SÜNTAKS

LAUSE EHITUS

Üldlaiend ja sidend

SY52

Lauseliikmed on omavahel grammatiliselt seotud lause moodustajad, mis tähistavad sündmuse komponente, vastates mingile küsimusele. Kuid lauses võib olla selliseidki sõnu või sõnarühmi, millel niisugused omadused puuduvad. Need on üldlaiend ja sidend.