SÜNTAKS

LAUSE EHITUS

Määrus

SY51

Olevas ja saavas käändes seisundimääruse ühildumine

Nimisõnaline seisundimäärus olevas või saavas käändes ühildub tavaliselt aluse või sihitisega arvus, kusjuures see ühildumine on (nagu öeldistäitegi puhul) sisuline. Kui alus või sihitis tähistab ühte, on seisundimäärus ainsuses, nt Sa sobid mulle abiliseks. Teie (viisakusvormina) sobite mulle abiliseks. Ta töötas minu abilisena. Kui alus või sihitis tähistab mitut, on seisundimäärus mitmuses, nt Nad sobivad/saadeti mulle abilisteks. Nad töötasid minu abilistena.

Kui nimisõnaline seisundimäärus märgib pigem omadust või seisundit kui omaduse kandjat või seisundis olijat, st kui ta on tähenduselt lähedane omadussõnale, siis tuleb siiski eelistada ainsust ka mitmusliku aluse või sihitise korral, nt Kümme last jäi orvuks. Nad tulid võitjaks. Koolmeistreid peetakse maa soolaks. Ainsusesse jääb ka kogusõna, kui see hõlmab kõiki aluse või sihitisega tähistatud olendeid või asju, nt Mehed läksid salgana mööda teed.

2. Omadussõnaline seisundimäärus olevas ja eriti saavas käändes on soovitatavalt ainsuses ka siis, kui alus või sihitis märgib mitut.

Halvem Parem
Ta silmad muutusid kurbadeks Ta silmad läksid kurvaks
Ta värvis seinad valgeteks Ta värvis seinad valgeks
Volitused tunnistati kehtivaiks Volitused tunnistati kehtivaks
Puuvili ja liha saabusid müügile juba riknenuina Puuvili ja liha saabusid müügile juba riknenuna
Poisid jõudsid koju läbimärgadena Poisid jõudsid koju läbimärjana