SÜNTAKS

LAUSE EHITUS

Öeldis

SY16

Verbi ja käändsõna ülekantud tähendusega ühendid on väljendverbid: aru saama (Ma ei saa su jutust aru), aset leidma (Kohtumine leidis aset neutraalsel territooriumil), hammast ihuma, poppi tegema, andeks andma, sõjajalal olema, jumalaga jätma, pahaks panema, kindlaks tegema, vedelaks lööma, hea seisma, mikski panema, omaks võtma.

NB! Ühendverbi ümber vaatama õige tähendus on 'enda ümber vaatama', mitte 'muutma, revideerima, läbi vaatama', mis on selgelt venemõjuline (peresmotret). Ebasoovitav on kasutada ka üldise tähendusega venemõjulisi ühend- ja väljendverbe läbi viima (proves'ti), sisse viima (vvesti), maha võtma (snjat), ära muutma (otmenjat), samuti sisutühje väljendverbe maha panema ja paika panema.

Halb Hea
Need seadused tuleb ümber vaadata Need seadused tuleb üle / uuesti läbi vaadata / muuta
Viige läbi korjandus Korraldage korjandus
Juhataja võeti kohalt maha Juhataja vallandati / lasti lahti
Õppeplaani viidi sisse muudatusi Õppeplaani tehti muudatusi
Viidi sisse uus toetuste andmise kord Kehtestati uus toetuste andmise kord
Pärast Eesti krooni sisseviimist .. Pärast Eesti krooni käibele laskmist / kehtestamist ..
Kohtuotsus muudetakse ära Kohtuotsus tühistatakse
Ühisettevõtte tulevikuplaanid on paika pandud / maha pandud Ühisettevõtte tulevikuplaanid on kavandatud

Eesti keeles on tugev tendents analüütilisusele ja seetõttu on ühend- ja väljendverbide kasutus tänapäeva eesti keelele väga omane, hoolimata sellest, et suur osa selliseid verbe on kunagi võetud kasutusele saksa keele eeskujul. Tuletiste kasutamine ühend- ja väljendverbide asemel, nagu seda keeleuuendusest alates on soovitatud, on mõnikord lause teatestruktuuri seisukohast halvem võimalus. Nii võimaldab ühend- või väljendverbi mitteverbaalse osise paigutamine sihitise järele lause lõppu näidata sihitise tuntust, ilma et oleks vaja muuta lause normaalset rõhustruktuuri, nt Ta tegi oma akna lahti. Ühekomponendilise verbi kasutamisel on aga sihitise tuntuse näitamiseks (määruseta lauses) vaja seda verbi rõhutada, nt Ta AVAS oma akna.