SÜNTAKS

LAUSE EHITUS

Öeldis

SY17

Öeldise grammatilised kategooriad

Öeldisverbi grammatiline vorm väljendab isiku ja arvu, tegumoe, aja, kõneviisi ning kõneliigi tähendust. Need tähendused võivad väljenduda kas puhtmorfoloogiliselt, s.o verbi tunnuste kaudu, või leksikaalmorfoloogiliselt -- tarindi kaudu, mis koosneb üldise tähendusega (abiverbitaolisest) verbist ja põhiverbi käändelisest vormist, nt saab olema tuleviku väljendamisel, pidi lugema kaudsuse väljendamisel.