SÜNTAKS

LAUSE EHITUS

Määrus

SY45

Kaassõna läbi. Põhjuse väljendamisel on läbi tagasõna nagu teisedki põhjust märkivad kaassõnad (kaudu, teel, abil, varal, tõttu), nt Pääses kindlast surmast juhuse läbi, mitte: .. läbi juhuse. Vabadus tuleb demokratiseerimise kaudu/abil/teel/läbi, mitte: .. läbi demokratiseerimise. Eessõnana kasutatakse kaassõna läbi liikumistee väljendamisel, kuid soovitatavalt vaid siis, kui rõhutatakse millestki (ruumist, avausest) läbiminekut, nt Läks läbi metsa. Hüppas läbi akna õue. Liikumistee kui sellise näitamisel tuleks kasutada tagasõna kaudu, nt Sõitsime Stockholmi Helsingi kaudu, mitte: Sõitsime Stockholmi läbi Helsingi. Ka vahenditähenduse korral tuleks kasutada tagasõnu kaudu või teel, mitte aga eessõna läbi, nt Hommikul teatati raadio kaudu/teel (või raadios), et etendus jääb ära, mitte: .. läbi raadio, et etendus jääb ära.