SÜNTAKS

LAUSE MOODUSTAJATE EHITUS

Fraas

SY72

Omadussõnaline täiend

Omadussõnalised täiendid on omadussõnad (või omadussõnafraasid), nt suur maja, väga hea söök, ja omadussõnadega ühtmoodi käituvad muude sõnaliikide sõnad (või vastavad fraasid): omadussõnalised asesõnad, nt see mees, oma inimene, kõik kohad, järgarvsõnad, nt kümnes klass, tegijanimed, nt hauduja kana, samuti kesksõna- ja mata-lühendid, nt möödunud päevad, kõigi poolt oodatud külaline, rabisev vihm, hinnatav saavutus, hommikust saadik pesemata käed.

Omadussõnaline täiend on harilikult oma põhja ees. Järelasendit kasutatakse täiendi esiletõstuks, peamiselt ilukirjanduskeeles ja emotsionaalses kõnes, nt Meri, suur ja sügav, ei anna oma saladusi välja. Ema kallis, ole veel natuke minu juures!