SÜNTAKS

LAUSE MOODUSTAJATE EHITUS

Fraas

SY74

Nimisõnaline täiend omastavas käändes

Nimisõnaline täiend omastavas käändes märgib sündmuse osalist või asjaolu, nt lõokese lõõritamine, kirja kirjutamine, Tõnise auto, Wiedemanni sõnaraamat, riigikogu liige, pruudi foto, Siberi taiga, poole tunni töö.