SÜNTAKS

LAUSE EHITUS

Öeldistäide

SY41

Öeldistäite ühildumine alusega

Täisöeldistäide ühildub alusega arvus, kusjuures see ühildumine on erinevalt öeldisverbi ühildumisest harilikult sisuline. Kui alus tähistab ühte, on öeldistäide ainsuses. Kui alus tähistab mitut, on öeldistäide mitmuses.

Ainsus Mitmus
Laps on haige Lapsed on haiged
Teie (viisakusvormina) olete haige Teie (mitme inimese kohta) olete haiged
Ma olen eestlane Me oleme eestlased
"Jalgratturid" on hea raamat Jüri ja Mari on õpilased
Enamik kartuleid olid mädad

Märkus. Kui öeldistäide laiendab käändelist verbivormi, ühildub ta sisuliselt selle tegevussubjektiga (mis on lauses sihitiseks või määruseks), nt Alandlikkus aitab meid/meil olla ausad (mitte: aus).

Mitmussõnast aluse korral on öeldistäide erandlikult mitmuses, vaatamata sellele, et selline alus märgib ühte. Omadussõnaline öeldistäide on siin alati mitmuses, nt Püksid on mustad. Käärid on nürid, nimisõnaline aga harilikult ainsuses, nt Tangid on tööriist. Pulmad on meeldejääv sündmus.

Kogu või abstraktmõistet väljendav sõna jääb öeldistäitena ka mitmusliku aluse korral ainsusesse, nt Vennaksed olid kokku terve jalgpallimeeskond. Noored on meie tulevik.

Osaöeldistäide alusega ei ühildu, tema arvuvormi valik oleneb muudest asjaoludest. Nt See kana / need kanad on leghorni tõugu. Ilme / Ilme ja Jaak on parimaid õpilasi meie klassis.