SÜNTAKS

Sissejuhatus

Moodustajate funktsioonid

SY4

Lause moodustajad täidavad lauses kolme tüüpi ülesandeid:
  1. süntaktilisi funktsioone (öeldis, alus, sihitis jms)
  2. semantilisi funktsioone (tegija, kogeja, vahend jms)
  3. suhtlusfunktsioone (teema ja reema jms)