SÜNTAKS

LAUSE EHITUS

Määrus

SY43

Mõningaid siin loetletud tähendusi võib väljendada ka alus, sihitis ja öeldistäide. Mõnikord on täpselt sama sündmustki võimalik edasi anda kahtemoodi, nii et ühel juhul vormistab selle sündmuse üht osalist alus, sihitis või öeldistäide, teisel juhul aga määrus.

Alus Määrus
Kõrvad kumisevad Kõrvus kumiseb

Sihitis Määrus
Seljakoti rihmad soonivad õlgu Seljakoti rihmad soonivad õlgadesse
Juku vilgutas taskulampi Juku vilgutas taskulambiga
Ta imestas sõbra kannatamatust Ta imestas kannatamatuse üle

Öeldistäide Määrus
Ürituse sponsor oli muinsuskaitse selts Ürituse sponsoriks oli muinsuskaitse selts

Määrus erineb alusest, sihitisest ja öeldistäitest eelkõige vormilt ja süntaktilistelt omadustelt. Tüüpiline alus, sihitis ja öeldistäide on käändsõna(fraas) nimetavas, omastavas või osastavas käändes. Mittetüüpilise aluse, sihitise ja öeldistäitena esineb hulgasõnafraas, ka osa lauselühendeid ja kõrvallauseid, mitte kunagi aga kaassõnafraas ja määrsõna(fraasi). Seevastu määrusena esineb: a) määrsõna(fraas), nt Tüdruk avastas ootamatult, et tal on täiesti ükspuha, kuhu ta saadetakse; b) nimisõna(fraas) kõigis käänetes, nt Terve perekond elas väikeses toas; c) omadussõna(fraas) olevas ja saavas käändes, nt Süda läks kohe kergemaks; d) hulgasõnafraas, nt Auto parandamiseks ei kulunud kahte tundigi; e) kaassõnafraas, nt Läksin pärast tööd ema juurde; f) lauselühend, nt Kutsusin Juku malet mängima. Päikese loojudes läks õhk jahedamaks; g) kõrvallause, nt Oli juba pime, kui vanemad koju jõudsid.