SÜNTAKS

LAUSE EHITUS

Lausetüübid suhtluseesmärgi järgi

SY57

Väitlause teatab kuulajale midagi, nt Sa ujud hästi. Ma olen seda raamatut lugenud. Muu hulgas võib väitlause teatada ka küsimusest, käsust ja soovist, nt Ma küsisin ta arvamust. Ma käskisin sul koju minna. Ma tahan põnevat raamatut lugeda.