi niisugune täiend mõnikord ekslikult määruseks või sihitiseks, eriti kui tema põhjaks on teonimi või muu deverbaal, nt sellest rääkimine, tööle minek, oskus töötada. Peetagu meeles, et määrus ja sihitis laiendavad verbi, mitte nimisõna. Nimisõna laiend, ükskõik missugusel kujul ta ka ei esineks, on alati täiend.

Kui määruse- või sihitisevormilisel täiendil on samatähenduslik vaste omastavakäändelise täiendi kujul, siis tuleks eelistada viimast kui eestipärasemat.

Halvem Parem
võti paradiisi paradiisi võti
esimene osa kirjutisest kirjutise esimene osa
tagatis eduks edu tagatis
sanatoorium südamehaiguste raviks südamehaiguste sanatoorium
tellimus piletitele piletitellimus
kokkuostuhinnad sigadele sigade kokkuostuhinnad
vareenik kartuliga kartulivareenik