SÜNTAKS

Lünk ja vaeglause

Lause sõnajärg

SY68

Lause algul võib verb olla järgmistel juhtudel:

1. üldküsilauses küsisõna kas asemel, nt Oled sa hulluks läinud? = Kas sa oled hulluks läinud?

2. tingimuslauses ja tingimuslause-kujulises soovlauses kui asemel, nt Saaksin ma lehmast head hinda, ostaksin hobuse = Kui ma saaksin lehmast head hinda, ostaksin hobuse; Läheks nad ometi kord minema! = Kui nad ometi kord minema läheksid!

3. hüüdlauses küll asemel, nt Oled sina alles tubli! = Küll sa oled alles tubli!

4. tavalises käsklauses paralleelselt V2-järjega, nt Käi sa vahepeal kodus ära = Sa käi vahepeal kodus ära; Tulgu ta siia = Ta tulgu siia; hoiatust või keeldu väljendavas käsklauses ainuvõimalikuna, nt Katsu sa seda teha!

5. väitlauses, kui aluseks või alusfraasi koosseisus on teine/teised tähenduses ta/nad, see/need, nt Poisid on väsinud. Olid teised mitu tundi soos sumanud. Viisin kella parandusse. Oli teise sihverplaat katki läinud.

Peale loetletud juhtumite, mil lause verbialgulisus on tingitud kindlatest sisulistest põhjustest (küsimuse, tingimuse vms väljendamine), võib verb nihkuda lause algusesse ka temaatilistel põhjustel, nt Ma lahkun hommikulLahkun ma hommikul; Ma ei tee sedaEi tee ma seda. Tavaliselt sellise nihutamisega muid sõnajärjemuutusi lauses ei kaasne. Samuti võib verb sattuda lause algusesse lihtsalt seetõttu, et selles positsioonis tegelikult esinev moodustaja on mingil põhjusel ära jäänud, nagu aluseta normaallauseis, nt Loe seda raamatut!, või määruseta olemasolulauseis, nt On ilus ilm. Sajab vihma.