SÜNTAKS

Sissejuhatus

Moodustajate funktsioonid

SY5

Moodustajate süntaktilised funktsioonid

Moodustaja süntaktiline funktsioon on lihtsalt kimp koosesinevaid lauseehituslikke omadusi, mis moodustajal lauses on. Süntaktilise funktsiooni asemel on meie grammatikates enamasti kasutatud terminit lauseliige. Selle asemel, et öelda "moodustajad täidavad süntaktilisi funktsioone" või "NP täidab subjektifunktsiooni" öeldakse "moodustajad on lauseliikmeteks" või "NP on alus".

Lauseliikme määramise seisukohast kõige olulisem moodustaja lauseehituslik omadus on tema grammatilise seose tüüp teiste moodustajatega.