SÕNAMOODUSTUS

MÄÄRSÕNAMOODUSTUS

Enamkasutatavaid võõrliiteid

SM_kir

  • M. Erelt, R. Kasik, H. Metslang, H. Rajandi, K. Ross, H. Saari, K. Tael, S. Vare, Eesti keele grammatika I. Tallinn, 1995.
  • R. Kasik, Eesti keele sõnatuletus. Tartu, 1996.
  • K. Kerge, Liitsõna. Mõisteid ja seoseid. Tallinn, 1990.
  • V. Tauli, Eesti grammatika I. Hääliku-, vormi- ja sõnaõpetus. Uppsala, 1972.
  • S. Vare, Konversioonist eesti keele sõnamoodustuses -- Virittäjä 1993, 1, 34--48.