SÜNTAKS

LAUSE EHITUS

Isik ja arv. Öeldise ühildumine alusega

SY21

Alusega passiivilaused

Kui aluseta passiivilaused väljendavad alati tegevust, jättes ainult selle tegija ebamääraseks või tõrjudes selle tagaplaanile, siis alusega passiivilaused väljendavad pigem seisundit, millesse tegevusobjekt on mingi tegevuse tulemusel sattunud, nt Uksed olid avatud (= lahti). Nad olid tema käitumisest üllatatud (= üllatunud = üllatuses). Passiivsuse morfoloogiliseks näitajaks on sihilise verbi tud-kesksõna, kuid viimane ei kuulu siin verbi umbisikulise tegumoe vormi koosseisu, vaid on öeldistäide. Et tegemist on aluse, mitte sihitisega, seda näitab peale olema-verbi ühildumise ka aluseta passiiviga võrreldes teistsugune ajavormide paradigama:

olevikUksed on avatud
lihtminevikUksed olid avatud
täisminevikUksed on olnud avatud
enneminevikUksed olid olnud avatud