SÜNTAKS

LAUSE EHITUS

Määrus

SY50

Saavas käändes seisundimääruse vahekord öeldistäitega

1. Nimisõna võib verbi olema laiendina olla nii nimetavas (öeldistäide) kui ka saavas käändes (seisundimäärus). Kui niisugune laiend paikneb pärast alust, siis võib selle panna saavasse sel juhul, kui tahetakse toonitada subjekti seisundi või omaduse ajutist või juhuslikku iseloomu, nt Ta oli mõnda aega Eesti Vabariigi suursaadikuks Rootsis, mitte aga: Lammas on koduloomaks.

Kui olema laiend paikneb enne alust, võib ta alati olla saavas käändes, nt Selleks asjaoluks, mis takistas töö lõpetamist, oli meie kogenematus.

Saava käände asemel võib peaaegu alati kasutada nimetavat, nt Ta oli mõnda aega Eesti Vabariigi suursaadik Rootsis. See asjaolu, mis takistas töö lõpetamist, oli meie kogenematus. Palume teid olla meie külaliseks = külaline ettevõtte kümnenda aastapäeva tähistamisel! Mõnel juhul, kui ajutisus või juhuslikkus on eriti ilmne, on siiski võimalik vaid saav kääne, nt See on sulle õpetuseks. Juta oli mulle emaks, kui mu oma ema mind maha jättis.

2. Omadussõna saavas käändes verbi olema laiendina kasutada ei saa. Erandiks on juhtum, kui teda saab käsitada juurdemõeldava põhja juures täiendina, nagu lauses Sellest valemist lihtsamaks ja täpsemaks (valemiks) on teine valem.