SÜNTAKS

LAUSE MOODUSTAJATE EHITUS

Määruslike lauselühendite kasutamisest

SY101

Kesksõnalühendeist

1. Täiendilised v- ja tav-lühendid märgivad harilikult põhitegevusega samaaegset tegevust, nt Kaugelt kostev öise linna mühin sumises veel veidi aega Peetri kõrvus. Eestis toodetavate kaupade kvaliteet on hea.

Täiendilised nud- ja tud-lühendid märgivad põhitegevusele eelnevat, kuid oma tulemusega olevikku ulatuvat tegevust, nt Tunnustusest julgustatud ning elu esimese reaalse honorariga kindlustatud noormees koostas tegevuskava ja asus seda otsustavalt ellu viima.

Kuid sageli on kesksõna kaotanud nii oma aja- kui ka tegumoetähenduse ning muutunud omadussõnataoliseks ainult omadust või seisundit märkivaks sõnaks. Vahel on omadussõnastunud ja seeläbi ühesuguse tähenduse saanud sama sõna eri kesksõnavormid:

lugupeetud külalised = lugupeetavad külalised

austatud juubilar = austatav juubilar

2. Tihti kiputakse liialdama öeldistäitelise v- või tav-lühendi kasutamisega. Pole mingit vajadust tarvitada seesugust lühendit siis, kui pöördeline verbivorm või da-tegevusnimi annab edasi sedasama sisu.

Halvem Parem
A on B-ga kokkulangev A langeb B-ga kokku
See küsimus on kõige murettekitavam See küsimus tekitab kõige rohkem muret
Tõlgendused on raskesti mõistetavad Tõlgendusi on raske mõista