SÜNTAKS

Lünk ja vaeglause

Lause sõnajärg

SY69

Muid sõnajärjestusseiku:

1. Infiniitverbi laiendeil on tendents paikneda tema ees, nt Isa on välja läinud. Isa on linna läinud. Kuid üsna tavaline on ka järelasend, nt Isa on läinud linna.

2. (Finiit)verbi rõhulisi määralaiendeid pannakse tihti verbi ette, subjekti ja verbi vahele, nt Ma väga vabandan. Ma kohe tulen. Tavalisem ja üldreegliga (finiitverbi laiendid on verbi järel) kooskõlas on siiski järelasend, nt Ma vabandan väga. Ma tulen kohe.