SÜNTAKS

LAUSE EHITUS

Öeldis

SY13

Öeldiseks on harilikult pöördeline verbivorm, nt Poiss sõi saia, või pöördelises vormis verbi ühend käändelise verbivormiga, määrsõna või käändsõnaga, nt Ta pidi lahkuma. Poiss sõi saia ära. Kass pistis hiire nahka.

Pöördelised verbivormid võivad olla ühesõnalised ehk lihtvormid, nt Mees ehitas maja, ja mitmesõnalised ehk liitvormid. Liitvormid on verbi täis- ja ennemineviku vormid, mis koosnevad abiverbi olema pöördelisest vormist ja põhiverbi mineviku kesksõnast, nt Mees on/oli ehitanud maja. On/oli ehitatud maja, ja eitavad verbivormid, mis koosnevad eitussõnast ei; ära, ärge, ärgu, ärgem ja põhiverbist, nt Mees ei ehita maja. Ära ehita maja (vt M72).