SÜNTAKS

LAUSE EHITUS

Alus

SY32

Alus ehk subjekt on lause moodustaja, mis märgib öeldisega väljendatud tegevuse sooritajat või olukorras olijat ning vastab küsimusele kes? mis? keda? mida?

Aluseks on harilikult nimisõna(fraas) nimetavas või osastavas käändes, nt Poiss loeb raamatut. Miili on meeldiv inimene. Rabas leidus pohli ja jõhvikaid.

Aluseks võib olla ka: a) mis tahes muu sõnaliigi sõna (või fraas), kui see esineb nimisõna tähenduses (vastates küsimustele kes? mis? keda? mida?), nt omadussõna: Virgad said kiita, laisad laita; hulgasõnafraas: Kaks meest astus tuppa. Linnas liigub palju sõjaväelasi; b) da-lühend, nt Mõtelda on mõnus; c) osalause, nt On tore, et sa tulid.