SÜNTAKS

LAUSE EHITUS

Isik ja arv. Öeldise ühildumine alusega

SY19

Tegumood

Tegumood ei ole ainult öeldisverbi vormis avalduv kategooria, vaid kajastub kogu lause ehituses. Lauset, mille alus märgib tegijat (vm aktiivselt toimivat osalist), nimetatakse aktiivseks lauseks, nt Poiss loeb raamatut või Poiss jookseb. Tüüpiline lause on aktiivne, kuid on ka selliseid lauseid, milles alus märgib olendit, asja või nähtust, kellele või millele tegevus on suunatud, nt See raamat on läbi loetud, või milles teatud sisulistel kaalutlustel alus üldse puudub, nt Loetakse raamatut. Joosti. Niisugused laused on passiivsed.