SÜNTAKS

LAUSE EHITUS

Määrus

SY49

lt-määrsõnad. Mitme määruseliigi, eriti aja-, viisi- ja hulgamääruse vormistamisel asendatakse pahatihti nende traditsiooniline esinemiskuju lt-liitelise määrsõnaga: koheselt pro kohe; üheaegselt, samaaegselt, õigeaegselt pro ühel ajal, samal ajal, õigel ajal; esmakordselt, teistkordselt, paljukordselt pro esimest korda, teist korda, palju kordi; ligikaudselt pro ligikaudu; aastaringselt pro aasta ringi; eelnevalt pro enne; järgnevalt pro pärast jne. See on tarbetu ja mõjub sageli bürokraatlikuna.

Halb Hea
See töö tuleb koheselt lõpetada See töö tuleb kohe lõpetada
Aruanne esitati õigeaegselt Aruanne esitati õigel ajal
Saak ületab keskmise kahekordselt Saak ületab keskmise kaks korda
Puuvilja müüakse aastaringselt Puuvilja müüakse aasta ringi