SÜNTAKS

LAUSE EHITUS

Üldlaiend ja sidend

SY55

Sidendite õigekeelsusest

1. Sidesõnad ja ja ning on samatähenduslikud, nt Jüri ja = ning Mari elavad Tallinnas. Kui ühes lauses läheb vaja mitut rinnastavat sidesõna, siis võib neid kasutada vaheldumisi, nt Jüri ja Mari läksid Kassitoomele ning Toomeorgu.

2. Sidesõna kuna kasutatakse nii põhjus- kui ka ajatähenduses, nt Tuli hakata õppima, kuna (= sest) muu enam ei aidanud. Külli õppis viiulimängu, kuna (= samal ajal kui) teised lapsed muretult mängisid.

3. Sidesõna ehk ühendab samatähenduslikke, või aga vastastikku välistavaid rindliikmeid, nt nimisõna ehksubstantiiv, võit või kaotus.

4. Ühendsidesõnas mitte (ainult) .. vaid (ka) tarvitatakse vastandava elemendina sidesõna vaid, mitte aga, nt Ma ei lähe mitte sinna, vaid jään siia, väär: Ma ei lähe mitte sinna, aga jään siia.

5. Eitavas rind- või koondlauses on sidesõna ega, nt Televiisorit ei tohi panna kütteseadmete juurde ega (mitte: või, ja) sektsioonkappi. Stefani järeltulijad ei osanud komi keelt ega (mitte: ja ei) püüdnudki seda õppida. Jaatavas rind- või koondlauses ega = ja/ning ei, nt See, mis oli, on möödas, ega = ja/ning ei tule enam kunagi tagasi.