SÕNAMOODUSTUS

VERBIMOODUSTUS

Verbiliited

SM9

Põhifunktsiooni järgi jagunevad verbiliited kaheks. Ühed näitavad tegevuse ja selle osalise suhet, teised tegevuse laadi.

Esimesed tuletavad:

  1. subjektist väljapoole suunatud põhjustavat tegevust väljendavaid verbe ehk kausatiive, nt Jüri liigi/ta/b sõnu. Jüri kallis/ta/b Marit; lihtsalt tegevuse sooritamist väljendavaid verbe ehk faktitiive, nt Laps kelgu/ta/b;
  2. subjekti endaga toimuvat tegevust väljendavaid verbe ehk refleksiive, nt Jüri riiet/u/b. Uks sulg/u/b.

Tegevuslaadiliited tuletavad seisundimuutusverbe ehk translatiive, nt noore/ne/ma 'nooremaks muutuma', kestvat tegevust väljendavaid verbe ehk kontinuatiive, nt näpi/tse/ma, ühekordset tegevust väljendavaid verbe ehk momentaane, nt nors/ata/ma, ja korduvat tegevust väljendavaid verbe ehk frekventatiive, nt vehk/le/ma.

1.a) kausatiivi- ja faktitiiviliited -ta-, -da-, -sta-, -nda-, -lda-, -t-
b) refleksiiviliited -u-, -bu-, -bi-
2.a) translatiiviliited -ne-
b) kontinuatiiviliited -tse-, -ise-
c) momentaaniliited -ata- (-ahta-)
d) frekventatiiviliited -le-, -dle-, -tle- (-tele-), -skle- (-skele-), -i-, -ki-, -gi-, -ku-, -gu-, -u-