SÕNAMOODUSTUS

VERBIMOODUSTUS

SM8

Verbe moodustatakse eesti keeles sufiks- ja otsetuletuse teel. On vaid vähesel arvul tegevuse viisi väljendavaid liitverbe (nt siirdistutama, sügavkülmutama).